Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Froland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,1 (5) 6,3 (1) 14,5 (3) 2,2 (0) 18,1 (4) 29,1 (6) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,0 (0) 5,5 (0) 12,4 (0) 3,4 (0) 30,9 (0) 21,7 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,7 (0) 5,7 (0) 12,4 (0) 4,4 (0) 31,3 (0) 21,9 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,0 (0) 5,4 (0) 11,3 (0) 3,6 (0) 32,4 (0) 21,4 (0) 1,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 28,0 (0) 7,6 (0) 15,9 (0) 1,9 (0) 13,8 (0) 25,4 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 77,1 (15) 59,6 (0) 58,7 (0) 58,1 (0) 76,9 (0) Ap, KrF, H, Frp
Borgerlige 52,6 (10) 41,6 (0) 41,7 (0) 39,9 (0) 50,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 47,4 (9) 54,3 (0) 54,4 (0) 56,0 (0) 43,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 49,9 (10) 54,6 (0) 54,9 (0) 55,6 (0) 41,1 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,1 (5) 6,3 (1) 14,5 (3) 2,2 (0) 18,1 (4) 29,1 (6) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 55 10
Høyre 13 0 60 31
KrF 15 0 43 47
Venstre 10 3 49 60
Sp 20 0 42 45
Ap 16 2 46 50
SV 8 3 51 50
Sum 92 12 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 54 20
Høyre 8 0 52 25
KrF 14 1 44 50
Venstre 10 2 42 40
Sp 21 0 48 48
Ap 15 2 46 47
Sum 78 5 47 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Aust-Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 452
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 371
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,8 %
F-2015 50,7 %
K-2015 56,3 %
S-2013 74,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 19 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ove Gundersen, KrF (2015-)
Sigmund Pedersen, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,1 6,3 14,5 2,2 18,1 29,1 2,7 0,0 0,0 0,0
2011 19,2 8,6 14,2 0,0 30,6 24,1 3,3 0,0 0,0 0,0
2007 22,1 3,5 17,9 0,0 38,2 16,3 2,0 0,0 0,0 0,0
2003 22,6 4,7 18,6 7,9 28,5 15,0 2,8 0,0 0,0 0,0
1999 34,9 6,1 14,6 4,7 11,7 21,4 6,6 0,0 0,0 0,0
1995 35,1 7,3 8,0 5,9 23,6 14,1 6,2 0,0 0,0 0,0
1991 37,5 7,0 5,1 7,0 23,6 13,8 5,9 0,0 0,0 0,0
1987 47,7 10,4 0,0 0,0 19,8 13,8 8,3 0,0 0,0 0,0
1983 48,0 13,0 0,0 0,0 16,0 17,0 5,9 0,0 0,0 0,0
1979 43,8 15,1 0,0 0,0 16,1 18,1 6,9 0,0 0,0 0,0
1975 42,3 0,0 0,0 5,7 19,0 22,8 10,3 0,0 0,0 0,0
1971 52,4 0,0 0,0 5,7 13,7 14,6 13,6 0,0 0,0 0,0
1967 48,0 0,0 0,0 9,0 15,6 13,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1963 53,2 0,0 0,0 6,9 14,0 12,8 13,0 0,0 0,0 0,0
1959 50,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,5 13,1 0,0 0,0 5,9
1955 56,9 7,4 0,0 0,0 10,4 12,0 13,3 0,0 0,0 0,0
1951 51,6 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 19,2 0,0 0,0 6,6
1947 46,8 0,0 0,0 0,0 10,8 13,0 23,6 0,0 0,0 5,8
1945 51,8 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 26,0 0,0 0,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,9 7,9 16,3 1,7 13,6 21,2 2,9 1,6 0,6 3,5
2011 26,6 12,8 17,9 1,8 15,8 18,8 3,4 0,3 0,7 1,8
2007 26,6 6,7 21,9 3,0 17,3 18,8 3,5 0,2 0,7 1,2
2003 23,0 6,1 22,8 8,0 20,2 15,9 2,9 0,0 0,4 0,8
1999 31,1 7,2 16,9 5,0 11,6 22,7 4,8 0,0 0,5 0,2
1995 33,5 7,8 7,5 4,7 21,3 17,3 4,1 0,0 0,4 3,4
1991 34,6 7,7 5,9 7,0 21,7 14,7 4,4 0,0 0,5 3,6
1987 44,1 10,4 7,9 1,5 13,5 15,6 6,5 0,0 0,3 0,4
1983 45,5 13,0 4,3 1,6 12,6 17,8 4,5 0,0 0,3 0,4
1979 42,7 15,3 2,6 1,8 14,0 18,0 5,2 0,0 0,0 0,3
1975 40,1 4,5 5,5 4,2 15,2 21,4 6,5 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,4 18,1 22,7 2,5 12,9 14,2 1,7 1,3 0,6 3,6
2013 29,2 16,6 22,0 1,6 8,1 14,9 2,0 1,2 0,3 4,2
2009 31,2 8,3 31,4 2,5 8,7 14,3 2,3 0,0 0,4 0,8
2005 29,0 5,9 30,2 4,9 8,5 15,4 4,1 0,0 0,3 1,7
2001 19,5 11,2 22,3 9,1 6,1 26,1 3,4 0,0 0,2 2,2
1997 30,0 6,2 16,5 3,3 12,0 27,4 3,6 0,2 0,6 0,3
1993 33,1 6,1 4,2 7,2 29,9 15,1 2,5 0,0 0,1 1,8
1989 39,0 10,2 14,0 5,1 9,5 18,0 3,7 0,2 0,0 0,3
1985 50,3 17,1 1,8 1,2 9,3 16,1 3,5 0,0 0,3 0,3
1981 42,6 20,2 4,1 1,4 8,1 19,1 4,2 0,0 0,1 0,2
1977 49,9 9,5 2,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 36,6
1973 40,2 2,7 4,9 6,8 0,0 21,6 0,0 0,0 0,3 23,5
1969 53,6 2,9 0,0 2,1 10,8 14,6 15,6 0,0 0,0 0,4
1965 51,0 3,7 0,0 6,4 7,9 16,3 14,6 0,0 0,0 0,1
1961 53,5 3,7 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 23,0
1957 55,2 2,1 0,0 0,0 10,1 16,5 12,4 0,0 0,0 3,6
1953 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 11,5 0,0 0,0 16,6
1949 53,5 1,5 0,0 0,0 9,4 8,8 23,6 0,0 0,0 3,2
1945 54,3 1,1 0,0 0,0 9,7 0,0 27,2 0,0 0,0 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.2 4.6 16 2.8 18.5 29.5 2.4 0 0 0
Valgting 27,4 6,8 14,1 2,0 18,0 29,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned