Poll of polls

USA – blir TV2 vinneren også i år?

Publisert 20. oktober 2020. Sist endret 20. oktober 2020.

1) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn siste måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene hadde Trump 19. okt 2020 gitt dette 46,4 vs Biden 51,0 = Biden +4,6. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 43,9 og Biden 53,1 = Biden +9,2.

(v) I USA varierer det om byråene ser bort fra andre + vet ikke, eller om disse teller med i sum 100 pst.

(vi) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

2) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +8,6 (20. okt)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +10,3 (20. okt)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +8,0 (20. okt)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +9,2 (19. okt, iht målinger i jevne stater i 2016)

3) Vi minner om at norske TV2 før valget i 2016 var nærmere sluttresultatet enn profilerte amerikanske medier. Avstanden nasjonalt mellom Clinton og Trump hos TV2 og fivethirtyeight.com fra 1. til 5. november 2016 var i snitt 2,8 prosentpoeng hos TV2 og 3,5 pp hos fivethirtyeight. TV2 var derfor før valget nærmere enn fivethirtyeight det som ble forskjellen nasjonalt i antall stemmer. Årsaken var at TV2 la mindre vekt på eldre målinger enn fivethirtyeight. TV2s Terje Sørensen legger også i år mindre vekt på eldre målinger enn Nate Silvers fivethirtyeight.com. Det gir Trump marginalt bedre sjanser hos TV2 enn Nate Silver.

4) Nettstedet centerforpolitics la 17. november 2016 ut en oversikt over femten amerikanske mediers beregning av valgmenn basert på målinger før valgdagen, bl.a. store nyhetsorganisasjoner, fivethirtyeight og New York Times. Snittet for alle av summen for «favored» og «lean» for Clinton var 289, med CNN på 268 som lavest (270 gir flertall). TV2s tilsvarende beregning hadde Clinton på 240 den 5. november 2016 (og 191 for Trump og 107 uavklarte). Norske TV2 hadde før valget 2016 aldri Clinton med flertall i valgmannskollegiet, i motsetning til høyprofilerte amerikanske medier og nettsteder.

5) I lys av TV2s analyser basert på målinger før valget i 2016, la vi i pollofpolls ut en kommentar 5. november 2016 (før valget) med tittelen "Trump (ubehagelig) nær Clinton".

6) TV2s Terje Sørensen tolker i år delstatsmålingene slik at Bidens ledelse etter hans syn kan være noe mindre enn det landsmålingene antyder.

7) Se også fivethirtyeight.com om relasjonen mellom målinger nasjonalt og i delstatene.

8) Vi minner også om at norske TV2 i 2016 erklærte Trump som vinner før amerikanske medier.

9) NRKs ”svar” valgnatten 2016 på at TV2 var først ute med den største breaking news-nyhet globalt i 2016 var en tweet fra redaktør Nakkim åtte minutter etter at TV2 hadde erklært vinneren: ”Hvordan kan tv2 erklære Trump som vinner når de ennå ikke har erklært 5 stater. Gjetting ... Dere må vel få han opp over 270?” Da TV2 erklærte Trump som vinner, var særlig fem stater usikre – Arizona, New Hampshire, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. TV2 brukte da en i prinsippet enkel metode for å klarlegge om det var en tilstrekkelig høy sannsynlighet for at Clinton på dette tidspunktet – over kl 0530 norsk tid – hadde et plausibelt antall muligheter som kunne bringe henne til minst 270 valgmenn.

10) Denne metodens kjerne er å se på (i) hvor mange stemmer i hver av disse statene som stod igjen å telle opp, (ii) velgerstrukturen i de delene av statene som hadde den største andelen av uopptalte stemmer, og så (iii) vurdere hvem som gitt dette var en sannsynlig vinner. Dette er en velkjent metode for å anslå vinnere i valg. TV2s Terje Sørensen har en sjelden base med paratkunnskap om tidligere valgresultater og partimålinger, en sjelden evne til å skille det vesentlige fra det uvesentlige i flommen av informasjon en valgnatt, og en sjelden kunnskap om velgerstrukturer som kobles med informasjon om (u)opptalte stemmer.

11) TV2s imponerende record i valgnetter i andre land. Dette er ikke alle, i tillegg kommer danske og tyske valg:

UK 2015.

UK Brexit 2016.

USA 2016, TV2 vs AP vs CNN.

USA 2016, TV2 vs NRK.

UK 2017.

Sverige 2018.

USA 2018.

UK 2019.

Supertirsdag USA 2020.

12) Avstanden i de 17 jevneste delstatene i 2016 med vår beregning:

19. okt: Biden +4,6

11. okt: Biden +4,9

4. okt: Biden +4,7

27. sep: Biden +3,1

20. sep: Biden +4,3

13. sep: Biden +3,7

6. sep: Biden +3,1

29. aug: Biden +3,3

23. aug: Biden +4,2

16. aug: Biden +3,4

8. aug: Biden +5,3

1. aug: Biden +4,8

26. juli: Biden +5,8

19. juli: Biden +5,3

Valg 2016: Trump +2,4

13) Denne tidslinjen viser at tross mye støy i den amerikanske valgkampen, har det de siste månedene vært små velgerbevegelser i betydningen endringer i styrkeforholdet mellom kandidatene.

14) Tusen takk til Jon Aabye for beregningen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 19.10.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Wisconsin 1 324 44,5 1 577 53,0 74 2,5 2 976 17.okt 10
Virginia 1 672 42,0 2 230 56,0 80 2,0 3 982 17.okt 13
Texas 4 575 51,0 4 216 47,0 179 2,0 8 970 17.okt 38
Pennsylvania 2 835 46,0 3 266 53,0 62 1,0 6 163 17.okt 20
Ohio 2 823 51,0 2 602 47,0 111 2,0 5 536 17.okt 18
North Carolina 2 181 46,0 2 466 52,0 95 2,0 4 742 17.okt 15
New Mexico 367 46,0 423 53,0 8 1,0 798 17.okt 5
New Hampshire 305 41,0 432 58,0 7 1,0 745 17.okt 4
Nevada 540 48,0 574 51,0 11 1,0 1 125 17.okt 6
Minnesota 1 237 42,0 1 649 56,0 59 2,0 2 945 17.okt 10
Michigan 2 123 44,0 2 557 53,0 145 3,0 4 824 17.okt 16
Maine 322 43,0 419 56,0 7 1,0 749 17.okt 4
Iowa 767 49,0 783 50,0 16 1,0 1 566 17.okt 6
Colorado 1 098 39,5 1 571 56,5 111 4,0 2 780 17.okt 9
Arizona 1 198 46,0 1 341 51,5 65 2,5 2 604 17.okt 11
Georgia 1 967 47,5 2 029 49,0 145 3,5 4 141 16.okt 16
Florida 4 418 46,5 4 561 48,0 523 5,5 9 502 16.okt 29
Sum vippestater 2020 29 754 46,4 32 696 51,0 1 698 2,6 64 148 56 174
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 30 478 41,8 40 141 55,1 2 284 3,1 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 60 232 43,9 72 837 53,1 3 982 2,9 137 051 181 357
Justert 43,9 53,1 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
19.okt 43,9 53,1 2,9 181 357
11.okt 41,9 51,2 6,9 197 341
04.okt 42,9 52,2 4,9 169 369
27.sep 42,2 49,6 8,2 185 353
20.sep 41,6 50,5 8,0 203 335
13.sep 42,7 50,9 6,4 218 320
06.sep 42,7 50,2 7,1 203 335
29.aug 42,6 50,3 7,1 147 391
22.aug 41,2 49,8 9,0 218 320
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook