Stortingsvalg: Hele landet

Velg nytt fylke eller hele landet:

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg

Gjennomsnitt stortingsvalg

Poll of polls stortingsvalget 2017 siste fem uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt Andre
Valg 2013 30,8 (55) 26,8 (48) 16,3 (29) 4,1 (7) 5,5 (10) 5,6 (10) 5,2 (9) 1,1 (0) 4,5 (1)
Uke 17 35,6 (68) 25,6 (49) 14,3 (27) 3,6 (2) 5,2 (10) 4,9 (9) 3,9 (3) 1,3 (1) 5,3 (0)
Uke 16 35,6 (68) 25,6 (49) 14,3 (27) 3,6 (2) 5,2 (10) 4,9 (9) 3,9 (3) 1,3 (1) 5,3 (0)
Uke 15 35,6 (68) 25,6 (49) 14,3 (27) 3,6 (2) 5,2 (10) 4,9 (9) 3,9 (3) 1,3 (1) 5,3 (0)
Uke 14 35,6 (68) 25,6 (49) 14,3 (27) 3,6 (2) 5,2 (10) 4,9 (9) 3,9 (3) 1,3 (1) 5,3 (0)
Uke 13 35,6 (68) 25,6 (49) 14,3 (27) 3,6 (2) 5,2 (10) 4,9 (9) 3,9 (3) 1,3 (1) 5,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle uker
 • Poll of polls stortingsvalget 2013 er en beregning av partienes nasjonale nivåer basert på et veiet snitt av lokale partimålinger med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg.
 • Beregningsmåten fremgår av Om-siden.
 • Poll of polls oppdateres hver gang en ny lokal måling publiseres. Siste lokale måling med stortingsvalgspørsmål 9. februar.
 • Poll of polls pr. 9/2-2015 bygger på 9 målinger i 9 fylker/kommuner med samlet 32,3% av stemmene i 2013. Målingene har i alt 4004 spurte.
 • Mandatfordeling er basert på mandatfordelingen i 2013.
 • MDGs oppslutning kan pt ikke leses ut av denne tabellen, og gruppen "Andre" gis derfor ingen mandater. Se gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger for å studere MDGs oppslutning og mandatmuligheter.

Siste kommentarer om nasjonale målinger

Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt MDG Andre
April '15 39,5 (73) 23,4 (42) 10,6 (19) 3,7 (2) 5,5 (10) 5,4 (10) 5,0 (9) 1,4 (1) 4,0 (3) 1,0 (0)
Mars '15 41,4 (75) 22,8 (41) 10,4 (19) 3,6 (2) 5,8 (11) 5,5 (10) 4,5 (8) 1,5 (1) 3,3 (2) 0,8 (0)
Februar '15 41,9 (77) 21,3 (38) 11,2 (20) 3,9 (2) 5,7 (10) 5,3 (10) 4,7 (9) 1,4 (1) 3,6 (2) 1,1 (0)
Januar '15 41,5 (76) 22,6 (41) 11,3 (20) 3,7 (2) 5,4 (10) 5,3 (10) 4,6 (8) 1,2 (0) 3,4 (2) 1,1 (0)
Desember '14 41,4 (77) 22,5 (40) 11,3 (20) 3,8 (2) 5,2 (9) 5,4 (10) 4,7 (9) 1,3 (0) 3,5 (2) 0,9 (0)
November '14 40,2 (74) 22,6 (40) 11,5 (21) 3,9 (2) 5,3 (10) 5,9 (11) 4,7 (8) 1,4 (1) 3,5 (2) 1,0 (0)
Oktober '14 37,3 (69) 25,2 (46) 13,5 (24) 3,6 (2) 5,2 (9) 4,7 (8) 4,6 (8) 1,3 (1) 3,6 (2) 1,1 (0)
September '14 35,0 (64) 26,6 (49) 14,1 (26) 3,6 (2) 5,0 (9) 5,1 (9) 4,8 (9) 1,2 (0) 3,5 (1) 1,0 (0)
August '14 34,5 (63) 26,9 (49) 13,9 (26) 3,9 (2) 5,2 (9) 5,1 (9) 4,7 (9) 1,2 (0) 3,7 (2) 1,2 (0)
Juli '14 36,3 (67) 26,8 (48) 12,3 (22) 3,0 (1) 5,3 (10) 4,6 (8) 5,3 (10) 1,5 (1) 3,6 (2) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle måneder
 • Publiseringsdato er lagt til grunn for beregningene.
 • Partier kan ha 4,0 pst oppslutning i tabellen, men likevel ingen utjevningsmandater. Det skyldes at partiets oppslutning er avrundet oppover til 4,0 pst.
 • Mandatfordelingen er basert på forutsetningen om at partiene har lik relativ endring i alle fylker. Se nærmere om nedbrytning på Om-siden.
 • Fordelingen av de siste distriktsmandatene og utjevningsmandatene, samt fordelingen av partienes utjevningsmandater på det enkelte fylke, kan ofte bero på svært få stemmer. Tallene må derfor leses med varsomhet.

Gjennomsnitt hvor instituttene vektes likt

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt Andre
April '15 39,0 (73) 23,7 (44) 10,5 (19) 3,8 (2) 5,5 (10) 5,4 (10) 5,3 (10) 1,4 (1) 4,9 (0)
Mars '15 41,5 (77) 23,0 (42) 10,3 (19) 3,6 (2) 5,7 (10) 5,5 (10) 4,5 (8) 1,5 (1) 4,0 (0)
Februar '15 42,0 (78) 21,3 (39) 10,9 (20) 4,0 (2) 5,7 (10) 5,3 (10) 4,7 (9) 1,5 (1) 4,7 (0)
Januar '15 41,5 (76) 22,6 (41) 11,3 (21) 3,7 (2) 5,4 (10) 5,3 (10) 4,6 (8) 1,2 (1) 4,5 (0)
Desember '14 41,3 (77) 22,6 (41) 11,1 (20) 3,8 (2) 5,3 (9) 5,4 (10) 4,8 (9) 1,3 (1) 4,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned
 • Først beregnes et snitt av hvert institutts målinger i løpet av en måned. Deretter beregnes et månedssnitt for hvert parti. For institutter med to eller flere målinger publisert i samme måned, vil dermed snittet av målingene bli lagt til grunn i denne tabellen.
 • Publiseringsdato er lagt til grunn for beregningene.
 • Partier kan ha 4,0 pst oppslutning i tabellen, men likevel ingen utjevningsmandater. Det skyldes at partiets oppslutning er avrundet oppover til 4,0 pst.
 • Mandatfordelingen er basert på forutsetningen om at partiene har lik relativ endring i alle fylker. Se nærmere om nedbrytning på Om-siden.
 • Fordelingen av de siste distriktsmandatene og utjevningsmandatene, samt fordelingen av partienes utjevningsmandater på det enkelte fylke, kan ofte bero på svært få stemmer. Tallene må derfor leses med varsomhet.

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt Andre
2013 30.8 (55) 26.8 (48) 16.3 (29) 4.1 (7) 5.5 (10) 5.6 (10) 5.2 (9) 1.1 (0) 4.5 (1)
2009 35.4 (64) 17.2 (30) 22.9 (41) 6.2 (11) 6.2 (11) 5.5 (10) 3.9 (2) 1.3 (0) 1.3 (0)
2005 32.7 (61) 14.1 (23) 22.1 (38) 8.8 (15) 6.5 (11) 6.8 (11) 5.9 (10) 1.2 (0) 1.9 (0)
2001 24.3 (43) 21.2 (38) 14.6 (26) 12.5 (23) 5.6 (10) 12.4 (22) 3.9 (2) 1.2 (0) 4.2 (1)
1997 35 (65) 14.3 (23) 15.3 (25) 6 (9) 7.9 (11) 13.7 (25) 4.5 (6) 1.7 (0) 1.6 (1)
1993 36.9 (67) 17 (28) 6.3 (10) 7.9 (13) 16.7 (32) 7.9 (13) 3.6 (1) 1.1 (1) 2.6 (0)
1989 34.3 (63) 22.2 (37) 13 (22) 10.1 (17) 6.5 (11) 8.5 (14) 3.2 (0) 0 (0) 2.2 (1)
1985 40.8 (71) 30.4 (50) 3.7 (2) 5.5 (6) 6.6 (12) 8.3 (16) 3.1 (0) 0.6 (0) 1 (0)
1981 37.1 (66) 31.8 (53) 4.5 (4) 5 (4) 4.2 (11) 8.9 (15) 3.2 (2) 0.7 (0) 4.5 (0)
1977 42.3 (76) 24.5 (41) 1.9 (0) 4.2 (2) 8 (12) 9.7 (22) 2.4 (2) 0.6 (0) 6.4 (0)
1973 35.3 (62) 17.2 (29) 5 (4) 11.2 (17) 6.8 (21) 11.9 (20) 2.3 (2) 0.4 (0) 9.8 (1)
1969 46.5 (74) 18.8 (29) 0 (0) 3.4 (0) 9 (20) 7.8 (14) 9.4 (13) 0 (0) 5 (0)
1965 43.1 (68) 20.3 (31) 0 (0) 6 (2) 9.4 (18) 7.8 (13) 10.2 (18) 0 (0) 3.2 (0)
1961 46.8 (74) 19.3 (29) 0 (0) 2.4 (2) 6.8 (16) 9.3 (15) 7.3 (14) 0 (0) 8.1 (0)
1957 48.3 (78) 16.8 (29) 0 (0) 0 (0) 8.6 (15) 10.2 (12) 9.6 (15) 0 (0) 6.4 (1)
1953 46.7 (77) 18.4 (27) 0 (0) 0 (0) 8.8 (14) 10.5 (14) 10 (15) 0 (0) 5.6 (3)
1949 45.7 (85) 15.9 (23) 0 (0) 0 (0) 4.9 (12) 8.4 (9) 12.4 (21) 0 (0) 12.7 (0)
1945 41 (76) 17 (25) 0 (0) 0 (0) 8 (10) 7.9 (8) 13.8 (20) 0 (0) 12.2 (11)

Valgresultat dersom målinger var valg. Se målte fylker.
Mandatfordeling dersom siste fylkesmåling var valgresultatet.
Største parti valgkampen 2013.