Poll of polls

Høyre – tredje sterkeste fylkestingsvalg?

Illustrasjon 1) Høyres poll of polls for fylkestingsvalget er f.t. på 26,9. Skulle det bli resultatet, blir det partiets tredje sterkeste fylkestingsvalg etter at direkte valg til fylkestingene ble innført i 1975. De to sterkeste er 1979 med 29,9 og 2011 med 27,6. Fylkene som så langt er målt dekker 85... Les mer

Godt nytt (valg)år !

Vi ønsker alle våre lesere et riktig godt nytt år ! Et år med både kommunestyre- og fylkestingsvalg er et eldorado for alle som er glad i politikk og tall. Skulle vi gå glipp av noen målinger, håper vi at leserne snarlig tar kontakt. Et årsskifte er også egnet for å reflektere... Les mer

Erna vs Jens – 2018 vs 2010

Illustrasjon Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i desember 2018. 1) Størst endring mot november er minus 1 pp for Arbeiderpartiet – fra 28,7 til 27,7. Motposten er at SV har størst pluss – fra 6,3 til 7,0. 2) Årsaken til Arbeiderpartiets stagnasjon har vi vært inne på tidligere – partiet har i... Les mer

Sp + Frp jakter bompenge-velgere

Illustrasjon 1) Sp-leder Vedum har som mål å bli større enn Frp i lokalvalget. Så langt er Frp (knapt) foran. 2) Kormmunetabellen har inne 46 pst av stemmene nasjonalt i kommunevalget 2015, men bare 18 pst av Senterpartiets stemmer. Fylkestingberegningen har inne 85 pst av stemmene nasjonalt og 83 pst av Senterpartiets... Les mer

Blir Frp en vinner i bompenge-valget 2019?

Illustrasjon 1) Fremskrittspartiet fikk hhv 9,5 og 10,3 i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. 2) På poll of polls for lokalvalget 2019 har Frp vært stabile i år med i hovedsak 11–12 pp for begge valg. 3) Av de tre største partiene var Frp vinneren i det sørvestlige Norge i stortingsvalget i... Les mer

Venstre – mobiliseringspartiet i 2017

Illustrasjon 1) Etter at Venstre ble splittet på Røros i 1972, har det vært tolv stortingsvalg. Venstre har vært over fire pst i fire av disse tolv (1997, 2005, 2013, 2017). 2) Trine Skei Grande har vært partileder i to av de fire stortingsvalgene Venstre har hatt over sperregrensen etter partisplittelsen... Les mer

Støres skjema til 30 pst

Illustrasjon 1) Arbeiderpartiet fikk 33,0 pst i kommunevalget 2015 og 33,6 i fylkestingsvalget. 2) Arbeiderpartiets situasjon på kommune- og fylkesmålingene sommeren 2018 kunne i korthet oppsummeres slik: (i) Lav lojalitet. (ii) Null- eller minusforhold mot konkurrentene (særlig Sp, SV, R, H). (iii) Et storby-problem i Oslo, Bergen og Trondheim. 3) Ser vi på utgangen av året,... Les mer

SV – før og etter august 2017

Illustrasjon 1) Etter regjeringsskiftet i 2013 har SV vært stabile på to ulike nivåer. 2) Fra 2013 til 2017 slet partiet med negativt bytteforhold mot Ap og målinger rundt sperregrensen med for partiet ubehagelig mange 3-tall. Så sent som i juni 2017 var snittet 4,3 på stortingsmålingene. 3) Lysbakken og hans partifeller... Les mer

Fylkestingene: KrF-pluss etter avklaringen

Illustrasjon 1) De fire fylkestings-målingene etter KrFs ekstraordinære landsmøte antyder samlet en landstendens for partiet på 4,4 (Agder, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal). 2) De fem fylkestings-målingene som vi har inne før partiets avklaring, antyder samlet en landstendens på 3,8 (Vestland, Finnmark, Oslo, Rogaland, Viken). 3) Tabellene har som forutsetning samme antall godkjente... Les mer

Bredest smil i 2019 – Bj. Moxnes?

Illustrasjon 1) Rødt brøt sperregrensen på snittet av stortingsmålingene i april i år, og har deretter hatt snitt over fire i juni, august, september og desember. 2) På vår poll of polls for fylkestingsvalget passerte Rødt fire prosent den 25. juni, og har så i hovedsak hatt rundt eller over fire. 3)... Les mer