Poll of polls

Åpent i Oslo

Publisert 17. september 2010. Sist endret 17. september 2010.

Aften/Respons' fire kommunevalgmålinger for Oslo så langt i 2009-2010, viser alle borgerlig flertall med 32-34 mandater for Frp+H+KrF+V og 25-27 mandater for Ap+Sp+SV+Rødt.

Oslo-valget kan bli mer spennende enn målingene hittil antyder:

1) Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti står relativt sett sterkere i Oslo enn nasjonalt. Dette ser vi bl.a. når siste nasjonale K- måling (Norfakta sep 2010) brytes ned på Oslo, og sammenlignes med Oslo-tallene fra Aften/Respons sep 2010.

2) For Oslo Høyre gjelder det samme som for Høyre ellers - at partiet skal lykkes med svært meget for å beholde en ekstrem lojalitet blant egne 2009-velgere, kombinert med høye overganger fra bl.a. Ap.

3) Arbeiderpartiet har mobiliseringsevne blant et stort antall egne 2009-velgere som nå sitter på gjerdet.

4) Oslo Høyre har hatt byrådsmakt siden 1997 (byrådslederne Huitfeldt, Lae og Berger Røsland). Når et parti har hatt makt så lenge, er det økende risiko for at kreativitet og originalitet svekkes. Mulighetene for en borgerlig seier 2011 i Oslo vil trolig øke hvis velgerne møter et offensivt Oslo Høyre, fremfor et mer defensivt orientert parti med (over)fokus på å forsvare etablerte posisjoner.

5) Carl I. Hagens gjeninntreden i den politiske manesjen skaper utfordringer på borgerlig side, sammenlignet med 2007-valgkampen hvor forholdet mellom de borgerlige var relativt harmonisk. Hagen kan velge å profilere seg som den erfarne og samlende statsmann. Hagen kan alternativt profilere seg skarpt med Frp's særstandpunkter. Så langt synes det siste mest sannsynlig. Dette øker utfordringene for den borgerlige blokk, særlig Høyre. Statsmanns-Hagen kunne kanskje blitt en større utfordring for Fremskrittspartiets konkurrenter, sammenlignet med den forutsigbare Frp-Hagen.

6) Fremskrittspartiet noterte 13,1 hos Aften/Respons i september 2010 mot 14,3 i K-2007. Skulle Frp få ytterligere problemer i Oslo, vil et eventuelt frafall ikke i sin helhet bli kompensert ved tilsvarende pluss for bl.a. Høyre. Tvert i mot, et antall Frp-velgere vil i en slik situasjon gå til Arbeiderpartiet - med de konsekvenser det kan få for blokkstillingen i Oslo bystyre.

Oslo 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 S 2009 Aften/Respons sep 2007
A 33,5 33 29,9 35 28,8
Sp 0,8 0,7 0,8 1 0,8
SV 5,6 6,7 10,6 10,3 10
R 1,8 1,7 5,2 4 3,8
Frp 4,6 7 14,3 17,6 13,1
H 43,3 42,4 25,2 21,7 32,5
KrF 5,4 4,8 3,1 2,7 2,8
V 3,5 2,8 8,7 6,4 7,6
A+Sp+SV+R 41,7 42,1 46,5 50,3 43,4
F+H+K+V 56,8 57 51,3 48,4 56

Aften/Respons sep 2007 = K-måling Respons for Aften september 2007.

Blokkstillingen mandater Oslo bystyre K-2007 vs Respons' målinger for Aften desember 2009 - september 2010

K-2007 des.09 mar.10 jun.10 sep.10
A+Sp+SV+R 27 26 27 26 25
F+H+K+V 32 33 32 33 34

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner