Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fauske

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 439 22,4 673 23,8 1 112 23,7 4,7 7 2
H 564 28,8 671 23,8 1 235 26,3 9,6 7 2
Frp 272 13,9 349 12,4 621 13,2 1,7 4 1
SV 183 9,4 255 9,0 438 9,3 2,5 3 1
Sp 270 13,8 374 13,2 644 13,7 -4,4 4 -1
KrF 33 1,7 42 1,5 75 1,6 -2,1 0 -1
V 22 1,1 57 2,0 79 1,7 0,3 0 0
MDG 22 1,1 38 1,3 60 1,3 -0,7 0 0
R 60 3,1 137 4,9 197 4,2 -3,7 1 -1
Andre (vis) 92 4,7 135 4,8 227 4,8 -8,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
974 49,8 1 477 52,3 2 451 52,2 -1,6 15 1
H+Frp+
KrF+V
891 45,5 1 119 39,6 2 010 42,8 9,5 11 2
Nærmest til å vinne mandat: INP (30 stemmer), tape mandat: SV (27 stemmer)
Fremmøte: 61,1 % Stemmeberettigede: 7 883 Opptalte stemmer: 4 781
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
27/11 - 21:39 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
27/11 - 21:39 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
20/9 - 15:15 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
20/9 - 15:15 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
20/9 - 15:15 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
20/9 - 15:15 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
14/9 - 10:30 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
14/9 - 10:02 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8
14/9 - 10:02 23,7 26,3 13,2 9,3 13,7 1,6 1,7 1,3 4,2 4,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 19,0 (5) 16,8 (5) 11,5 (3) 6,8 (2) 18,1 (5) 3,7 (1) 1,4 (0) 1,9 (0) 7,9 (2) 12,8 (4)
Poll of polls (brutt ned) 15,9 (5) 22,0 (6) 15,0 (4) 8,8 (3) 9,5 (3) 3,8 (1) 1,9 (0) 1,4 (0) 8,0 (2) 11,7 (3)
Siste lokale målings 20,0 (6) 14,7 (4) 9,0 (3) 6,6 (2) 19,7 (6) 2,3 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 10,0 (3) 13,0 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,4 (5) 22,9 (7) 16,2 (5) 7,2 (2) 10,1 (3) 2,7 (1) 1,9 (0) 1,1 (0) 7,1 (2) 8,6 (2)
K-snitt september (brutt ned) 16,0 (4) 21,3 (6) 15,3 (4) 8,7 (2) 9,8 (3) 3,9 (1) 1,9 (0) 1,3 (0) 9,1 (3) 12,8 (4)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 17,0 (4) 28,8 (7) 17,2 (4) 8,6 (2) 6,6 (2) 7,1 (2) 1,2 (0) 1,2 (0) 10,8 (3) 10,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 54 33
Høyre 20 3 55 45
KrF 20 1 54 50
Venstre 7 2 50 29
Sp 22 2 51 41
Ap 30 5 50 50
SV 20 4 53 50
Rødt 24 6 55 54
MDG 8 1 41 63
Industri- og Næringspartiet 7 0 40 29
Sum 176 27 52 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 572
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 4 903
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,2 %
K-2019 62,3 %
F-2019 53,1 %
S-2017 74,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Marlen Rendall Berg, Sp (2019-)
Jørn Stene, A (2015-2019)
Siv Anita Johnsen Brekke, Ap (2011-2015)
Odd Henriksen, H (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Saltenp 17/8-2019 20,0 (6) 14,7 (4) 9,0 (3) 6,6 (2) 19,7 (6) 2,3 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 10,0 (3) 13,0 (4)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 10/9-2015 21,0 (6) 12,5 (3) 12,9 (4) 6,4 (2) 0,0 (0) 3,7 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 9,2 (2) 30,2 (8)
Norfakta / Saltenp 8/8-2015 28,5 (8) 16,9 (4) 14,2 (4) 6,1 (2) 0,0 (0) 3,5 (1) 1,8 (0) 0,0 (0) 6,4 (2) 22,7 (6)
Norfakta / Saltenp 14/3-2015 34,9 (9) 16,9 (5) 10,1 (3) 6,0 (2) 2,5 (0) 3,3 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 5,1 (1) 18,0 (5)
InFact / AN 3/9-2011 29,0 (9) 20,8 (6) 17,9 (6) 4,8 (1) 2,4 (1) 2,4 (1) 0,5 (0) 0,0 (0) 6,3 (2) 15,9 (5)
Norfakta / Saltenp 23/8-2011 38,3 (12) 24,8 (8) 14,6 (5) 6,6 (2) 1,8 (0) 2,3 (1) 1,6 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 8,8 (3)
Norfakta / Saltenp 19/5-2011 30,1 (9) 25,4 (8) 17,5 (6) 7,1 (2) 3,3 (1) 2,6 (1) 4,8 (2) 0,0 (0) 2,2 (0) 7,0 (2)
Norfakta / Saltenp 18/9-2010 29,0 (9) 25,6 (8) 19,1 (6) 5,6 (2) 2,3 (1) 2,2 (0) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,0 16,8 11,5 6,8 18,1 3,7 1,4 1,9 7,9 12,8
2015 18,5 12,6 9,4 5,1 0,0 3,0 2,9 0,0 7,7 40,8
2011 34,3 19,3 13,6 3,0 2,1 2,2 3,4 0,0 4,1 18,0
2007 28,5 22,2 19,4 6,4 4,4 2,6 8,4 0,0 0,0 8,0
2003 36,4 6,4 21,4 12,7 3,9 2,1 9,5 0,0 0,0 7,7
1999 28,5 12,1 19,1 15,6 4,2 2,9 3,9 0,0 1,5 12,3
1995 39,0 11,1 12,5 14,8 7,2 2,9 12,4 0,0 0,0 0,0
1991 35,9 20,8 8,0 16,3 6,2 2,3 9,1 0,0 1,3 0,0
1987 52,8 19,3 5,8 10,0 2,9 2,4 5,3 0,0 1,6 0,0
1983 60,3 19,8 0,0 7,9 3,7 0,0 6,4 0,0 1,9 0,0
1979 54,9 23,1 0,0 6,6 4,9 2,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1975 58,5 12,1 0,0 9,6 8,7 3,6 7,6 0,0 0,0 0,0
1971 62,4 8,9 0,0 8,3 8,7 2,8 6,0 0,0 0,0 2,9
1967 61,9 9,8 0,0 10,4 4,6 2,3 7,5 0,0 0,0 3,5
1963 65,4 10,1 0,0 6,1 3,7 2,4 6,7 0,0 0,0 5,5
1959 66,3 9,0 0,0 0,0 3,2 3,2 6,9 0,0 0,0 11,4
1955 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 8,6 0,0 0,0 25,7
1951 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 9,7 0,0 0,0 27,3
1947 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 13,9 0,0 0,0 27,0
1945 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 24,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,4 14,4 13,5 5,5 17,5 5,1 1,7 3,4 10,7 1,7
2015 34,7 14,9 13,6 8,6 4,0 3,5 2,8 3,2 12,3 2,5
2011 45,7 19,4 15,3 4,3 3,5 2,2 3,3 0,8 3,7 1,8
2007 38,4 12,4 24,5 6,9 4,9 2,7 5,9 0,1 2,2 2,0
2003 38,0 8,2 21,0 16,0 4,7 2,6 5,4 0,6 1,7 1,9
1999 36,6 15,1 18,9 13,2 4,7 3,9 4,3 0,0 1,4 1,9
1995 38,4 11,1 13,0 8,4 6,8 2,9 16,8 0,0 1,6 1,0
1991 37,1 17,8 8,4 14,6 6,1 2,5 11,8 0,0 1,8 0,0
1987 51,5 18,3 6,5 9,5 2,8 2,0 7,2 0,0 1,3 0,9
1983 57,5 17,5 2,3 7,3 3,2 1,9 7,1 0,0 1,8 1,4
1979 53,8 20,0 1,1 5,1 4,6 2,9 8,8 0,0 1,8 1,8
1975 57,7 11,1 0,6 9,1 7,6 3,9 8,2 0,0 0,6 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 32,2 16,0 15,0 6,3 16,4 1,9 1,8 1,7 4,6 4,1
2017 30,6 20,5 19,5 6,7 12,5 2,0 2,2 1,7 3,2 1,1
2013 39,5 21,6 19,4 4,3 4,1 3,5 2,9 1,7 1,7 1,3
2009 46,9 11,0 24,8 6,5 4,4 2,2 2,4 0,1 1,0 0,5
2005 44,9 6,8 25,0 9,5 5,0 2,7 4,1 0,2 0,6 1,2
2001 31,4 11,3 19,1 14,6 5,6 7,4 2,6 0,0 0,7 7,4
1997 44,7 9,1 16,0 6,8 5,4 8,8 4,3 0,1 1,1 3,6
1993 42,8 10,2 5,9 10,5 14,4 3,0 10,7 0,0 0,4 2,1
1989 45,9 17,7 10,9 14,9 2,6 3,2 2,6 0,0 0,0 2,2
1985 55,7 21,2 1,5 11,6 2,9 2,8 3,1 0,0 0,5 0,7
1981 55,4 20,6 2,7 7,4 3,2 2,8 6,4 0,0 0,8 0,7
1977 61,1 14,0 0,6 5,7 5,5 4,5 6,3 0,0 0,6 1,7
1973 54,3 8,5 2,3 15,1 8,4 5,5 3,6 0,0 0,5 1,9
1969 66,0 9,6 0,0 6,2 7,1 3,0 5,8 0,0 0,0 2,5
1965 62,6 10,0 0,0 10,2 4,7 3,1 6,2 0,0 0,0 3,2
1961 65,4 10,1 0,0 5,2 3,7 4,1 4,6 0,0 0,0 6,9
1957 67,7 7,3 0,0 0,0 3,8 4,0 6,0 0,0 0,0 11,1
1953 64,6 7,8 0,0 0,0 1,9 4,0 6,7 0,0 0,0 15,0
1949 62,6 7,1 0,0 0,0 1,2 3,7 9,0 0,0 0,0 16,3
1945 55,2 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 12,0 0,0 0,0 24,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21 17.4 13 7.5 18.1 3.5 1.2 2.3 7.8 9.5
Valgting 18,2 16,5 10,9 6,6 18,1 3,7 1,5 1,8 7,9 14,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned