Poll of polls

By vs land for Frp i Hordaland

Publisert 17. september 2010. Sist endret 19. september 2010.

I Hordaland er målinger fra syv kommuner publisert i august og september 2010 - Bergen, Stord, Fitjar, Odda, Ullensvang. Eidfjord og Voss.

Tabellene angir (1) en poll of polls for Hordaland med landstendens i et kommunevalg hvis Hordaland skulle tilsvare landstendensen, og (2) en landstendens gitt et veiet snitt av målingene i Hordaland utenfor Bergen.

Vi ser at Fremskrittspartiet relativt sett står sterkere i kommunene utenfor Bergen enn i Bergen.

Vi ser også at Arbeiderpartiet står relativt sett sterkere i Bergen enn utenfor Bergen. Dette må bl.a. sees i lys av kraftlinjesaken, jf Ap's svake målinger i Odda og Voss.

Hordaland 2007 - 2010

K 2007 17.sep.2010 Landstendens K-valg
A 23,3 21,9 27,8
Sp 7 4 4,6
SV 5,5 4,4 5
Frp 21,1 16,5 13,7
H 21,3 33,1 30
KrF 7,9 4,9 4
V 5,9 4,9 4,9

Kolonnen 17. sep 2010 er en poll of polls for Hordaland basert på K-målinger i Bergen, Stord, Fitjar, Odda, Ullensvang, Eidfjord og Voss.
Disse syv kommunene leverte 139.550 stemmer i K-2007, svarende til 62,7% av stemmene i Hordaland.

Hordaland eksklusive Bergen (målinger Stord, Fitjar, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Voss)

Landstendens K-valg
A 23,2
Sp 5,6
SV 6,6
Frp 25,8
H 32,1
KrF 4,8
V 6

Disse kommunene leverte 21.923 stemmer i K-2007 = 21% av stemmene som i Hordaland K-2007 ble levert utenfor Bergen.
Merk at disse beregningsmåtene kan gi sum prosenter for partiene som avviker fra 100 opp eller ned.
Partienes absolutte nivåer er derfor ikke det viktigste, men retningen på endringene kan illustrere utviklingstrekk, bl.a. at Arbeiderpartiets nivå i Hordaland som landet ellers er tett oppunder K-2007, at Høyres vekst i Hordaland er sterkere enn landstendensen, og at Fremskrittspartiet har større utfordringer i byene enn i landkommunene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner