Poll of polls

Kommunestyrevalg: Bø (Nordl.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 43 8,0 81 7,9 124 8,0 8,0 8,0 2 2
H 314 58,5 578 56,6 892 57,5 57,5 57,5 11 11
Frp 21 3,9 42 4,1 63 4,1 -2,6 4,1 1 0
SV 31 5,8 58 5,7 89 5,7 1,1 5,7 1 0
Sp 103 19,2 223 21,8 326 21,0 9,0 21,0 4 2
V 25 4,7 31 3,0 56 3,6 -13,6 3,6 0 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
177 33,0 362 35,4 539 34,7 18,1 34,7 7 4
H+Frp+
KrF+V
360 67,0 651 63,7 1 011 65,2 41,3 65,2 12 8
Nærmest til å vinne mandat: V (2 stemmer), tape mandat: Ap (4 stemmer)
Fremmøte: 71,9 % Stemmeberettigede: 2 172 Opptalte stemmer: 1 559
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:02 8,0 57,5 4,1 5,7 21,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:42 7,9 58,0 4,1 5,6 21,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 15:15 7,9 59,3 3,9 5,4 19,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (1) 4,7 (1) 12,1 (2) 0,0 (0) 17,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 59,3 (12)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 7,4 (1) 20,6 (3) 0,0 (0) 12,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 99,5 (12)
Siste lokale målings 18,4 (3) 41,6 (8) 4,6 (1) 5,0 (1) 20,9 (4) 0,0 (0) 9,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 9,5 (2) 20,9 (3) 0,0 (0) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 70,0 (11)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (0) 7,9 (1) 21,6 (3) 0,0 (0) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 96,6 (13)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,1 (2) 7,9 (2) 27,5 (6) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 33,1 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 59,3 (12) 99,5 (12) 0,0 (0) 70,0 (11) 96,6 (13) 33,1 (7) And
Borgerlige 23,9 (4) 18,4 (3) 55,7 (11) 16,3 (3) 16,4 (2) 15,7 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 16,7 (3) 28,0 (4) 44,3 (8) 30,4 (5) 29,5 (4) 35,4 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,3 (5) 33,3 (5) 30,4 (6) 31,5 (5) 32,8 (5) 35,1 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (1) 4,7 (1) 12,1 (2) 0,0 (0) 17,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 59,3 (12)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 56 14
Høyre 25 3 48 44
Venstre 17 3 57 71
Sp 25 4 51 44
Ap 16 4 47 44
SV 25 3 58 64
Sum 122 19 53 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 52 29
Venstre 25 0 52 64
Sp 21 0 56 33
SV 23 0 56 61
HØYRE OG ARBEIDERPARTIET 25 0 46 44
Sum 108 0 52 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 43 18
Venstre 25 3 50 60
Sp 25 2 47 44
SV 19 2 56 68
Høyre og Det Norske Arbeiderparti 25 4 48 40
Sum 111 14 49 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 657
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 584
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,2 %
F-2015 52,7 %
K-2015 73,1 %
S-2013 71,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Sture Pedersen, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, A
Partier i posisjon 2007-2011 Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / vol.no 27/8-2019 18,4 (3) 41,6 (8) 4,6 (1) 5,0 (1) 20,9 (4) 0,0 (0) 9,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 19/5-2019 32,1 (6) 24,8 (5) 5,9 (1) 6,8 (1) 20,6 (4) 0,0 (0) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 1/9-2015 0,0 (0) 0,0 (0) 6,2 (1) 6,5 (1) 13,8 (3) 0,0 (0) 20,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,3 (10)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 28/4-2015 0,0 (0) 0,0 (0) 8,4 (2) 4,2 (1) 17,5 (3) 0,0 (0) 12,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 57,4 (11)
Norfakta / VOL / RB 31/8-2011 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (2) 6,4 (1) 18,5 (3) 0,0 (0) 10,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,8 (11)
Norfakta / vol.no 22/9-2010 20,0 (4) 26,6 (5) 13,8 (3) 5,5 (1) 22,7 (5) 1,8 (0) 7,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 6,7 4,7 12,1 0,0 17,2 0,0 0,0 59,3
2011 0,0 0,0 7,9 4,9 12,6 0,0 10,9 0,0 0,0 63,7
2007 0,0 0,0 11,1 5,9 29,1 2,7 10,0 0,0 0,0 41,3
2003 14,8 15,0 11,7 9,1 39,0 4,7 5,7 0,0 0,0 0,0
1999 14,6 18,2 0,0 5,8 31,2 6,5 5,8 0,0 0,0 17,8
1995 14,8 17,5 0,0 9,0 24,6 7,6 7,1 0,0 0,0 19,2
1991 23,7 13,3 2,8 10,8 8,9 7,9 5,9 0,0 0,0 26,7
1987 25,2 14,6 0,0 7,3 2,0 7,8 7,2 0,0 0,0 35,8
1983 32,5 19,7 0,0 7,4 3,6 8,1 5,3 0,0 0,0 23,4
1979 23,5 21,4 0,0 3,7 3,7 9,0 6,8 0,0 0,0 32,0
1975 22,6 9,9 0,0 0,0 3,5 8,8 5,6 0,0 0,0 49,6
1971 24,4 9,7 0,0 0,0 6,5 7,9 7,6 0,0 0,0 43,9
1967 45,0 12,8 0,0 11,0 5,3 8,7 14,7 0,0 0,0 2,6
1963 41,0 15,2 0,0 10,6 0,0 12,1 18,1 0,0 0,0 3,1
1959 41,7 16,6 0,0 0,0 0,0 14,5 19,5 0,0 0,0 7,6
1955 41,4 11,6 0,0 0,0 0,0 13,5 24,2 0,0 0,0 9,3
1951 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 28,0 0,0 0,0 16,7
1947 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 29,0 0,0 0,0 14,2
1945 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 27,5 0,0 0,0 18,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,5 15,7 15,1 4,5 15,5 2,1 9,4 3,1 1,3 4,7
2011 29,5 19,0 15,3 5,6 13,4 4,6 7,3 0,3 1,3 3,6
2007 24,0 10,6 19,7 8,3 23,2 4,2 5,8 0,4 0,4 3,5
2003 18,0 7,7 15,7 13,3 28,4 6,2 5,5 0,1 0,7 4,3
1999 13,9 10,7 6,7 17,5 20,6 7,6 6,6 0,0 0,9 15,5
1995 15,3 9,2 4,5 7,5 21,9 5,8 33,7 0,0 0,6 1,5
1991 22,8 8,8 4,6 12,3 13,7 6,0 31,2 0,0 0,6 0,0
1987 28,0 15,2 6,2 7,9 2,8 8,1 30,3 0,0 0,4 1,2
1983 37,3 21,3 2,2 6,9 5,3 9,7 15,0 0,0 0,5 1,8
1979 24,5 22,3 1,2 3,9 4,3 11,1 29,7 0,0 0,8 2,2
1975 26,2 10,5 2,1 7,4 10,1 14,0 28,1 0,0 0,8 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,4 11,1 18,7 5,5 35,5 2,3 2,3 1,5 1,2 1,7
2013 32,0 16,7 24,1 4,9 9,7 3,0 5,3 1,5 0,4 2,5
2009 30,2 11,0 29,8 5,7 13,2 4,1 2,9 0,3 0,6 2,2
2005 26,2 6,3 23,1 11,4 15,7 5,5 4,1 0,0 0,4 7,2
2001 11,8 8,6 13,4 14,4 16,7 14,7 3,5 0,0 0,2 16,8
1997 20,1 5,7 9,5 5,6 23,4 17,3 4,7 0,0 0,4 13,2
1993 22,1 7,2 2,8 13,5 40,6 8,3 4,8 0,0 0,3 0,4
1989 33,5 16,2 14,2 14,1 6,0 10,0 4,2 0,0 0,0 1,7
1985 41,3 27,0 1,9 12,3 4,4 9,1 3,0 0,0 0,1 0,9
1981 31,8 32,6 2,6 6,6 6,8 10,6 7,7 0,0 0,6 0,8
1977 36,8 18,0 2,0 5,4 9,7 19,1 6,7 0,0 0,6 1,7
1973 17,3 5,9 4,3 17,3 20,2 19,6 14,6 0,0 0,2 0,6
1969 49,1 10,8 0,0 7,0 9,5 11,2 10,7 0,0 0,0 1,8
1965 34,7 15,1 0,0 13,4 7,3 15,3 12,1 0,0 0,0 2,1
1961 36,9 14,0 0,0 14,4 1,1 18,2 11,3 0,0 0,0 4,0
1957 39,8 17,0 0,0 0,0 3,4 19,1 13,6 0,0 0,0 7,1
1953 44,0 13,2 0,0 0,0 0,5 16,4 16,5 0,0 0,0 9,4
1949 47,8 9,4 0,0 0,0 0,3 13,0 20,1 0,0 0,0 9,3
1945 43,4 14,6 0,0 0,0 0,4 0,0 20,3 0,0 0,0 21,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 6.8 4 11 0 15.7 0 0 62.4
Valgting 0,0 0,0 6,6 5,0 12,6 0,0 18,0 0,0 0,0 57,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned