Poll of polls

Ap opp i Nordland

Publisert 23. september 2010. Sist endret 23. september 2010.

Så langt er seks kommuner målt i Nordland med samlet 16% av stemmene i fylket K-2007 (Fauske, Vestvågøy, Bø, Sortland, Andøy, Moskenes). Et veiet snitt av disse gir Arbeiderpartiet et marginalt pluss mot 2009. Nordland er dermed f.t. et av Ap's bedre fylker.

Kommunemålingene bekrefter for Ap fylkesmålingen til NRK / InFact primo september med rundt 33 mot 32 for partiet i Nordland K-2007.

Høyre har f.t. relativt sett mindre fremgang i Nordland enn landet ellers. Flere av kommunene som hittil er målt i Nordland var sterke Høyre-kommuner allerede i 2007 (bl.a. Fauske, Vestvågøy, Andøy). Potensialet for ytterligere vekst for Høyre i disse kommunene er trolig begrenset. Spørsmålet for Høyre blir om partiet får sterk fremgang fra 2007 til 2011 i de mange kommuner i Nordland hvor partiet noterte ensifret i 2007.

Vi mangler f.t. målinger i Nordlands fire største kommuner som er Bodø, Narvik, Vefsn og Rana. Bodø og Rana stod i 2007 for 29% av stemmene i fylket.

Nordland kommunevalg 2007 - 2010

K 2007 NRK sep 10 23.sep.2010
A 32,4 33,4 33,5
Sp 10,4 8,8 8,2
SV 7,9 5,6 7,9
Frp 17,9 24,1 21,7
H 12,3 16 15,1
KrF 3,6 2,8 3
V 3,4 2,5 2,9
Stemmer i Nordland 100 16,2

Poll of polls Nordland 23. sep 2010 er et veiet snitt av målinger i fem kommuner.
Disse kommunene er Fauske, Vestvågøy, Bø, Sortland, Andøy, Moskenes.
Kolonnen "NRK" = K-måling NRK / InFact

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner