Poll of polls

TV2 vs AP vs CNN

Publisert 10. november 2016. Sist endret 10. november 2016.

1) TV2, ved Kjetil Løset og Terje Sørensen, erklærte onsdag kl. 0542 at Trump ville vinne minst 270 valgmenn, og bli president.

2) Tilsvarende erklæringer fra telegrambyrået Associated Press kom kl. 0832 og CNN kl. 0848.

3) NRKs ”svar” på at TV2 var først ute med den største breaking news-nyhet globalt i 2016 var en tweet fra redaktør Nakkim åtte minutter senere: ”Hvordan kan tv2 erklære Trump som vinner når de ennå ikke har erklært 5 stater. Gjetting @kjetilloset? Dere må vel få han opp over 270?”

4) Da TV2 erklærte Trump som vinner, var særlig fem stater usikre – Arizona, New Hampshire, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin.

5) TV2 brukte da en i prinsippet enkel metode for å klarlegge om det var en tilstrekkelig høy sannsynlighet for at Clinton på dette tidspunktet – over kl 0530 – hadde et plausibelt antall muligheter som kunne bringe henne til minst 270 valgmenn.

6) Denne metodens kjerne er å se på (i) hvor mange stemmer i hver av disse statene som stod igjen å telle opp, (ii) velgerstrukturen i de delene av statene som hadde den største andelen av uopptalte stemmer, og så (iii) vurdere hvem som gitt dette var en sannsynlig vinner. Dette er en velkjent metode for å anslå vinnere i valg.

7) Det var derfor ikke påkrevd å vente til alle delstatene var opptalt – slik redaktør Nakkim kan forstås – før det var grunnlag for å slå fast at Clinton ville tape valgmannskollegiet.

8) TV2s Løset og Sørensen har (i) en sjelden base med paratkunnskap om tidligere valgresultater og partimålinger, (ii) en sjelden evne til å skille det vesentlige fra det uvesentlige i flommen av informasjon en valgnatt, og (iii) en sjelden kunnskap om velgestrukturer som kobles med informasjon om (u)opptalte stemmer.

9) Denne kompetansen ble så brukt på de fem delstatene som nevnt. Konklusjonen ble at TV2 kunne erklære Trump som vinner kl. 0542.

10) TV2 erklærte også vinnerne i Florida (Trump) og Virginia (Clinton) klart før CNN.

11) TV2 slo fast at Clinton ville vinne Virginia på et tidspunkt da Trump ledet i denne staten i opptalte stemmer, fordi de gjenstående uopptalte stemmer var i områder med en velgerstruktur som med en tilstrekkelig høy sannsynlighet ville bringe flertallet i Virginia til Clinton.

12) Årsakene til at det tok atskillig tid før bl.a. CNN erklærte Trump som vinner, kan ha vært at det ble stilt urealistiske krav til sannsynligheten for at Clinton ikke hadde en plausibel vei til 270 valgmenn, særlig fordi man (trolig) for enhver pris ville unngå en bom som i år 2000.

13) CNN har et sterkt korps av kommentatorer, men da CNNs medarbeidere ved flere anledninger drøftet stater der opptellingen var jevn, var det et rom for at CNN kunne ha vært enda mer poengtert i analysen – i lys av at seerne må kunne forvente kvalitet på øverste hylle av en kanal med CNNs ressurser.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene