Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Hele landet

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat-
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 448 001 25,9 335 393 26,7 783 394 26,3 -1,1 48 -1
H 364 352 21,1 242 964 19,4 607 316 20,4 -4,7 36 -9
Frp 182 398 10,5 164 076 13,1 346 474 11,6 -3,6 21 -6
SV 145 819 8,4 82 244 6,6 228 063 7,6 1,6 13 2
Sp 205 534 11,9 197 427 15,7 402 961 13,5 3,3 28 9
KrF 64 604 3,7 48 740 3,9 113 344 3,8 -0,4 3 -5
V 80 178 4,6 57 255 4,6 137 433 4,6 0,2 8 0
MDG 82 235 4,8 35 412 2,8 117 647 3,9 0,7 3 2
R 90 313 5,2 50 618 4,0 140 931 4,7 2,3 8 7
Andre 65 524 3,8 41 100 3,3 106 624 3,6 1,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
971 902 56,2 701 094 55,9 1 672 996 56,0 6,8 100 19
H+Frp+
KrF+V
691 532 40,0 513 035 40,9 1 204 567 40,4 -8,5 68 -20
Stemmeberettigede: 3 891 736
Opptalte stemmer: 3 003 290
Fremmøte: 77,2 %
356 kommuner hvorav 356 ferdig talt
Sist oppdatert: 21. september 2021 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Stortinget nå (talte stemmer) | Mandatfordeling (talte stemmer)
| Valgkretsoversikt | Kommuneoversikt | Vis alle partier

Tetteste kamper om sistemandat i valgkretsene

Valgkrets Nærmest å vinne sistemandatet Holder sistemandatet nå
Nordland Høyre med 83 stemmer SV med 39 stemmer
Aust-Agder Frp med 179 stemmer Sp med 179 stemmer
Sogn og Fjordane Sp med 643 stemmer Høyre med 300 stemmer
Vest-Agder Høyre med 911 stemmer Sp med 425 stemmer
Hordaland Venstre med 626 stemmer Rødt med 988 stemmer
Akershus Rødt med 634 stemmer Sp med 715 stemmer
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
22/9 - 18:24 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6
21/9 - 14:47 26,3 20,4 11,6 7,6 13,5 3,8 4,6 3,9 4,7 3,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Mest treffsikre meningsmålinger i valgkretsene - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Hedmark Sentio / HA 3/9 0,1 -0,3 0,1 -0,3 1,9 -0,2 -0,5 1,1 1,0 5,5 100,0
Sogn og Fjordane Respons / BT / VG 7/9 -1,2 -0,5 -0,7 1,3 0,7 0,8 0,1 -0,5 1,1 6,9 100,0
Telemark Norstat / NRK 10/9 -0,9 -1,6 -0,4 2,5 0,3 -0,3 0,2 0,0 1,4 7,6 100,0
Vest-Agder Norstat / NRK 10/9 -0,7 -1,1 -0,2 1,7 -1,3 -1,1 -0,2 1,6 0,1 8,0 100,0
Sogn og Fjordane Norstat / NRK 10/9 0,0 -0,6 -1,8 1,0 0,1 -0,1 0,3 2,5 -1,6 8,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Mest treffsikre meningsmålinger nasjonalt - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Hele landet Opinion / DA / FF / ANB 10/9 0,1 -0,1 -0,9 -0,6 -1,3 0,1 0,5 1,5 -0,3 5,4 100,0
Hele landet Norstat / NRK 9/9 -0,2 -1,3 -1,0 1,6 1,6 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 6,8 100,0
Hele landet Kantar / TV2 10/9 -1,2 -1,5 -1,0 1,8 0,3 0,2 -0,4 1,0 0,3 7,7 100,0
Hele landet Kantar / TV2 11/9 -1,0 -1,1 -1,2 1,7 0,8 0,1 0,0 1,4 -0,7 8,0 100,0
Hele landet Kantar / TV2 5/9 -0,7 -1,8 -0,4 2,9 -0,5 0,0 0,2 -0,1 1,6 8,2 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Ti største fremganger og tilbakeganger

Endring i prosentpoeng.

Parti Endring Valg Parti Endring Valg
Sp 10,3 S-1993 Ap -11,2 S-1973
H 9,6 S-2013 Ap -10,7 S-2001
Frp 9,3 S-1989 Ap -9,4 F-2019
Frp 9,0 S-1997 Sp -8,9 S-1997
H 8,8 F-2011 Ap -8,2 K-2019
H 8,7 K-2011 H -8,2 S-1989
Ap 8,4 S-2005 V -7,1 S-1973
SV 7,8 S-1973 H -7,1 S-2005
Frp 7,5 S-2005 SV -7,0 S-1977
H 7,4 K-1979 Frp -6,7 S-1993
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
September '21 24,1 (42) 19,3 (34) 11,4 (20) 9,4 (16) 12,9 (23) 4,0 (7) 4,7 (8) 4,9 (9) 5,5 (10) 3,9 (0)
August '21 24,0 (46) 20,1 (36) 10,3 (18) 8,8 (15) 14,1 (25) 3,6 (3) 4,1 (7) 5,5 (10) 5,2 (9) 4,4 (0)
Juli '21 24,3 (45) 20,0 (37) 9,9 (18) 7,7 (14) 17,6 (34) 3,2 (1) 3,5 (2) 4,5 (8) 5,6 (10) 3,9 (0)
Juni '21 24,5 (44) 21,6 (39) 10,2 (18) 7,8 (14) 17,5 (34) 3,3 (2) 2,9 (2) 4,1 (7) 5,2 (9) 3,0 (0)
Mai '21 24,0 (44) 22,6 (41) 10,3 (18) 8,0 (15) 16,5 (31) 3,8 (3) 3,3 (2) 4,1 (7) 4,3 (8) 3,0 (0)
April '21 23,6 (43) 23,5 (42) 9,9 (18) 8,0 (14) 17,5 (33) 3,4 (2) 2,9 (2) 4,3 (8) 4,2 (7) 2,8 (0)
Mars '21 22,2 (41) 24,1 (44) 9,7 (18) 7,6 (14) 19,0 (38) 3,1 (1) 3,0 (2) 3,8 (3) 4,4 (8) 3,0 (0)
Februar '21 21,4 (40) 25,6 (47) 8,5 (16) 7,4 (13) 19,3 (38) 3,2 (3) 3,2 (2) 4,5 (8) 3,9 (2) 3,1 (0)
Januar '21 20,4 (38) 24,7 (45) 9,5 (17) 8,0 (14) 20,7 (38) 3,4 (2) 2,5 (1) 4,0 (7) 4,0 (7) 2,7 (0)
Desember '20 21,2 (39) 22,3 (40) 11,0 (20) 7,5 (13) 21,0 (39) 3,4 (2) 3,3 (2) 4,1 (7) 4,1 (7) 2,0 (0)
| Vis alle | Last ned

Siste kommentarer om nasjonale målinger

Partienes lojalitet i Norstats målinger for NRK

Lojalitet i prosent. Tre måneders glidende gjennomsnitt.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Juni 2021 62,1 64,0 56,1 70,5 78,6 64,0 37,4 58,9 69,1 41,8
Mai 2021 59,4 66,2 55,2 71,2 80,5 65,6 40,7 61,2 64,8 43,1
April 2021 56,0 67,0 46,7 69,6 81,4 62,4 34,8 62,7 66,4 54,3
Mars 2021 54,4 66,7 46,7 71,6 83,6 64,5 37,0 64,3 68,7 51,6
Februar 2021 55,0 66,7 50,8 70,5 85,9 59,0 33,8 60,4 79,3 51,0
Januar 2021 57,3 68,7 60,3 71,6 81,9 56,7 38,1 58,3 85,5 57,3
November 2020 59,7 71,7 66,0 70,5 78,5 59,4 36,6 56,6 84,5 60,3
September 2020 62,2 73,6 66,1 68,8 76,4 66,1 36,0 65,3 75,7 52,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Poll of polls stortingsvalget 2021 siste fem uker - basert på målinger i valgkretsene

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Uke 37-2021 24,6 (44) 20,2 (36) 11,9 (23) 8,8 (14) 12,6 (22) 4,1 (7) 4,8 (7) 5,1 (8) 4,8 (8) 3,2 (0)
Uke 36-2021 24,6 (44) 20,2 (36) 11,9 (23) 8,8 (14) 12,6 (22) 4,1 (7) 4,8 (7) 5,1 (8) 4,8 (8) 3,2 (0)
Uke 35-2021 24,0 (45) 20,9 (36) 10,7 (20) 8,5 (14) 13,7 (26) 3,9 (3) 4,6 (8) 5,2 (9) 4,5 (8) 3,6 (0)
Uke 34-2021 24,4 (46) 21,1 (39) 10,5 (19) 8,1 (15) 14,4 (26) 3,4 (3) 3,7 (2) 5,3 (10) 5,1 (9) 3,9 (0)
Uke 33-2021 24,7 (45) 20,3 (37) 11,1 (20) 8,3 (15) 15,3 (30) 3,3 (2) 3,8 (2) 4,8 (9) 5,0 (9) 3,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned | Vis alle uker

Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hver valgkrets basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 0 0 0 22 0 2 0 6 20 0
Akershus 2 2 0 6 0 7 11 10 12 0
Oslo 2 1 1 19 2 2 5 6 12 0
Hedmark 0 0 6 30 0 0 4 7 3 0
Oppland 0 0 19 7 0 0 5 9 10 0
Buskerud 1 0 0 16 0 1 7 20 5 0
Vestfold 0 1 0 15 1 0 3 21 9 0
Telemark 0 0 3 2 0 9 0 5 31 0
Aust-Agder 0 0 0 0 0 14 10 14 12 0
Vest-Agder 0 0 2 0 1 3 5 34 5 0
Rogaland 0 2 2 2 0 1 13 26 4 0
Hordaland 5 2 3 9 3 3 12 1 12 0
Sogn og Fjordane 0 12 0 0 0 4 24 1 9 0
Møre og Romsdal 0 0 0 36 0 8 0 5 1 0
Sør-Trøndelag 0 0 1 1 0 0 1 25 22 0
Nord-Trøndelag 0 26 0 0 0 4 12 5 3 0
Nordland 0 3 0 3 0 0 1 8 35 0
Troms 2 1 6 3 0 0 0 4 34 0
Finnmark 0 11 5 16 0 0 16 1 1 0
| Last ned

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.7 25.3 15.3 6.2 8.8 3.9 4.1 4.1 3 2.2
Valgting 27,2 24,9 15,1 5,9 11,2 4,3 4,5 2,8 2,1 1,7
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 1,8
2013 30,8 26,8 16,3 4,1 5,5 5,6 5,2 2,8 1,1 1,7
2009 35,4 17,2 22,9 6,2 6,2 5,5 3,9 0,3 1,3 1,0
2005 32,7 14,1 22,1 8,8 6,5 6,8 5,9 0,1 1,2 1,8
2001 24,3 21,2 14,6 12,5 5,6 12,4 3,9 0,2 1,2 4,1
1997 35,0 14,3 15,3 6,0 7,9 13,7 4,5 0,2 1,7 1,4
1993 37,0 17,1 6,3 7,9 16,8 7,9 3,6 0,1 1,1 2,2
1989 34,3 22,2 13,0 10,1 6,5 8,5 3,2 0,4 0,0 1,8
1985 40,8 30,4 3,7 5,5 6,6 8,3 3,1 0,0 0,6 1,0
1981 37,1 31,8 4,5 5,0 4,2 8,9 3,2 0,0 0,7 4,5
1977 42,3 24,5 1,9 4,2 8,0 9,7 2,4 0,0 0,6 6,4
1973 35,3 17,2 5,0 11,2 6,8 11,9 2,3 0,0 0,4 9,8
1969 46,5 18,8 0,0 3,4 9,0 7,8 9,4 0,0 0,0 5,0
1965 43,1 20,3 0,0 6,0 9,4 7,8 10,2 0,0 0,0 3,2
1961 46,8 19,3 0,0 2,4 6,8 9,3 7,3 0,0 0,0 8,1
1957 48,3 16,8 0,0 0,0 8,6 10,2 9,6 0,0 0,0 6,4
1953 46,7 18,4 0,0 0,0 8,8 10,5 10,0 0,0 0,0 5,6
1949 45,7 15,9 0,0 0,0 4,9 8,4 12,4 0,0 0,0 12,7
1945 41,0 17,0 0,0 0,0 8,0 7,9 13,8 0,0 0,0 12,2
| Last ned
Valgresultat dersom målinger var valg. Se målte valgkretser.
Mandatfordeling dersom siste måling i valgkretsene var valgresultatet.
Største parti valgkampen 2013.
Slik gikk det i 2013. Se Poll of polls 2013.