Poll of polls

Jevnt i Oslo

Publisert 18. desember 2010. Sist endret 18. desember 2010.

Kommunevalgmålingen fra Aften/Respons publisert 16. desember er en ny bekreftelse på at valget i Oslo er åpent.

Sammenlignet med målingen fra Aften/Respons i september, er Fremskrittspartiet (+2,8) og Arbeiderpartiet (+1,9) vinnerne. Høyre er taperen (-4,1).

Sammenlignet med kommunevalget 2007, ville denne målingen gjort Høyre til valgets vinner (+3,2). Frp og Ap ville også vært i pluss mot 2007.

Blokkstillingen etter målingen er 32-27 i favør av partiene som enten er med i dagens byråd (Frp og H), eller som støtter dette (KrF og V). Dette er uendret mot K-2007.

Fremskrittspartiet har etter målingen sistemandatet. Sp og Ap mangler hhv 195 og 716 stemmer på å ta Frp's sistemandat (forutsatt samme antall godkjente stemmer i Oslo i 2011 som i 2007) - iht Celius mandatberegningsprogram.

Se nærmere om målingen Aften 16. desember side 14-15.

Oslo 1979 - 2010

K 1979 S 1981 Innspurt 07 K 2007 S 2009 Aften/Respons sep 2010 Aften/Respons des 2010
A 33,5 33 29,5 29,9 35 28,8 30,7
Sp 0,8 0,7 1 0,8 1 0,8 1,1
SV 5,6 6,7 11,1 10,6 10,3 10 9,4
R 1,8 1,7 4,6 5,2 4 3,8 4,4
Frp 4,6 7 15,9 14,3 17,6 13,1 15,9
H 43,3 42,4 22,1 25,2 21,7 32,5 28,4
KrF 5,4 4,8 2,9 3,1 2,7 2,8 2,4
V 3,5 2,8 10,3 8,7 6,4 7,6 6,9
A+Sp+SV+R 41,7 42,1 46,2 46,5 50,3 43,4 45,6
F+H+K+V 56,8 57 51,2 51,3 48,4 56 53,6

Innspurt 2007 = Snitt K-målinger publisert 4-5-7-9 sep 2007 - TV2/Gallup, NRK/Norstat, Aftenposten/Respons, VG/InFact.
Aften/Respons = K-målinger Respons for Aften.

Blokkstillingen Oslo

Oslo bystyre 59 mandater.

F+H+K+V A+Sp+SV+R
K 2007 32 27
2009
17.des 33 26 Aften/Respons
2010
18.mar 32 27 Aften/Respons
23.jun 33 26 Aften/Respons
15.sep 34 25 Aften/Respons
16.des 32 27 Aften/Respons

Landstendens

Landsresultat K-valg hvis målingene Oslo fra Aften/Respons desember 2010 og september 2010 svarer til landstendensen.

Aften des 10 Aften sep 10
Ap 30,4 28,5
H 21,8 24,9
Frp 19,5 16
SV 5,5 5,8
KrF 5 5,8
V 4,7 5,2
R 1,6 1,4

Denne beregningsmåten gir en grov antydning, men de absolutte nivåene må tas med varsomhet.
For et parti som i en kommune hadde et sterkere referansevalg enn partiet nasjonalt (for Oslo, f.eks Høyre), vil relativ fremgang normalt være lavere enn partiet nasjonalt

Oslo K-2007

Forhånd Valgting
Ap 29,7 29,9
H 24,2 25,4
Frp 16 13,9
SV 11,6 10,3
V 7,3 9,1
R 4,5 5,4
KrF 3,5 3

Beregnet på grunnlag av Oslo kommunes nettsider om K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner