Poll of polls

Ap 30?

Publisert 30. desember 2010. Sist endret 30. desember 2010.

Tabellen nedenfor oppsummerer lokale og nasjonale kommunevalgmålinger i 2010. Refleksjoner ved inngangen til valgåret 2011:

  1. Lokale målinger så langt gir Arbeiderpartiet en sjanse for å passere 30% nasjonalt (29,6 i 2007). Et slikt resultat vil trolig bli feiret som en seier av statsministeren og hans partifeller.
  2. Ap holder så langt omtrent sitt 2007-nivå på Østlandet. Ap må derimot notere minus i Midt- og Nord-Norge. Skulle Ap styrke seg i Trondheim, og Tromsø i forhold til partiets svake målinger i disse byene, vil partiets stilling i det midtre og nordlige Norge se bedre ut.
  3. Arbeiderpartiets påstått svake stilling på Vestlandet er en gjenganger i mediene. Poll of polls har i denne landsdelen så langt en overvekt av store kommuner som Bergen, Stavanger og Haugesund. Målingene i disse kommune antyder intet ras for Ap mot 2007, tvert om. På den annen side må poll of polls Vestlandet bl.a. sees i lys av at Ap gjorde et forholdsvis svakt valg i Bergen i 2007. Målingene i Hordaland utenfor Bergen kan tyde på at Ap har større problemer desto mindre urbanisert kommunen er. Vi har foreløpig for få målinger i slike kommuner til å trekke sikre slutninger her.
  4. Forskjellen mellom poll of polls og landsmålingene med kommunevalgspørsmål fra Norfakta/Landslaget for lokalaviser og Gallup/TV2 på den annen (Ap sterkere på poll of polls) kan kanskje (delvis) forklares med at landsmålingene i større grad fanger opp et mulig fall for Ap i mindre urbaniserte kommuner.
  5. Motposten til at Ap sliter i en del kommuner der partiet har stått sterkt, er at Høyres fremgang i 2010 synes særlig kraftig i enkelte slike kommuner. Poll of polls for Ap-ledede kommuner antyder foreløpig en fremgang for Høyre på over 80% i disse kommunene (fra 12,8 til f.t. over 23). Skal Høyres målinger veksles inn i seier i kommunevalget, er partiet i tillegg avhengig av å lykkes i kommuner hvor partiet har hatt makt i lang tid.
  6. For Fremskrittspartiet er det stadig stor avstand mellom partiets nivå når velgerne spørres om partisympati ved hhv stortings- og kommunevalg.
  7. Summen av Fremskrittspartiet og Høyre var hhv 46,7 og 43,1 på de nasjonale kommunevalgmålingene til Gallup/TV2 og Norfakta/Landslaget for lokalaviser, begge opptatt ultimo november. Poll of polls har nå 43,6. Basert på lokale målinger, er det ikke sannsynlig at summen av Frp og Høyre i kommunevalget vil komme i nærheten av nivåene som disse to partiene samlet oppnår på nasjonale stortingsvalgmålinger. Den 1. januar 2007 noterte poll of polls summen av Frp og Høyre til 37,1. Resultatet ble 36,8.
  8. Foruten Arbeiderpartiet og Høyre, er Senterpartiet det tredje store ordførerpartiet. Problemene for Sp står i kø. Da er det kanskje en trøst for Sp-ledelsen at partiet står sterkere på poll of polls ved utgangen av 2010 (6,2%) enn Sp gjorde på poll of polls ved utgangen av 2006 (6%). I 2007 løftet Senterpartiet seg i valgåret til respektable 8% i kommunevalget.

Regional vs nasjonal poll of polls vs landsmålinger

Endringer i prosent, ikke prosentpoeng, i regionene. Basert på kommunemålinger registrert av pollofpolls.no pr. 28. desember 2010. Målinger i 44 kommuner som svarer til 41,2% av stemmene K-2007. Oversikten omfatter stortingspartiene.

Ap H Frp SV Sp KrF V
Oslo/Akershus 0 18 6 -11 -6 -20 -20
Øvrige Østlandet -1 53 -24 -12 -11 -27 8
Vestlandet -3 25 8 -8 -40 -30 -13
Midt-Norge -22 91 9 -1 -7 -14 -8
Nord-Norge -29 64 25 24 -18 -9 -3
Nasjonal poll of polls -5 31 5 -6 -22 -27 -14
LLA/Norfakta -12 34 -2 18 -31 -8 0
TV2/TNS Gallup -14 41 11 -5 -19 -23 -3

LLA/Norfakta = Nasjonal k-måling Norfakta for Landslaget for lokalaviser publisert 29 nov 2010.
TV2/TNS Gallup = Nasjonal k-måling TNS Gallup for TV2 publisert 9. des 2010
På Sørlandet er f.t. en kommune målt (Kristiansand S).
Minst to kommuner må være målt i en region før pollofpolls.no utarbeider regional poll of polls.

Johan Giertsen

Del på Facebook