Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Andøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 96 12,7 250 12,8 346 12,9 -8,1 12,9 3 -2
H 32 4,2 122 6,3 154 5,7 -35,6 5,7 1 -8
Frp 30 4,0 83 4,3 113 4,2 -4,5 4,2 1 -1
SV 49 6,5 209 10,7 258 9,6 9,6 9,6 2 2
Sp 449 59,5 1 053 54,1 1 502 56,0 45,6 56,0 14 12
KrF 16 2,1 47 2,4 63 2,3 -0,8 2,3 0 -1
MDG 64 8,5 129 6,6 193 7,2 3,7 7,2 2 1
R 19 2,5 34 1,7 53 2,0 2,0 2,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
677 89,7 1 675 86,0 2 352 87,7 52,8 87,7 21 13
H+Frp+
KrF+V
78 10,3 252 12,9 330 12,2 -40,9 12,2 2 -10
Nærmest til å vinne mandat: H (13 stemmer), tape mandat: MDG (38 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 3 864 Opptalte stemmer: 2 702
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 12,9 5,7 4,2 9,6 56,0 2,3 0,0 7,2 2,0 0,0
14:25 12,9 5,7 4,2 9,6 56,0 2,3 0,0 7,2 2,0 0,0
17:32 12,9 5,7 4,2 9,6 56,0 2,3 0,0 7,2 2,0 0,0
16:43 13,0 5,7 4,3 9,5 55,9 2,3 0,0 7,3 2,0 0,0
16:43 13,0 5,7 4,3 9,5 55,9 2,3 0,0 7,3 2,0 0,0
23:34 13,1 5,7 4,3 9,5 56,1 2,2 0,0 7,1 2,0 0,0
13:28 12,9 4,0 4,3 5,8 59,5 2,0 0,0 8,8 2,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (5) 41,3 (9) 8,7 (2) 0,0 (0) 10,4 (2) 3,2 (1) 3,2 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 8,6 (2)
Poll of polls (brutt ned) 15,5 (4) 35,8 (9) 7,4 (2) 0,0 (0) 17,8 (4) 2,4 (0) 2,4 (0) 6,1 (1) 0,0 (0) 14,4 (3)
Siste lokale målings 12,0 (3) 7,3 (2) 2,3 (0) 5,8 (1) 57,0 (14) 2,8 (0) 0,0 (0) 9,2 (2) 3,5 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,5 (4) 37,4 (9) 7,4 (2) 0,0 (0) 18,1 (4) 2,4 (0) 2,0 (0) 7,2 (2) 0,0 (0) 10,1 (2)
K-snitt september (brutt ned) 15,5 (4) 35,0 (8) 6,8 (2) 0,0 (0) 18,7 (4) 2,3 (0) 2,1 (0) 6,3 (2) 0,0 (0) 14,0 (3)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 13,2 (3) 31,1 (7) 10,5 (3) 0,0 (0) 23,9 (6) 3,7 (1) 1,4 (0) 6,5 (2) 0,0 (0) 4,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 63,6 (14) 63,4 (15) 69,4 (16) 65,3 (15) 62,8 (14) 69,2 (17) Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 56,4 (13) 48,0 (11) 12,4 (2) 49,2 (11) 46,2 (10) 46,7 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 35,0 (8) 39,4 (9) 87,5 (21) 39,8 (10) 40,5 (10) 43,6 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,9 (4) 22,6 (4) 59,8 (14) 22,5 (4) 23,1 (4) 29,0 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (5) 41,3 (9) 8,7 (2) 0,0 (0) 10,4 (2) 3,2 (1) 3,2 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 8,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 60 27
Høyre 11 3 52 27
KrF 10 1 54 50
Sp 29 1 45 45
Ap 16 2 55 38
SV 18 3 58 50
Rødt 9 2 42 78
MDG 11 2 40 36
Sum 119 17 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 56 27
Høyre 25 2 50 32
KrF 10 1 51 60
Venstre 27 1 54 44
Sp 24 2 46 42
Ap 23 3 55 52
Andøylista 22 1 58 36
Miljøpartiet De Grønne 7 1 43 43
Sum 153 14 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 2 50 25
Høyre 29 1 51 28
KrF 13 1 52 69
Venstre 22 1 49 36
Sp 25 4 46 36
Ap 23 2 54 35
Andøylista 29 1 52 41
Sum 165 12 50 36
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 003
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 403
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,0 %
F-2015 54,0 %
K-2015 61,0 %
S-2013 74,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jonni Solsvik, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Andøyp 27/8-2019 12,0 (3) 7,3 (2) 2,3 (0) 5,8 (1) 57,0 (14) 2,8 (0) 0,0 (0) 9,2 (2) 3,5 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Andøyp 21/5-2019 16,2 (4) 8,6 (2) 4,3 (1) 9,4 (2) 49,3 (12) 2,1 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 3/9-2015 28,6 (7) 30,9 (7) 9,5 (2) 0,0 (0) 6,9 (2) 6,4 (1) 3,0 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 10,6 (2)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 30/4-2015 33,6 (8) 27,1 (6) 5,9 (1) 0,0 (0) 9,9 (2) 3,8 (1) 3,8 (1) 3,9 (0) 0,0 (0) 12,0 (4)
Norfakta / AP / VOL 30/8-2011 21,0 (5) 30,4 (7) 16,2 (3) 0,0 (0) 12,7 (3) 3,5 (1) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,2 (2)
Norfakta / Andøyp 21/9-2010 23,9 (5) 34,1 (8) 16,6 (4) 4,4 (1) 11,1 (3) 3,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,0 41,3 8,7 0,0 10,4 3,2 3,2 3,5 0,0 8,6
2011 19,9 38,1 9,0 0,0 9,0 3,7 5,5 0,0 0,0 14,8
2007 23,9 39,7 10,5 3,9 12,3 4,1 5,7 0,0 0,0 0,0
2003 21,2 40,7 10,2 7,4 10,7 3,5 6,4 0,0 0,0 0,0
1999 19,3 29,0 9,9 6,1 19,6 6,1 10,0 0,0 0,0 0,0
1995 33,3 20,6 6,0 5,0 20,7 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0
1991 26,2 34,6 3,8 10,1 15,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
1987 34,3 35,2 0,0 8,8 7,1 4,6 8,6 0,0 0,0 1,4
1983 39,5 31,6 0,0 5,0 6,2 5,1 8,8 0,0 0,0 3,9
1979 30,2 30,7 0,0 3,5 7,8 7,9 10,7 0,0 0,0 9,2
1975 29,2 18,4 0,0 3,1 10,6 9,0 13,9 0,0 0,0 15,8
1971 36,8 19,6 0,0 0,0 13,4 0,0 10,9 0,0 0,0 19,4
1967 40,0 13,8 0,0 0,0 5,3 4,5 23,2 0,0 0,0 13,2
1963 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1
1959 56,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 26,4
1955 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 19,0
1951 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 15,9
1947 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 22,7
1945 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,9 21,3 9,3 2,5 9,4 2,9 3,0 3,9 1,2 4,5
2011 34,6 25,8 11,7 3,0 9,1 3,6 4,9 0,8 1,1 5,4
2007 33,2 25,6 12,7 4,4 12,0 4,1 4,2 0,4 0,5 2,9
2003 24,3 23,3 14,7 11,4 12,3 3,6 6,2 0,3 0,2 3,6
1999 21,1 20,4 11,0 5,5 18,7 5,7 13,1 0,0 0,6 3,9
1995 34,6 16,3 5,4 7,8 18,0 4,0 12,0 0,0 0,6 1,4
1991 28,1 31,7 3,8 12,1 13,6 3,1 7,4 0,0 0,2 0,0
1987 36,9 30,6 5,9 7,9 6,9 4,4 6,9 0,0 0,1 0,5
1983 41,1 30,8 2,7 5,1 5,5 5,7 8,1 0,0 0,4 0,6
1979 32,0 33,2 1,3 3,4 9,5 8,7 9,0 0,0 0,3 2,7
1975 35,7 21,0 1,9 3,2 10,1 9,5 17,0 0,0 0,4 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 7,5 2,7 5,7 5,8 71,7 1,6 1,4 2,0 0,8 0,8
2013 34,8 20,8 18,7 4,2 8,4 3,4 4,7 2,1 0,5 2,4
2009 36,0 16,1 22,9 5,7 10,6 2,7 3,0 0,4 0,5 1,9
2005 33,5 9,4 22,8 8,7 12,3 3,3 4,8 0,1 0,4 4,8
2001 19,0 13,7 13,2 8,6 21,5 9,4 3,9 0,0 0,4 10,4
1997 30,9 8,8 10,3 4,2 20,4 11,9 7,9 0,1 0,5 5,0
1993 33,2 14,7 3,6 8,1 28,2 4,6 6,1 0,0 0,3 1,1
1989 38,7 23,2 10,4 9,8 6,8 5,4 4,6 0,0 0,0 1,1
1985 40,9 32,2 1,8 10,5 5,8 4,6 3,5 0,0 0,2 0,5
1981 36,1 36,5 2,9 4,5 6,1 6,5 7,0 0,0 0,3 0,4
1977 41,4 25,2 3,1 3,1 8,2 10,5 6,7 0,0 0,3 1,5
1973 26,0 14,5 4,7 8,6 10,0 8,7 26,3 0,0 0,4 1,0
1969 51,6 12,7 0,0 3,5 9,1 5,8 17,2 0,0 0,0 0,1
1965 43,3 21,1 0,0 10,2 8,1 8,1 9,1 0,0 0,0 0,2
1961 45,9 13,1 0,0 6,1 13,1 11,5 10,2 0,0 0,0 0,1
1957 46,7 11,9 0,0 0,0 10,2 16,6 13,9 0,0 0,0 0,7
1953 53,3 12,0 0,0 0,0 6,6 12,7 14,9 0,0 0,0 0,6
1949 54,6 11,7 0,0 0,0 4,6 11,4 15,3 0,0 0,0 2,5
1945 60,4 15,4 0,0 0,0 3,0 0,0 19,7 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.5 27.5 10.4 0 6.6 4.7 3.2 4.9 0 8.1
Valgting 17,7 44,7 8,3 0,0 11,4 2,8 3,3 3,2 0,0 8,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned