Poll of polls

USA: Imponerende av TV2

Publisert 7. november 2018. Sist endret 7. november 2018.

TV2 Nyhetskanalen dekket det amerikanske mellomvalget fra kl 2130 tirsdag til kl 0600 onsdag, etterfulgt av USA-stoff i nyhetssendingene onsdag morgen.

TV2 leverte imponerende. Poengterte analyser og kommentarer fra studio i Bergen og reporterne i USA og overbevisende fra tallknuserne.

TV2 bør bruke sin erfaring fra amerikanske valg som en inspirasjon for dekningen av norske valg. En svakhet ved både NRK og TV2 norske valgnetter har vært at det ofte blir for mye upoengtert prat, bl.a. fra partienes valgvaker, og at kanalene tidvis har løpt etter politikere som sjelden leverer nyheter. Det går på bekostning av tiden TV-kanalene kan bruke på selvstendig behandling av stoffet.

Ett av mange spørsmål i det amerikanske mellomvalget var om partipreferansen til kvinnelige velgere med høyere utdannelse er endret etter 2016. Drøftelse av slike spørsmål gir seerne spennende kunnskap. Fordi både TV2 og NRK har brukt atskillig tid norske valgnetter på upoengterte innslag som nevnt, er det ofte blitt lite tid til denne typen spørsmål.

TV2 har mye stoff om ulike velgersegmenter i sine førvalgsundersøkelser, og koblet med valgresultater kan det gi grunnlag for spennende analyser. Da blir materialet behandlet selvstendig og originalt og med en nyhetsverdi som kommer i tillegg til opptellingsresultatene. TV2 har kompetanse til å gi dekningen av valgnettene et slikt løft.

TV2 har i dette amerikanske mellomvalget vist at en maratonsending en valgnatt som prioriterer analyse kan gjennomføres med kunnskap, engasjement og intensitet. All ære til TV2.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene