Poll of polls

KrF-krise i blått Bergen

Publisert 11. desember 2010. Sist endret 12. desember 2010.

Kristelig Folkeparti oppnår 3% på desember-målingen for Bergen fra Bergensavisen/TNS Gallup. Etter knapt 11% i 1999 fikk KrF i Bergen 6% i både 2003 og 2007. Partiet er etter dagens måling halvert i forhold til 2007.

Bergensavisen opplyser at KrFs lojalitet mot 2009 i Bergen er 40, dvs at 60% av velgerne som ved stortingsvalget i fjor stemte KrF ikke vil fastholde sitt partivalg når BA/Gallup spør om partipreferanse hvis kommunevalg. KrF's problem er bl.a. overganger til særlig Frp og Høyre, noen også til Ap.

Byrådspartiene i Bergen - Frp, H, KrF - ville med dagens måling fått 39 av de 67 mandatene i Bergen bystyre. Byrådspartiene har 36 i denne perioden. Byrådene Hove (H) og Røssland (Frp) uttaler begge til Bergensavisen lørdag 11. des at de ønsker et bredt borgerlig samarbeid. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 28. april 2010 for å finne en måling der Frp+Høyre ville kommet i mindretall i Bergen bystyre (BA/TNS Gallup). Eventuelle krefter i Frp og Høyre i Bergen som foretrekker et byråd bare mellom disse to partiene, satser på en farefull ferd.

Bergen Høyre har ved inngangen til valgåret 2011 en ekstrem lojalitet blant sine 2009-velgere, kombinert med store overganger fra Ap og Frp. Hvis lojaliteten og overgangene normaliseres, vil Høyre i Bergen se helt andre tall enn høstens målinger på 35-40.

Bergen Høyre skal nå inn i den vanskelige tredjerunden - et eventuelt gjenvalg etter å ha vunnet byrådsmakt i 2003 og 2007. Når et parti har hatt makt lenge, er det økende risiko for at kreativitet og originalitet svekkes. Spørsmålet i 2011 blir om velgerne møter et offensivt Bergen Høyre, fremfor et defensivt parti med (over)fokus på å forsvare etablerte posisjoner. Slik sett har Bergen Høyre noen av de samme utfordringene som Oslo Høyre.

Arbeiderpartiet i Bergen ville med målingen fra BA/TNS Gallup (24%) fått knapt 29.000 stemmer (forutsatt samme totale antall stemmer som 2007). Ap fikk 46.000 stemmer i Bergen i stortingsvalget i fjor (32%). Differansen på 17.000 velgerne er kjernen i Ap's mulighet for mobilisering i landets nest største by.

Etter at Ap i Bergen på ettersommeren og tidlig høst hadde større overganger til Høyre og lavere lojalitet enn Ap nasjonalt, er partiet i Bergen ved avslutningen av året i hovedsak normalisert i forhold til Ap nasjonalt. Ap i Bergen har derfor tatt det første skrittet mot friskmelding.

Skulle Arbeiderpartiet i Bergen redusere overgangene til Høyre, og samtidig styrke lojaliteten, kan kampen om å bli største parti i Bergen i 2011 bli mer spennende enn høstens målinger antyder. Vi skal ikke lenger tilbake enn 29. mars 2010 for å finne en måling i Bergen der Høyre og Ap var jevnstore (Respons for Bergens Tidende, begge 29,8).

Hvis overgangene fra Ap til Høyre svekkes, og verken Frp eller KrF styrkes i forhold til målingene denne høsten, kan Bergen Venstre komme i et sterkere fokus. Venstres plassering i forhold til blokkene kan da få betydning for byrådsmakten. Bergen Venstre må i løpet av første halvår 2011 ta et for partiet vanskelig valg - mellom blokker bestående av Frp/H/KrF på den ene siden og Ap/Sp/SV støttet av Rødt på den annen.

Se nærmere om målingen i Bergensavisen lørdag 11. desember 2010 side 10.

Bergen 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BT sep 10 BA okt 10 BA des 10
A 28,8 28,7 23,9 25,4 31,6 21,9 24,5 24,4
Sp 1,5 1,5 2,8 3,1 2,9 1,4 1,7 1,1
SV 4,4 5,8 7,1 7,5 7 7,6 4 5,9
R 1,7 1,1 4,5 3,5 3,3 4,3 4,7 4,6
Frp 4,9 7,2 20,2 21,2 20,2 16,8 16,8 18,9
H 39 40,8 26,3 23,9 22,7 36,1 38,5 35,9
KrF 10,5 9,1 6,3 6,7 5,5 4,5 4,1 3,1
V 6,4 4,2 5,8 6 5,4 5,7 3,4 5

Kolonnen "BA" = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
Kolonnen "BT" = K-målinger Bergens Tidende / Respons.
Bergen leverte K-2007 117.627 godkjente stemmer = 52,9% av stemmene i Hordaland fylke.

Bergen byråd 2011-2015

Mulige koalisjoner for dannelse av byråd etter valget 2011. Bergen bystyre 67 representanter. Byrådet er f.t. dannet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

H+F H+F+K H+F+K+V A+Sp+SV A+Sp+SV+R A+Sp+SV+V A+Sp+SV+V+R
K-2007 32 36 40 23 26 27 30
2009
21.nov 33 36 39 25 28 28 31 BA/Gallup
2010
20.feb 34 37 40 24 27 27 30 BA/Gallup
28.apr 32 35 39 24 27 28 31 BA/Gallup
30.jun 36 39 43 22 24 26 28 BA/Gallup
27.aug 37 40 43 20 23 23 25 BA/Gallup
28.sep 36 39 43 21 24 25 28 BT/Respons
25.okt 38 41 43 21 24 23 26 BA/Gallup
11.des 37 39 42 22 25 25 28 BA/Gallup

BA/Gallup = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
BT/Respons = K-målinger Bergens Tidende / Respons.

Landstendens

Landsresultat K-2011 hvis BA/Gallup K-måling Bergen desember 2010 svarer til landstendensen

Forutsatt at partienes frem- og tilbakegang er relativt sett den samme i alle kommuner

Ap 30,2
Sp 2,4
SV 5,1
R 1,9
Frp 16,4
H 26,3
KrF 3,1
V 5,2

Sp's lave nivå må sees i lys av Sp's sterke valg i Bergen 2007 med nåværende stortingsrepresentant Kjersti Toppe som daværende toppkandidat. Denne typen omregning kan antyde forholdet mellom partiene, men må tas med forbehold - bl.a. fordi gruppen "andre" normalt vil vokse i slutten av valgkampen

Endring i prosent (ikke prosentpoeng)

Tabellen angir endringer i prosent Bergen K-2007 vs måling Bergen BA/TNS Gallup des 2010. Sammenlignet med endringer i prosent K-2007 for kommuner +25.000 innbyggere vs poll of polls 11. desember 2010 for slike kommuner.

Bergen Poll of polls +25.000 innb
A 2 -7
H 37 35
Frp -6 -3
SV -17 -6
Sp -60 -17
KrF -51 -27
V -14 -11
R 2 -20

Ap gjør det relativt bedre i Bergen enn i øvrige større kommuner, men dette må sees i lys av Ap's svake valg i Bergen K-2007.

Bergen 2007

Forhånd Valgting
H 22 27,4
Ap 24,1 23,9
Frp 21,9 19,8
SV 7,5 7
KrF 7,1 6,1
V 5,6 5,8
R 5 4,3
Sp 2,4 2,9
Andre 4,4 2,9

Beregnet på grunnlag av dagbladet.no.
I K-2007 leverte Bergen 24.640 forhåndsstemmer = 20,9% av 117.627 godkjente stemmer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner