Poll of polls

Færre i kommunestyrene

Publisert 26. januar 2011. Sist endret 3. april 2011.

pollofpolls.no kjenner f.t. til elleve kommuner hvor antall representanter blir endret fra og med høstens valg - Nes i Akershus, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Eigersund, Trondheim, Rissa, Sarpsborg, Hol, Froland og Modum. I ti av disse elleve kommunene går antall representanter ned, se oversikten nedenfor. I tillegg er det to kommuner, Mosvik og Inderøy, som slås sammen til en.

I kommuner (og evnt fylkeskommuner) hvor antall representanter i kommunestyret (fylkestinget) blir endret, legger vi inn det nye antallet i tabellene med nedbrutte nasjonale tall.

Skulle noen av våre lesere kjenne til andre kommunestyrer og fylkesting hvor antall representanter blir endret opp eller ned, vil vi sette pris på å bli orientert. Ta i så fall kontakt med lars.oy@stortinget.no.

Kommunestyrer med endret antall mandater fra og med 2011

Kommune Mandater nå Mandater fra K-2011 Endring
Nes (Ak) 41 35 -6
Øvre Eiker 41 37 -4
Nedre Eiker 41 35 -6
Røyken 35 27 -8
Eigersund 35 31 -4
Trondheim 85 67 -18
Rissa 27 23 -4
Sarpsborg 49 43 -6
Hol 25 21 -4
Froland 17 19 2
Suldal 25 19 -6
Birkenes 27 21 -6
Lillesand 29 27 -2
Gjesdal 25 27 2
Modum 43 35 -8
Mosvik/Inderøy 40 31 -9
SUM -87

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner