Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vestvågøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 403 24,0 893 24,9 1 296 24,8 -8,1 24,8 8 -3
H 175 10,4 387 10,8 562 10,7 -11,5 10,7 4 -4
Frp 238 14,1 570 15,9 808 15,4 6,5 15,4 5 2
SV 117 7,0 178 5,0 295 5,6 -0,1 5,6 2 0
Sp 455 27,1 1 087 30,3 1 542 29,5 13,8 29,5 10 5
KrF 125 7,4 192 5,4 317 6,1 -1,0 6,1 2 0
V 22 1,3 46 1,3 68 1,3 -1,0 1,3 0 -1
MDG 71 4,2 90 2,5 161 3,1 0,6 3,1 1 0
R 57 3,4 86 2,4 143 2,7 0,8 2,7 1 1
Andre (vis) 19 1,1 24 0,7 43 0,8 0,1 0,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 103 65,6 2 334 65,1 3 437 65,7 7,0 65,7 22 3
H+Frp+
KrF+V
560 33,3 1 195 33,3 1 755 33,5 -7,0 33,5 11 -3
Nærmest til å vinne mandat: V (45 stemmer), tape mandat: H (29 stemmer)
Fremmøte: 59,5 % Stemmeberettigede: 8 899 Opptalte stemmer: 5 269
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
24/9 - 13:01 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
24/9 - 13:01 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
12/9 - 14:25 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
12/9 - 14:25 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
10/9 - 18:10 24,8 10,7 15,4 5,6 29,5 6,1 1,3 3,1 2,7 0,8
10/9 - 01:50 24,8 10,7 15,8 5,4 29,8 6,0 1,3 2,8 2,6 0,8
10/9 - 01:04 24,8 10,7 15,8 5,5 29,8 6,0 1,3 2,8 2,6 0,8
9/9 - 23:37 24,8 10,7 15,8 5,5 29,9 5,8 1,3 2,8 2,6 0,8
9/9 - 23:31 24,9 11,4 15,5 5,5 29,2 6,3 1,2 2,9 2,4 0,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,9 (11) 22,2 (8) 9,0 (3) 5,7 (2) 15,7 (5) 7,1 (2) 2,3 (1) 2,5 (1) 1,9 (0) 0,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,2 (8) 19,3 (6) 7,7 (3) 9,1 (3) 26,8 (9) 5,3 (2) 1,7 (0) 4,3 (1) 3,9 (1) 1,3 (0)
Siste lokale målings 26,6 (9) 17,3 (6) 10,5 (3) 4,1 (1) 23,2 (8) 5,2 (2) 2,3 (1) 4,3 (1) 6,1 (2) 0,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (7) 20,1 (6) 7,7 (2) 11,7 (4) 27,2 (9) 5,3 (2) 1,4 (0) 5,0 (2) 3,4 (1) 0,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,2 (8) 18,9 (6) 7,0 (2) 9,7 (3) 28,1 (10) 5,2 (2) 1,5 (0) 4,4 (1) 3,7 (1) 1,2 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 20,7 (6) 16,7 (5) 10,8 (3) 9,6 (3) 35,9 (11) 8,2 (3) 1,0 (0) 4,5 (1) 2,6 (1) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 66,1 (22) 71,4 (23) 65,7 (22) 73,2 (24) 73,1 (24) 79,9 (24) SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 40,6 (14) 34,0 (11) 35,3 (12) 34,5 (10) 32,6 (10) 36,7 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,7 (19) 68,3 (22) 64,3 (21) 69,9 (23) 70,1 (23) 73,3 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,1 (8) 33,8 (11) 30,7 (11) 33,9 (11) 34,8 (12) 45,1 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,9 (11) 22,2 (8) 9,0 (3) 5,7 (2) 15,7 (5) 7,1 (2) 2,3 (1) 2,5 (1) 1,9 (0) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 39 1 58 26
Høyre 30 1 52 40
KrF 18 2 47 33
Venstre 12 1 46 25
Sp 34 1 60 32
Ap 31 4 52 48
SV 28 5 52 54
Rødt 28 3 47 54
MDG 10 1 46 60
Partiet De Kristne 12 1 61 50
Sum 242 20 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 1 58 25
Høyre 30 1 51 33
KrF 22 3 50 55
Venstre 13 2 50 62
Sp 38 1 55 42
Ap 34 2 54 50
SV 26 3 49 42
Rødt 16 2 53 38
Partiet De Kristne 16 2 58 56
Miljøpartiet De Grønne 15 2 42 53
Sum 230 19 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 37 3 53 30
Høyre 41 1 51 24
KrF 26 2 52 54
Venstre 9 2 48 67
Sp 35 1 54 37
Ap 28 4 55 43
SV 26 3 49 50
Miljøpartiet De Grønne 21 2 39 43
Sum 223 18 51 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 942
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 871
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,7 %
F-2015 48,8 %
K-2015 57,2 %
S-2013 70,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Remi Solberg, Ap (2015-)
Jonny Finstad, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, V, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Lofotp. 21/8-2019 26,6 (9) 17,3 (6) 10,5 (3) 4,1 (1) 23,2 (8) 5,2 (2) 2,3 (1) 4,3 (1) 6,1 (2) 0,4 (0)
Sentio / Lofotp. 11/6-2019 27,4 (9) 19,2 (6) 9,9 (3) 5,7 (2) 16,7 (6) 5,5 (2) 2,7 (1) 6,1 (2) 5,6 (2) 1,2 (0)
InFact / NRK / LP / Amedia 10/9-2015 25,8 (9) 16,8 (6) 15,5 (5) 7,9 (3) 13,1 (4) 11,7 (4) 3,8 (1) 3,4 (1) 1,4 (0) 0,7 (0)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 21/8-2015 34,5 (11) 16,6 (6) 14,9 (5) 6,4 (2) 14,0 (5) 6,0 (2) 3,0 (1) 2,6 (1) 1,3 (0) 0,9 (0)
Respons / Høyre 19/8-2015 31,2 (11) 25,5 (9) 11,2 (4) 4,7 (2) 11,3 (4) 8,4 (3) 3,4 (1) 3,5 (1) 0,2 (0) 0,6 (0)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 19/6-2015 38,8 (13) 18,5 (6) 13,7 (5) 4,8 (2) 9,3 (3) 5,7 (2) 2,2 (1) 2,6 (0) 0,9 (0) 3,5 (1)
InFact / Lofotp. 29/1-2015 36,2 (13) 18,5 (7) 18,9 (7) 4,1 (1) 8,2 (3) 6,2 (2) 3,3 (1) 1,2 (0) 2,1 (1) 1,2 (0)
Norfakta / LT 8/9-2011 24,2 (9) 28,7 (10) 14,2 (5) 4,9 (2) 14,5 (5) 9,7 (3) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Norfakta / LT 15/9-2010 22,6 (8) 24,0 (9) 18,9 (7) 6,0 (2) 14,5 (5) 9,5 (3) 1,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 2,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,9 22,2 9,0 5,7 15,7 7,1 2,3 2,5 1,9 0,8
2011 29,2 29,1 10,8 5,5 12,3 8,6 2,6 2,0 0,0 0,0
2007 21,4 21,7 15,5 6,0 17,0 10,6 1,4 0,0 0,0 6,4
2003 19,8 9,5 18,2 11,2 16,2 12,0 0,0 0,0 0,0 13,1
1999 19,9 9,7 15,1 7,4 15,4 17,5 0,0 0,0 0,0 15,0
1995 14,3 8,6 13,9 4,4 28,2 14,8 1,5 0,0 1,1 13,3
1991 19,6 14,8 5,6 10,4 26,6 10,8 1,5 0,0 0,9 9,9
1987 27,3 19,8 6,1 5,3 11,1 12,2 2,0 0,0 1,3 15,0
1983 32,3 17,2 4,1 3,9 15,2 11,5 2,1 0,0 1,2 12,5
1979 33,3 18,8 4,7 3,2 13,9 15,6 2,4 0,0 1,5 6,7
1975 35,3 11,4 6,8 3,5 20,1 19,6 3,3 0,0 0,0 0,0
1971 39,1 11,0 0,0 4,0 17,9 9,7 2,8 0,0 0,0 15,5
1967 36,6 17,0 0,0 4,8 15,9 7,9 5,1 0,0 0,0 12,7
1963 42,4 18,4 0,0 2,5 17,5 8,6 5,7 0,0 0,0 4,9
1959 36,6 24,3 0,0 0,0 19,8 8,6 10,6 0,0 0,0 0,0
1955 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 55,2
1951 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 16,1 0,0 0,0 32,0
1947 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 14,2 0,0 0,0 41,3
1945 42,7 0,0 0,0 0,0 8,0 8,4 12,4 0,0 0,0 28,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,7 21,5 9,2 7,1 11,9 9,8 2,3 3,8 1,8 3,9
2011 30,7 23,9 11,8 5,6 11,9 8,4 2,3 2,6 0,9 1,9
2007 26,2 16,9 16,6 5,8 15,9 10,3 1,2 0,9 1,4 4,9
2003 21,3 11,6 16,4 12,7 16,7 11,8 0,9 0,5 2,0 6,0
1999 19,2 12,8 12,6 7,1 19,0 18,4 1,1 0,0 2,2 7,6
1995 19,5 11,5 14,0 5,5 27,7 13,9 3,0 0,0 1,3 3,5
1991 21,8 32,3 4,4 11,4 18,6 8,8 1,6 0,0 1,1 0,0
1987 32,6 30,5 6,6 5,3 8,5 10,6 2,0 0,0 0,9 3,0
1983 38,0 20,3 5,9 4,8 12,8 12,0 2,5 0,0 1,2 2,5
1979 35,5 21,7 3,8 3,6 13,3 16,5 2,8 0,0 1,2 1,7
1975 33,5 10,8 6,2 3,8 21,3 18,9 3,1 0,0 0,9 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,4 20,8 16,2 9,5 18,9 5,6 2,2 2,2 1,6 2,5
2013 27,3 22,2 18,6 5,9 9,3 6,8 4,2 2,1 1,0 2,5
2009 29,1 10,7 24,9 8,3 11,3 10,1 1,7 0,6 0,8 2,4
2005 26,2 9,5 24,3 8,7 12,5 9,0 2,7 0,1 0,9 6,3
2001 16,4 11,5 13,8 11,9 10,7 18,1 1,1 0,0 0,9 15,6
1997 23,7 8,9 11,2 4,5 13,3 25,0 1,6 0,1 1,3 10,6
1993 24,1 9,9 3,3 11,1 36,2 10,6 1,9 0,0 0,3 2,6
1989 30,2 18,4 12,1 11,2 11,5 11,8 1,8 0,0 0,0 3,0
1985 40,7 22,5 2,8 7,6 11,4 11,0 1,4 0,0 0,3 2,3
1981 33,7 25,4 5,9 4,5 12,6 14,3 2,5 0,0 0,9 0,3
1977 37,5 15,4 4,5 3,0 13,8 21,5 2,3 0,0 0,8 1,2
1973 28,9 8,6 9,5 9,1 19,9 20,1 2,6 0,0 0,2 1,0
1969 48,4 14,8 0,0 2,8 18,1 11,3 4,3 0,0 0,0 0,3
1965 39,8 17,6 0,0 4,0 20,9 12,4 4,9 0,0 0,0 0,4
1961 33,6 19,7 0,0 1,8 27,7 12,0 4,9 0,0 0,0 0,2
1957 38,4 25,4 0,0 0,0 14,3 14,1 7,4 0,0 0,0 0,5
1953 42,7 22,0 0,0 0,0 9,9 17,5 7,7 0,0 0,0 0,3
1949 43,4 29,9 0,0 0,0 8,1 8,0 8,8 0,0 0,0 1,9
1945 38,7 45,4 0,0 0,0 7,3 0,0 6,8 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.6 20.2 9 7.1 14 8.1 2.5 2.4 1.5 0.8
Valgting 32,3 23,0 9,0 5,3 16,3 6,7 2,2 2,5 2,1 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned