Poll of polls

Kommunestyrevalg: Sortland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 253 17,7 612 17,0 865 17,4 -11,5 17,4 5 -3
H 323 22,6 968 27,0 1 291 25,9 -10,9 25,9 7 -4
Frp 115 8,0 224 6,2 339 6,8 -0,9 6,8 2 0
SV 137 9,6 294 8,2 431 8,6 3,9 8,6 2 1
Sp 356 24,9 965 26,9 1 321 26,5 20,3 26,5 7 5
KrF 22 1,5 43 1,2 65 1,3 -0,6 1,3 0 0
V 18 1,3 27 0,8 45 0,9 -1,1 0,9 0 0
MDG 50 3,5 90 2,5 140 2,8 0,6 2,8 1 1
R 142 9,9 305 8,5 447 9,0 -0,5 9,0 3 0
Andre (vis) 13 0,9 26 0,7 39 0,8 0,8 0,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
938 65,6 2 266 63,1 3 204 64,3 12,8 64,3 18 4
H+Frp+
KrF+V
478 33,4 1 262 35,1 1 740 34,9 -13,5 34,9 9 -4
Nærmest til å vinne mandat: SV (16 stemmer), tape mandat: R (7 stemmer)
Fremmøte: 60,9 % Stemmeberettigede: 8 302 Opptalte stemmer: 5 020
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
24/9 - 13:01 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
24/9 - 13:01 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
12/9 - 14:25 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
12/9 - 14:25 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
10/9 - 17:40 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
10/9 - 17:40 17,4 25,9 6,8 8,6 26,5 1,3 0,9 2,8 9,0 0,8
10/9 - 07:49 17,3 26,1 6,8 8,5 26,7 1,3 0,9 2,5 9,0 0,8
10/9 - 07:49 17,3 26,1 6,8 8,5 26,7 1,3 0,9 2,5 9,0 0,8
10/9 - 07:46 17,3 26,1 6,8 8,5 26,7 1,3 0,9 2,5 9,0 0,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,9 (8) 36,8 (11) 7,7 (2) 4,8 (1) 6,2 (2) 1,9 (0) 2,0 (0) 2,3 (0) 9,5 (3) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,3 (6) 31,9 (8) 6,6 (2) 7,6 (2) 10,6 (3) 1,4 (0) 1,5 (0) 3,9 (1) 19,5 (5) 0,0 (0)
Siste lokale målings 22,6 (6) 24,0 (7) 3,8 (1) 8,9 (3) 22,0 (6) 1,7 (0) 1,8 (0) 7,5 (2) 7,1 (2) 0,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,9 (5) 33,4 (9) 6,6 (2) 9,8 (3) 10,7 (3) 1,4 (0) 1,2 (0) 4,6 (1) 16,8 (4) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,3 (6) 31,2 (8) 6,0 (2) 8,1 (2) 11,1 (3) 1,4 (0) 1,3 (0) 4,0 (1) 18,4 (5) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 18,2 (5) 27,7 (8) 9,3 (3) 8,1 (2) 14,1 (4) 2,2 (0) 0,9 (0) 4,1 (1) 13,0 (4) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 49,3 (14) 59,0 (16) 60,6 (17) 57,2 (15) 58,9 (16) 53,4 (15) R, SV, Ap, Sp
Borgerlige 48,4 (13) 41,4 (10) 31,3 (8) 42,6 (11) 39,9 (10) 40,1 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,6 (14) 62,9 (17) 68,1 (19) 61,8 (16) 62,9 (17) 57,5 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 10,0 (2) 13,5 (3) 25,5 (6) 13,3 (3) 13,8 (3) 17,2 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,9 (8) 36,8 (11) 7,7 (2) 4,8 (1) 6,2 (2) 1,9 (0) 2,0 (0) 2,3 (0) 9,5 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 54 25
Høyre 29 2 47 34
KrF 9 1 65 56
Venstre 11 2 47 18
Sp 25 1 48 48
Ap 23 2 55 52
SV 26 2 56 50
Rødt 33 4 51 52
MDG 17 2 43 71
Pensjonistpartiet 8 0 46 25
Sum 189 17 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 53 21
Høyre 22 2 45 45
KrF 12 1 56 50
Venstre 17 1 46 53
Sp 25 1 46 48
Ap 32 2 50 50
SV 28 1 57 64
Rødt 22 5 56 50
Miljøpartiet De Grønne 25 3 44 40
Sum 197 19 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 52 21
Høyre 25 2 48 32
KrF 14 1 56 50
Venstre 16 2 47 38
Sp 30 2 46 43
Ap 22 2 52 50
SV 30 2 52 60
Rødt 19 4 50 47
Sum 175 17 50 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 079
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 652
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,7 %
F-2015 53,0 %
K-2015 59,3 %
S-2013 72,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Tove Mette Bjørkmo, Ap (2015-)
Grete Ellingsen, H (2011-2015)
Svein Roar Jacobsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 R, SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / vol.no 29/8-2019 22,6 (6) 24,0 (7) 3,8 (1) 8,9 (3) 22,0 (6) 1,7 (0) 1,8 (0) 7,5 (2) 7,1 (2) 0,6 (0)
Norfakta / vol.no 18/5-2019 20,2 (6) 26,5 (7) 8,4 (2) 6,3 (2) 18,0 (5) 2,4 (0) 0,4 (0) 5,7 (2) 12,2 (3) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 2/9-2015 27,7 (7) 35,6 (10) 9,7 (3) 3,4 (1) 6,9 (2) 1,8 (0) 1,8 (0) 3,2 (1) 9,8 (3) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 30/4-2015 37,4 (10) 29,8 (8) 7,4 (2) 5,5 (2) 5,2 (1) 2,5 (1) 4,7 (1) 0,9 (0) 6,3 (2) 0,4 (0)
Norfakta / SA / vol.no 1/9-2011 26,8 (7) 31,9 (9) 18,5 (5) 4,7 (1) 6,8 (2) 3,1 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 5,5 (1) 0,0 (0)
Norfakta / SA / vol.no 23/9-2010 24,0 (8) 28,4 (10) 24,6 (9) 8,2 (3) 6,3 (2) 2,2 (1) 2,0 (1) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,9 36,8 7,7 4,8 6,2 1,9 2,0 2,3 9,5 0,0
2011 29,5 36,4 13,7 4,7 5,1 2,1 2,0 0,0 6,5 0,0
2007 32,9 21,2 19,6 7,2 9,5 3,6 1,5 0,0 4,5 0,0
2003 25,4 23,7 13,5 16,4 11,0 4,3 2,1 0,0 3,7 0,0
1999 25,3 27,4 8,6 10,6 11,5 7,8 3,5 0,0 5,2 0,0
1995 23,0 22,1 7,0 9,8 19,1 5,7 0,0 0,0 5,5 7,8
1991 34,3 21,6 5,3 13,6 13,1 6,1 3,9 0,0 2,1 0,0
1987 36,0 26,5 9,0 10,5 5,3 5,6 5,5 0,0 1,5 0,0
1983 35,5 22,9 3,2 10,5 5,4 6,7 6,1 0,0 1,2 8,5
1979 29,3 25,4 0,0 8,9 8,3 7,9 7,7 0,0 0,0 12,5
1975 31,4 13,6 0,0 9,7 16,2 10,0 6,3 0,0 0,0 12,7
1971 39,1 10,3 0,0 8,4 13,1 7,8 7,8 0,0 0,0 13,5
1967 42,5 12,0 0,0 9,2 8,4 8,1 10,5 0,0 0,0 9,3
1963 44,1 11,5 0,0 7,6 7,6 9,4 11,9 0,0 0,0 7,9
1959 41,9 13,6 0,0 0,0 9,3 9,5 14,3 0,0 0,0 11,4
1955 41,8 6,3 0,0 0,0 5,8 9,0 16,1 0,0 0,0 20,9
1951 49,7 7,4 0,0 0,0 7,3 0,0 25,5 0,0 0,0 10,0
1947 50,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 6,3
1945 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 14,5 0,0 0,0 18,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,8 27,3 9,3 4,6 8,9 2,0 2,7 3,2 6,0 2,1
2011 33,2 28,3 14,3 5,0 5,7 2,6 3,3 0,9 5,3 1,5
2007 33,1 17,4 19,9 7,6 10,0 3,6 2,0 0,3 2,9 3,1
2003 28,5 16,7 15,8 15,8 11,0 4,3 2,0 0,4 2,4 3,1
1999 25,8 21,4 8,7 10,9 13,1 8,2 3,4 0,0 3,7 4,9
1995 26,7 17,9 6,8 10,4 21,6 6,0 5,3 0,0 2,4 2,9
1991 31,8 21,5 5,6 15,9 14,2 5,6 4,4 0,0 1,1 0,0
1987 36,8 25,6 8,7 10,3 5,1 6,2 5,1 0,0 1,0 1,1
1983 38,0 27,4 3,5 9,8 5,3 7,1 6,4 0,0 1,1 1,3
1979 33,5 31,1 1,3 7,6 7,8 9,1 7,6 0,0 0,7 1,4
1975 34,9 16,6 1,0 9,2 18,4 10,8 6,5 0,0 0,7 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,2 19,5 16,5 7,6 24,6 1,8 2,5 1,9 3,1 2,3
2013 30,5 23,9 19,9 6,8 6,1 3,8 4,0 2,0 1,4 1,7
2009 32,5 14,8 28,0 8,4 8,1 2,8 2,1 0,3 1,7 1,4
2005 30,0 11,6 24,6 12,1 9,0 3,9 3,4 0,1 1,0 4,3
2001 19,4 16,7 11,9 14,7 11,7 11,9 1,8 0,0 1,0 11,0
1997 29,1 10,7 11,8 8,5 13,3 14,4 4,5 0,2 1,2 6,3
1993 29,4 13,3 4,0 13,5 26,6 7,0 4,2 0,1 0,6 1,2
1989 34,7 22,4 12,2 13,7 5,4 6,5 3,4 0,0 0,0 1,6
1985 39,5 29,8 1,9 13,1 5,0 6,1 3,5 0,0 0,4 0,6
1981 35,0 31,5 3,1 8,9 6,1 7,8 6,5 0,0 0,7 0,4
1977 39,8 21,0 1,5 6,8 9,7 14,1 5,5 0,0 0,6 1,0
1973 23,8 10,9 3,0 16,3 15,7 15,3 13,1 0,0 0,3 1,5
1969 47,9 13,2 0,0 7,1 13,8 9,1 8,4 0,0 0,0 0,5
1965 40,2 15,9 0,0 9,8 9,7 13,8 10,0 0,0 0,0 0,6
1961 46,6 16,8 0,0 6,7 7,8 13,6 8,0 0,0 0,0 0,6
1957 51,3 15,0 0,0 0,0 7,8 13,1 10,6 0,0 0,0 2,2
1953 50,1 12,7 0,0 0,0 6,8 9,3 17,2 0,0 0,0 3,9
1949 45,2 8,9 0,0 0,0 6,4 6,4 24,8 0,0 0,0 8,3
1945 43,9 17,1 0,0 0,0 3,1 0,0 21,3 0,0 0,0 14,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.8 32.3 9.4 5.6 5 1.9 2.1 3.2 9.7 0
Valgting 28,2 38,4 7,2 4,5 6,6 1,9 2,0 1,9 9,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned