Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Brakvalg for Frp + H i 2011?

Publisert 8. oktober 2010. Sist endret 8. oktober 2010.

De to sist publiserte nasjonale kommunevalgmålingene gir Fremskrittspartiet og Høyre samlet 47 (Gallup/TV2 uke 27) og 46 (Norfakta/LLA uke 37).

Basert på de 37 kommunene som er målt med kommunevalgspørsmål pr. 7. okt 2010, er det nærliggende å antyde at summen av Frp og Høyre i K-2011 kan bli lavere enn de 46-47 på disse nasjonale målingene.

Poll of polls gir f.t. Frp og Høyre samlet 43,5. Poll of polls på samme tidspunkt i 2006 ga 38 for Frp og H samlet. Frp ble kjølt ned mot valget 2007, og Høyre hentet ikke hele Frp's fall. Summen av Frp og H i K-2007 ble 36,8.

Ser vi på de 37 målte kommunene, og omregner målingene til stemmetall basert på antall stemmer i disse kommunene, får vi disse nivåene:

37 målte kommuner pr 7 okt 2010

K 2007 okt.2010
Ap 30,4 27,9
Sp 3,2 2,5
SV 7,6 7,6
R 3,4 2,8
Frp 17,1 16,8
H 22,2 30,2
KrF 5 3,9
V 6,4 5,8

Disse kommunene leverte K-2007 843.988 stemmer = 38,2% av 2.209.739 stemmer.

Høyre har 30. Hvis disse 37 kommunene hadde vært først opptalt en valgnatt med resultater svarende til målingene, ville Høyres prognose nødvendigvis ha vært lavere enn 30 - fordi partiet fikk 22 i disse kommunene mot 19 nasjonalt i 2007.

Ser vi på de 14 målte kommunene som leverte over 12.000 stemmer i 2007, får vi disse nivåene:

14 målte kommuner over 12.000 stemmer, pr. 7 okt 2010

K 2007 okt.10
Ap 30,4 28,1
Sp 1,7 1,5
SV 7,9 7,8
R 3,7 3
Frp 16,9 16,1
H 23,5 31,7
KrF 5 3,9
V 6,5 5,8

Disse kommunene leverte K-2007 734.787 stemmer = 67,3% av stemmene i 2007 i kommuner med over 12.000 stemmer.
De 32 kommunene som i 2007 leverte over 12.000 stemmer, stod samlet for 49% av stemmene K-2007.

Ser vi på de 23 målte kommunene som leverte under 12.000 stemmer i 2007, får vi disse nivåene:

23 målte kommuner med under 12.000 stemmer, pr. 7 okt 2010

K 2007 okt.10
Ap 30 26,9
Sp 13,2 9,7
SV 5,7 6,1
R 1,6 1,7
Frp 18,2 21,3
H 13,2 20,5
KrF 5 4,4
V 6 5,7

Disse 23 kommunene leverte K-2007 109.201 stemmer = 9,8% av 1.117.203 stemmer i kommuner med under 12.000 stemmer.
De knapt 400 kommunene som i 2007 leverte under 12.000 stemmer, stod samlet for 51% av stemmene K-2007.

Vi ser at Frp samlet sett har fremgang i disse 23 kommunene, mot et mindre fall i de 14 kommunene med over 12.000 stemmer som så langt er målt.

Basert på målingene i kommuner med pluss/minus 12.000 stemmer, er det mulig å anslå et nasjonalt resultat, gitt disse to forutsetningene: 1) Partiene får i kommuner med over 12.000 stemmer i 2007 et samlet stemmetall som svarer til nivåene i tabellen over. 2) Partiene får i kommuner med under 12.000 stemmer i 2007 et samlet stemmetall som svarer til nivåene i tabellen over. Gitt disse forutsetningene, blir valgutfallet K-2011 (poll of polls pr. 7. okt 2010 i parentes):

A 27,5 (27,2)
H 26 (26,3)
Frp 18,7 (17,2)
SV 7 (6,2)
V 5,7 (5,3)
Sp 5,6 (6,2)
KrF 4,2 (5)

Vi registrerer at uansett beregningsmåte er summen av Frp og Høyre lavere enn de nasjonale kommunevalgmålingene så langt. Med det vi i dag vet (bl.a. Ap's mobiliseringsmulighet blant egne 2009-velgere), legger pollofpolls.no til grunn at summen av Frp og Høyre kan bli lavere i 2011 enn de 43-45 som materialet pr. nå antyder.

Se også tidligere kommentar om samme tema.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger