Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Andøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 310 38,6 529 31,8 839 34,7 21,8 8 5
H 142 17,7 363 21,8 505 20,9 15,2 5 4
Frp 73 9,1 139 8,3 212 8,8 4,6 2 1
SV 117 14,6 200 12,0 317 13,1 3,5 3 1
Sp 88 10,9 216 13,0 304 12,6 -43,4 3 -11
V 29 3,6 102 6,1 131 5,4 5,4 1 1
MDG 45 5,6 62 3,7 107 4,4 -2,8 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
560 69,7 1 007 60,5 1 567 64,8 -20,9 15 -6
H+Frp+
KrF+V
244 30,3 604 36,3 848 35,1 25,2 8 6
Nærmest til å vinne mandat: V (37 stemmer), tape mandat: MDG (38 stemmer)
Fremmøte: 67,6 % Stemmeberettigede: 3 678 Opptalte stemmer: 2 469
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
14/9 - 10:30 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
13/9 - 09:52 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
13/9 - 09:52 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
13/9 - 09:52 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0
12/9 - 18:14 34,7 20,9 8,8 13,1 12,6 0,0 5,4 4,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 12,9 (3) 5,7 (1) 4,2 (1) 9,6 (2) 56,0 (14) 2,3 (0) 0,0 (0) 7,2 (2) 2,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 10,8 (3) 7,5 (2) 5,5 (2) 12,4 (4) 29,3 (9) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,2 (2) 2,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,7 (7) 24,6 (6) 5,3 (1) 9,9 (2) 14,4 (3) 0,0 (0) 4,5 (1) 10,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,1 (3) 7,1 (2) 6,0 (2) 12,6 (4) 27,6 (9) 2,9 (1) 0,0 (0) 4,9 (2) 2,2 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 10,8 (3) 7,2 (2) 5,5 (2) 12,4 (4) 30,1 (9) 2,6 (1) 0,0 (0) 5,0 (2) 2,3 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 11,5 (4) 9,8 (3) 6,3 (2) 12,1 (4) 20,4 (7) 4,6 (1) 0,0 (0) 4,5 (1) 2,7 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 60 42
Høyre 25 2 44 32
Venstre 7 2 59 29
Sp 18 1 47 33
Ap 26 2 56 46
SV 29 3 49 59
MDG 12 2 41 58
Sum 129 15 50 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 577
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 682
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,6 %
K-2019 69,4 %
F-2019 62,4 %
S-2017 82,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Knut A. Nordmo, Sp (2019-)
Jonni Solsvik, H (2007-2019)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, H
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / vol.no 25/8-2023 30,7 (7) 24,6 (6) 5,3 (1) 9,9 (2) 14,4 (3) 0,0 (0) 4,5 (1) 10,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / VA / AP 1/6-2023 23,5 (6) 18,0 (4) 5,9 (1) 18,2 (4) 21,2 (5) 0,0 (0) 3,3 (1) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Andøyp 27/8-2019 12,0 (3) 7,3 (2) 2,3 (0) 5,8 (1) 57,0 (14) 2,8 (0) 0,0 (0) 9,2 (2) 3,5 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Andøyp 21/5-2019 16,2 (4) 8,6 (2) 4,3 (1) 9,4 (2) 49,3 (12) 2,1 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 3/9-2015 28,6 (7) 30,9 (7) 9,5 (2) 0,0 (0) 6,9 (2) 6,4 (1) 3,0 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 10,6 (2)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 30/4-2015 33,6 (8) 27,1 (6) 5,9 (1) 0,0 (0) 9,9 (2) 3,8 (1) 3,8 (1) 3,9 (0) 0,0 (0) 12,0 (4)
Norfakta / AP / VOL 30/8-2011 21,0 (5) 30,4 (7) 16,2 (3) 0,0 (0) 12,7 (3) 3,5 (1) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,2 (2)
Norfakta / Andøyp 21/9-2010 23,9 (5) 34,1 (8) 16,6 (4) 4,4 (1) 11,1 (3) 3,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 12,9 5,7 4,2 9,6 56,0 2,3 0,0 7,2 2,0 0,0
2015 21,0 41,3 8,7 0,0 10,4 3,2 3,2 3,5 0,0 8,6
2011 19,9 38,1 9,0 0,0 9,0 3,7 5,5 0,0 0,0 14,8
2007 23,9 39,7 10,5 3,9 12,3 4,1 5,7 0,0 0,0 0,0
2003 21,2 40,7 10,2 7,4 10,7 3,5 6,4 0,0 0,0 0,0
1999 19,3 29,0 9,9 6,1 19,6 6,1 10,0 0,0 0,0 0,0
1995 33,3 20,6 6,0 5,0 20,7 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0
1991 26,2 34,6 3,8 10,1 15,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
1987 34,3 35,2 0,0 8,8 7,1 4,6 8,6 0,0 0,0 1,4
1983 39,5 31,6 0,0 5,0 6,2 5,1 8,8 0,0 0,0 3,9
1979 30,2 30,7 0,0 3,5 7,8 7,9 10,7 0,0 0,0 9,2
1975 29,2 18,4 0,0 3,1 10,6 9,0 13,9 0,0 0,0 15,8
1971 36,8 19,6 0,0 0,0 13,4 0,0 10,9 0,0 0,0 19,4
1967 40,0 13,8 0,0 0,0 5,3 4,5 23,2 0,0 0,0 13,2
1963 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1
1959 56,4 8,7 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 26,4
1955 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 19,0
1951 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 15,9
1947 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 22,7
1945 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,7 6,4 3,8 6,4 53,1 1,7 0,8 5,1 2,2 0,9
2015 41,9 21,3 9,3 2,5 9,4 2,9 3,0 3,9 1,2 4,5
2011 34,6 25,8 11,7 3,0 9,1 3,6 4,9 0,8 1,1 5,4
2007 33,2 25,6 12,7 4,4 12,0 4,1 4,2 0,4 0,5 2,9
2003 24,3 23,3 14,7 11,4 12,3 3,6 6,2 0,3 0,2 3,6
1999 21,1 20,4 11,0 5,5 18,7 5,7 13,1 0,0 0,6 3,9
1995 34,6 16,3 5,4 7,8 18,0 4,0 12,0 0,0 0,6 1,4
1991 28,1 31,7 3,8 12,1 13,6 3,1 7,4 0,0 0,2 0,0
1987 36,9 30,6 5,9 7,9 6,9 4,4 6,9 0,0 0,1 0,5
1983 41,1 30,8 2,7 5,1 5,5 5,7 8,1 0,0 0,4 0,6
1979 32,0 33,2 1,3 3,4 9,5 8,7 9,0 0,0 0,3 2,7
1975 35,7 21,0 1,9 3,2 10,1 9,5 17,0 0,0 0,4 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 15,4 4,3 6,3 7,9 54,1 1,4 1,6 2,5 4,1 2,4
2017 7,5 2,7 5,7 5,8 71,7 1,6 1,4 2,0 0,8 0,8
2013 34,8 20,8 18,7 4,2 8,4 3,4 4,7 2,1 0,5 2,4
2009 36,0 16,1 22,9 5,7 10,6 2,7 3,0 0,4 0,5 1,9
2005 33,5 9,4 22,8 8,7 12,3 3,3 4,8 0,1 0,4 4,8
2001 19,0 13,7 13,2 8,6 21,5 9,4 3,9 0,0 0,4 10,4
1997 30,9 8,8 10,3 4,2 20,4 11,9 7,9 0,1 0,5 5,0
1993 33,2 14,7 3,6 8,1 28,2 4,6 6,1 0,0 0,3 1,1
1989 38,7 23,2 10,4 9,8 6,8 5,4 4,6 0,0 0,0 1,1
1985 40,9 32,2 1,8 10,5 5,8 4,6 3,5 0,0 0,2 0,5
1981 36,1 36,5 2,9 4,5 6,1 6,5 7,0 0,0 0,3 0,4
1977 41,4 25,2 3,1 3,1 8,2 10,5 6,7 0,0 0,3 1,5
1973 26,0 14,5 4,7 8,6 10,0 8,7 26,3 0,0 0,4 1,0
1969 51,6 12,7 0,0 3,5 9,1 5,8 17,2 0,0 0,0 0,1
1965 43,3 21,1 0,0 10,2 8,1 8,1 9,1 0,0 0,0 0,2
1961 45,9 13,1 0,0 6,1 13,1 11,5 10,2 0,0 0,0 0,1
1957 46,7 11,9 0,0 0,0 10,2 16,6 13,9 0,0 0,0 0,7
1953 53,3 12,0 0,0 0,0 6,6 12,7 14,9 0,0 0,0 0,6
1949 54,6 11,7 0,0 0,0 4,6 11,4 15,3 0,0 0,0 2,5
1945 60,4 15,4 0,0 0,0 3,0 0,0 19,7 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 12.9 4.3 4 6.6 60.2 2.1 0 8.6 2.5 0
Valgting 12,9 6,3 4,3 10,8 54,4 2,4 0,0 6,7 1,8 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned