Poll of polls

Frp og Høyre øker mest i bygde-Norge

Publisert 4. oktober 2010. Sist endret 5. oktober 2010.

Tabellene nedenfor er en oppsummering av kommunevalgmålingene i år. I kommuner som er målt to eller flere ganger, er den sist publiserte lagt til grunn. Så langt er 37 kommuner målt.

Noen observasjoner:

1) Poll of polls er overrepresentert med store kommuner. Av de 32 kommunene som i K-2007 leverte mer enn 12.000 stemmer, er 14 målt. Disse 14 leverte for tre år siden 67% av stemmene i kommuner med +12.000 stemmer.

2) Poll of polls er underrepresentert i de rundt 400 minste kommunene, som leverte færre enn 12.000 stemmer i 2007. Av disse er 23 målt. For tre år siden leverte disse 23 ca. 10% av stemmene i kommuner med færre enn 12.000 stemmer.

3) Fremkrittspartiet og Høyre gjør det relativt sett sterkest i kommuner med færre enn 12.000 stemmer i 2007, og tilsvarende relativt sett sterkere i Nord-Norge enn i Sør-Norge. For Høyre betyr dette ikke uventet at fremgangen er relativt sett sterkest i bygde-Norge. Skulle dette vedvare inn i valget, vil Frp og Høyre bli med i konkurransen om ordførervervet i langt flere kommuner enn tilfellet var i 2007.

4) Arbeiderpartiet har omtrent samme relative nivå i kommuner med hhv over og under 12.000 stemmer i 2007.

5) Arbeiderpartiet er f.t. registrert med tilbakegang i nord. Ap's svake måling i Tromsø veier her tungt. Holdes Tromsø utenfor, er Ap's fall i nord marginalt.

6) Kommunevalgmålingene som f.t. er inne i poll of polls er i hovedsak tatt opp i september, som var en krevende måned for regjeringen. Partienes nivåer må tolkes på bakgrunn av bl.a. dette.

7) En mulig/sannsynlig utvikling på stortingsmålingene fremover er at lojaliteten blant Arbeiderpartiets 2009-velgere vil stige fra det lave nivået i august og september. Overgangene fra Ap til Høyre vil dermed trolig gå ned. Skjer dette, vil et spennende spørsmål bli om den ventede økningen i Ap's lojalitet i nasjonale stortingsvalgmålinger vil slå inn tilsvarende i lokale kommunevalgmålinger.

8) Statsviter Svein Tore Marthinsen antar at regjeringspartiene f.t. ikke kan være sikre på å vinne en eneste av de 20 største kommunene i 2011. At et slikt ekstrem-utfall av kommunevalget ikke kan utelukkes illustrerer de rødgrønnes vanskelige stilling pr. nå, men Ap skal ikke mobilisere mange av sine gjerdesittere før bildet blir mer nyansert. Sosialistisk Venstreparti har falt fra målinger til valg i alle valg på 2000-tallet. Skulle SV ha fallhøyde også fra dagens (lave) nivå på rundt 6, uten at Ap fanger opp alle, kan den rødgrønne motbakken bli brattere.

Poll of polls kommunevalget 2011 pr. september 2010

Målinger i 37 kommuner med 38,2% av stemmene K-2007 publisert pr. 4. okt 2010. Beregninger basert på målinger er avrundet til nærmeste hele prosent. Kolonnene angir landstendens. Noen kolonner har sum over 100. Det skyldes dels beregningstekniske forhold, dels avrunding.

K-2007 Nasjonalt Over 12.000 Under 12.000 Sør Nord
Ap 29,6 27 27 27 28 21
Sp 8 6 7 6 6 7
SV 6,2 6 6 7 6 8
Frp 17,5 17 17 21 17 22
H 19,3 26 26 30 26 32
KrF 6,4 5 5 6 5 6
V 5,9 5 5 6 5 6

Kolonnen "Nasjonalt" = Landsresultatet hvis et veiet snitt av de 37 målte kommunene angir landstendensen K-2011.
Kolonnen "Over 12.000" = Landsresultatet hvis et veiet snitt av de 14 målte kommunene med mer enn 12.000 stemmer i 2007, angir landstendensen.
Kolonnen "Under 12.000"= Landsresultatet hvis et veiet snitt av de 23 målte kommunene med færre enn 12.000 stemmer i 2007, angir landstendensen.
Kolonnen "Sør" = Landsresultatet hvis et veiet snitt av de 28 målte kommunene i Sør-Norge angir landstendensen.
Kolonnen "Nord" = Landsresultatet hvis et veiet snitt av de 9 målte kommunene i Nord-Norge angir landstendensen.

Johan Giertsen

Del på Facebook