Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Moskenes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
SV 25 14,5 50 16,6 75 15,9 8,7 15,9 3 2
Andre (vis) 148 85,5 248 82,1 396 84,1 39,7 84,1 14 9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
25 14,5 50 16,6 75 15,9 8,7 15,9 3 2
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: MKBYGD (12 stemmer), tape mandat: SV (6 stemmer)
Fremmøte: 57,2 % Stemmeberettigede: 849 Opptalte stemmer: 475
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
14:25 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
12:26 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
17:54 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
10:20 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
10:20 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
22:36 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
22:36 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
18:09 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,4 (3) 19,0 (2) 0,0 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,4 (5)
Poll of polls (brutt ned) 21,6 (2) 16,5 (1) 0,0 (0) 11,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 74,5 (7)
Siste lokale målings 21,5 (4) 8,0 (1) 21,0 (4) 5,0 (1) 1,5 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,5 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,2 (2) 17,2 (2) 0,0 (0) 14,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,4 (5)
K-snitt september (brutt ned) 21,7 (2) 16,1 (1) 0,0 (0) 12,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 72,3 (7)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 18,5 (3) 14,3 (2) 0,0 (0) 12,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,8 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 81,0 (9) 107,6 (10) 68,0 (12) 87,2 (9) 106,2 (10) 55,4 (9) SV, Ap, And
Borgerlige 19,0 (2) 16,5 (1) 30,5 (5) 17,2 (2) 16,1 (1) 14,3 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 36,6 (4) 33,1 (3) 28,0 (5) 34,8 (4) 33,9 (3) 30,6 (5) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,4 (3) 19,0 (2) 0,0 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
SV 14 0 47 50
Bygdelista i Moskenes 18 4 48 39
Moskenes Fellesliste 13 0 45 46
Sum 45 4 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 3 40 33
Ap 16 3 48 44
SV 11 0 50 55
Bygdelista i Moskenes 14 0 48 43
Moskenes Fellesliste 12 0 49 33
Sum 62 6 47 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 9 4 60 33
SV 19 0 41 53
Bygdelista i Moskenes 18 0 49 39
Moskenes fellesliste 22 0 49 55
Sum 68 4 48 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 134
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 473
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 67,9 %
F-2015 39,9 %
K-2015 55,5 %
S-2013 65,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 11 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lillian Rasmussen, A (2011-)
Geir Wulff-Nilsen, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / LT 15/9-2010 21,5 (4) 8,0 (1) 21,0 (4) 5,0 (1) 1,5 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,5 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,4 19,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4
2011 11,6 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1
2007 26,4 0,0 8,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8
2003 24,3 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
1999 15,4 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4
1995 27,7 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5
1991 24,9 0,0 2,1 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9
1987 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6
1983 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 36,4
1979 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 36,0
1975 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,3 14,7 10,3 9,4 12,1 2,6 1,2 4,1 1,2 9,1
2011 39,0 11,5 10,5 7,4 9,6 3,7 2,5 3,1 1,2 11,5
2007 55,8 3,5 13,0 6,2 10,5 2,7 1,2 0,6 1,7 4,8
2003 54,6 1,5 9,5 12,0 9,1 2,7 0,6 0,2 0,6 9,3
1999 35,8 3,4 6,9 17,8 13,0 6,3 0,3 0,0 0,9 15,4
1995 32,5 4,7 6,8 10,6 35,9 5,5 1,1 0,0 1,0 2,1
1991 37,7 8,8 3,2 24,8 17,6 6,1 0,9 0,0 0,9 0,0
1987 54,7 13,8 7,0 9,7 6,3 6,1 1,9 0,0 0,3 0,3
1983 57,7 11,6 6,8 8,2 4,6 7,9 2,3 0,0 0,3 0,6
1979 61,2 14,3 1,7 3,5 4,3 11,7 1,9 0,0 0,6 0,8
1975 61,4 8,0 2,8 4,7 6,4 11,9 1,9 0,0 1,4 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 16,6 17,8 7,9 23,1 3,2 2,2 2,0 1,2 3,6
2013 33,4 16,1 16,9 8,5 8,7 3,5 5,0 1,0 0,2 6,6
2009 41,8 6,0 21,6 7,7 10,9 4,3 2,4 0,6 0,4 4,3
2005 35,1 2,4 16,8 13,5 13,5 4,9 3,3 0,0 0,2 10,3
2001 20,9 5,8 12,6 11,1 9,8 14,3 1,5 0,0 0,7 23,2
1997 30,5 2,5 8,6 7,0 13,8 14,1 0,7 0,1 1,2 21,6
1993 34,0 4,2 1,4 17,1 36,2 4,7 1,3 0,0 0,3 0,8
1989 44,4 9,5 7,5 21,4 7,9 6,6 1,1 0,0 0,0 1,7
1985 61,8 12,5 0,9 11,8 4,7 6,4 1,3 0,0 0,1 0,4
1981 52,5 14,6 6,7 7,5 6,1 8,8 2,8 0,0 0,4 0,6
1977 52,3 11,1 2,3 6,0 7,9 15,3 2,3 0,0 0,4 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.1 29.1 0 5.6 0 0 0 0 0 37.2
Valgting 30,3 11,9 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned