Poll of polls

Høyre + Frp = 47 - ?

Publisert 6. juli 2010. Sist endret 7. juli 2010.

TV2 publiserte 5. juli nasjonal kommunevalgmåling fra TNS Gallup. Høyre ble for første gang siden 2001 størst på en nasjonal måling med 27,1. Ap fikk 25,9 og Frp 20.

Skulle dette bli valgutfallet i 2011, med Høyre og Frp samlet på 47, vil omtrent halvparten av velgerne komme til å bo i kommuner med kommunestyreflertall for Høyre og Frp.

Men er dette sannsynlig? Høyre og Frp fikk knapt 37 i 2007. At to partier med (delvis) gjensidig utveksling av velgere samlet skal øke fra 37 til 47 på fire år, er neppe meget sannsynlig.

Til sammenligning har Høyre og Frp f.t. knapt 43 på poll of polls kommunevalg, men poll of polls må som alltid leses med varsomhet. Poll of polls har nå inne kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Det må vises forsiktighet med å generalisere fra målinger i disse store kommunene til landet som helhet.

Hvilke grunner kan tilsi at Høyre og Frp samlet på 47 i 2011 trolig er mindre sannsynlig? For det første er Høyre fullmobilisert med en ekstrem høy lojalitet fra sine 2009-velgere. Det skal svært mye til for å holde på en slik lojalitet helt frem til valget neste år.

For det andre vil øvrige partier erfaringsmessig mobilisere før et valg, spørsmålet er hvor sterk denne mobiliseringen blir. Desto mer andre partier enn Høyre og Frp mobiliserer sine 2009-velgere i valgkampen neste år, desto mindre prosentandel vil Høyre og Frp få samlet - fordi summen av prosentene alltid er 100.

Jens Stoltenberg vant nærmest alene stortingsvalgene i 2005 og 2009. I hvor stor grad statsministeren makter å mobilisere egne 2009-velgere vil bli avgjørende for blokkstillingen i et stort antall kommuner etter valget i 2011. Høyres evne til - eventuelt - å beholde både høy lojalitet og høy attraktivitet for andre partiers velgere, blir en annen nøkkelfaktor frem mot valget 2011.

TV2 er så langt i år eneste medium som er oppdragsgiver for nasjonale kommunevalgmålinger. TV2 bidrar dermed til å øke fokuset på stillingen i kommunene før neste års valg. TV2 skal ha honnør for dette.

Oppdatering: TV2 har også gjort et anslag over virkningene et valg i henhold til målingen kan få for blokkstillingen i de 54 største kommunene. Se også pollofpolls.nos oversikt over blokkstillingen i alle kommuner basert på poll of polls kommunevalget og siste nasjonale meningsmåling med kommunevalgspørsmål.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger