Poll of polls

USA – NRK vs TV2

Publisert 19. november 2016. Sist endret 19. november 2016.

1) NRK og TV2 skal ha honnør for solid dekning av det amerikanske valget med fyldige reportasjer og kommentarer fra primærvalgene, partilandsmøtene, valgkampen og valgnatten.

2) En forskjell mellom NRK og TV2 var at bare sistnevnte leverte selvstendige beregninger før valget.

3) Avstanden nasjonalt mellom Clinton og Trump hos TV2 og fivethirtyeight.com fra 1. til 5. november var i snitt 2,8 prosentpoeng hos TV2 og 3,5 pp hos fivethirtyeight. TV2 var derfor før valget nærmere enn fivethirtyeight det som blir forskjellen i antall stemmer (1–2 pp i favør Clinton). Årsaken var at TV2 la mindre vekt på eldre målinger enn fivethirtyeight.

4) Nettstedet centerforpolitics la 17. november ut en oversikt over femten amerikanske mediers beregning av valgmenn basert på målinger inntil valgdagen, bl.a. store nyhetsorganisasjoner, fivethirtyeight og New York Times. Snittet for alle av summen for «favored» og «lean» for Clinton var 289, med CNN på 268 som lavest (270 gir flertall). TV2s tilsvarende beregning hadde Clinton på 240 fra 5. november (og 191 for Trump og 107 uavklarte). Resultatet blir trolig Trump 306 vs Clinton 232.

5) TV2s tolking av målingene før valget var dermed mer forsiktig når det gjaldt Clintons vinnersjanser enn mange profilerte amerikanske medier.

6) Begge kanalene fortjener ros for sin innsats valgnatten med inspirerte programledere, reportere og kommentatorer.

7) Undertegnede vil mene at pedagogisk, poengtert og treffsikker analyse av tall er det som særlig gir kvalitet til en TV-sending en valgnatt. Det er på denne bakgrunn NRKs og TV2s dekning av valgnatten nå vil bli vurdert.

8) NRK og TV2 Nyhetskanalen har lagt ut sendingene sine valgnatten på nettet. Jeg har sett begge.

9) Kanalene hadde ulik inngang til opptellingen.

a. TV2s mål var å være først i verden med å erklære presidenten. Denne offensive satsingen må sees i lys av at kanalen har tung kompetanse på valganalyse med presisjon i parlamentsvalg i flere land, bl.a. Storbritannia og Danmark, og i Brexit-opptellingen.

b. NRK var mer forsiktig. Nyhetsredaktør Bjøntegård sa til Bergens Tidende 9. november at «de hadde en policy om at en eller to av de store amerikanske mediekonsernene skulle erklære en vinner før NRK gjorde det».

10) Kanalenes ulike tilnærming til valgnatten preget sendingene.

11) NRK var (i overkant) varsom.

a. I NRKs oversikter over kandidatenes andeler i opptellingen i delstatene kunne dekningen i flere tilfeller blitt mer selvstendig hvis kanalen hadde informert mer om velgerstrukturen i de delene av statene som hadde mange uopptalte stemmer. Dette kunne gitt seerne en tidligere pekepinn på det sannsynlige utfallet i flere stater.

b. Da sjansene for Trump steg, refererte NRK til stadighet kandidatenes vinnersjanser i prosent med New York Times, fivethirftyeight og realclearpolitics som hyppige kilder. Slikt får preg av å løpe etter amerikanske medier, og er lite selvstendig. Seerne kan selv følge med på disse nettstedene.

c. Et spørsmål er om slike prosentberegninger utgir seg for å ha en urealistisk presisjon. Fivethirtyeight hadde f.eks. 71,4 pst vinnersjanse for Clinton da valgkampen ble avsluttet. Leserne av fivethirtyeight (og seerne på NRK som viderebrakte lignende beregninger) kan få et urealistisk inntrykk av nøyaktigheten når vinnersjanser angis slik.

d. NRK hadde nede i skjermbildet tekst om stater som var erklært osv. Kildene synes å ha vært amerikanske medier. Atskillig av denne informasjonen hadde TV2s seere mottatt før NRK la ut.

e. Førsteamanuensis Notaker var en poengtert og pedagogisk analytiker hos NRK etter kl. 06. Jeg skulle gjerne hørt mer fra Notaker.

12) TV2 var preget av sin offensive inngang til opptellingen.

a. Allerede kl. 0101 fikk TV2s seere en antydning om det som ble valgvinden da reporter Kjetil Løset opplyste at republikanerne gjorde det skarpere enn i 2012 i de få distriktene i Indiana og Kentucky som til da var opptalt.

b. TV2 vurderte i flere tilfeller utviklingen i opptellingen også på county-nivå, både mht opptalte stemmer og hvilke utslag uopptalte stemmer kunne gi.

c. Trolig fordi TV2 hadde et ambisiøst mål, maktet kanalen å gi sin dekning tempo, entusiasme og et skarpt fokus på de avgjørende statene.

d. TV2 var original i betydningen uavhengig av amerikanske medier, og ved å gi selvstendige vurderinger av utviklingen i opptellingen.

e. En illustrasjon på TV2s selvstendighet er et svar Hans Olav Lahlum ga på spørsmål fra programlederen kl. 0309: «Jeg regner varianter», underforstått at sjakk- og valganalytikeren Lahlum regnet på kandidatenes mulige veier til 270 valgmenn.

f. Wisconsin var eneste krøllstrek i margen for TV2. Kanalen erklærte kl. 0340 staten til Clinton, trakk dette tilbake kl. 0456 da staten ble ansett som usikker, for så å erklære staten til Trump kl. 0536. Lahlums merknad var da at Wisconsin til Trump kan ha vært «avgjørelsen». Seks minutter senere, kl. 0542, la TV2 til grunn at Trump var valgt.

13) Spissformulert var forskjellen – når det gjaldt utviklingen i opptellingen – at NRK refererte og TV2 analyserte.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene