Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Eigersund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 740 33,2 1 741 32,4 2 481 33,0 1,1 33,0 10 0
H 360 16,2 845 15,7 1 205 16,0 -4,0 16,0 5 -1
Frp 493 22,1 1 061 19,7 1 554 20,7 4,6 20,7 6 1
SV 131 5,9 266 5,0 397 5,3 0,8 5,3 2 1
Sp 231 10,4 655 12,2 886 11,8 3,6 11,8 4 1
KrF 159 7,1 491 9,1 650 8,6 -6,4 8,6 3 -2
V 45 2,0 136 2,5 181 2,4 -1,8 2,4 1 0
MDG 67 3,0 100 1,9 167 2,2 2,2 2,2 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 169 52,5 2 762 51,4 3 931 52,3 7,7 52,3 16 2
H+Frp+
KrF+V
1 057 47,5 2 533 47,1 3 590 47,7 -7,6 47,7 15 -2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (11 stemmer), tape mandat: V (14 stemmer)
Fremmøte: 66,1 % Stemmeberettigede: 11 537 Opptalte stemmer: 7 599
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:30 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 33,0 16,0 20,7 5,3 11,8 8,6 2,4 2,2 0,0 0,0
14:25 33,0 16,0 20,7 5,3 11,8 8,6 2,4 2,2 0,0 0,0
17:47 33,0 16,0 20,7 5,3 11,8 8,6 2,4 2,2 0,0 0,0
16:52 33,0 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
16:20 33,0 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
16:02 33,1 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
15:33 33,1 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
15:33 33,1 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
14:26 33,1 16,0 20,8 5,2 11,8 8,7 2,4 2,1 0,0 0,0
22:39 33,0 15,6 21,5 5,0 12,5 8,2 1,9 2,3 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,9 (10) 20,0 (6) 16,1 (5) 4,5 (1) 8,2 (3) 15,1 (5) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (8) 17,3 (6) 13,8 (5) 7,2 (2) 14,0 (5) 11,2 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 26,1 (8) 21,8 (7) 19,5 (6) 6,2 (2) 14,7 (5) 8,1 (2) 1,3 (0) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,9 (7) 18,1 (6) 13,8 (5) 9,2 (3) 14,2 (5) 11,4 (4) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,5 (8) 17,0 (6) 12,5 (4) 7,6 (3) 14,7 (5) 11,1 (4) 2,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (31) 90,1 (31) 97,7 (30) 91,2 (31) 89,1 (31) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 55,4 (17) 45,4 (16) 50,7 (15) 45,9 (16) 43,3 (15) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 44,6 (14) 44,7 (15) 49,3 (16) 45,3 (15) 45,8 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,5 (9) 28,3 (10) 24,1 (7) 28,2 (10) 28,5 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,9 (10) 20,0 (6) 16,1 (5) 4,5 (1) 8,2 (3) 15,1 (5) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 2 45 32
Høyre 24 1 51 33
KrF 20 0 56 40
Venstre 20 1 53 55
Sp 21 1 40 43
Ap 34 2 53 50
SV 21 2 43 38
MDG 10 2 43 50
Sum 178 11 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 1 46 26
Høyre 25 1 46 32
KrF 25 2 50 48
Venstre 28 2 46 57
Sp 22 1 42 36
Ap 31 4 50 48
SV 14 2 42 57
Sum 164 13 46 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 2 40 30
Høyre 32 1 45 31
KrF 19 1 50 47
Venstre 31 2 39 45
Sp 26 0 46 38
Ap 29 2 48 52
SV 10 2 41 30
Sum 170 10 44 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 705
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 342
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,7 %
F-2015 50,8 %
K-2015 56,1 %
S-2013 73,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Odd Stangeland, Ap (2015-)
Leif Erik Egaas, H (2011-2015)
Terje Jørgensen jr., H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / DT 28/6-2019 26,1 (8) 21,8 (7) 19,5 (6) 6,2 (2) 14,7 (5) 8,1 (2) 1,3 (0) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / DT 28/8-2015 31,2 (10) 21,1 (6) 18,2 (6) 3,3 (1) 8,9 (3) 13,3 (4) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / DT 24/8-2011 25,2 (8) 23,3 (7) 19,5 (6) 1,2 (0) 5,3 (2) 17,5 (6) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / DT 1/6-2011 23,1 (8) 29,0 (9) 19,4 (6) 2,1 (0) 5,3 (2) 12,8 (4) 6,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,9 20,0 16,1 4,5 8,2 15,1 4,2 0,0 0,0 0,0
2011 25,2 26,1 13,9 2,5 6,5 19,4 6,4 0,0 0,0 0,0
2007 25,8 27,8 16,9 2,1 6,0 14,7 6,7 0,0 0,0 0,0
2003 24,1 28,5 17,7 3,5 8,3 10,7 7,3 0,0 0,0 0,0
1999 37,5 20,1 9,3 0,0 7,6 17,5 8,0 0,0 0,0 0,0
1995 35,4 17,1 7,5 0,0 11,2 20,4 8,4 0,0 0,0 0,0
1991 33,3 19,1 5,7 5,5 13,6 16,3 6,4 0,0 0,0 0,0
1987 28,2 25,9 7,6 3,7 9,1 19,3 6,3 0,0 0,0 0,0
1983 30,4 28,8 5,7 2,9 7,0 19,0 6,3 0,0 0,0 0,0
1979 24,3 34,9 0,0 2,8 7,6 20,8 6,9 0,0 0,0 2,7
1975 24,7 20,0 0,0 3,2 11,6 23,2 4,3 0,0 0,0 13,0
1971 34,4 14,5 0,0 0,0 16,4 21,6 13,1 0,0 0,0 0,0
1967 37,0 14,0 0,0 0,0 13,2 18,5 17,3 0,0 0,0 0,0
1963 43,9 22,0 0,0 0,0 0,0 16,8 14,9 0,0 0,0 2,4
1959 41,5 22,0 0,0 0,0 0,0 18,6 14,1 0,0 0,0 3,8
1955 45,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 4,9
1951 41,0 17,5 0,0 0,0 0,0 20,9 15,4 0,0 0,0 5,1
1947 44,3 1,2 0,0 0,0 0,0 23,5 17,9 0,0 0,0 13,0
1945 38,8 17,5 0,0 0,0 0,0 15,3 10,8 0,0 0,0 17,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,8 20,4 15,3 2,3 7,4 18,5 3,0 2,6 0,4 2,4
2011 28,0 26,4 14,7 2,0 5,8 15,1 5,1 0,3 0,4 2,2
2007 26,2 25,2 17,3 2,1 6,4 14,2 5,4 0,3 0,6 2,2
2003 21,9 24,5 17,7 5,3 8,7 11,2 5,6 0,3 0,5 4,3
1999 29,9 21,5 10,5 3,4 7,8 17,4 5,6 0,3 1,4 2,1
1995 30,2 17,6 9,4 2,9 12,0 19,8 5,1 0,2 0,5 2,3
1991 28,4 23,0 5,5 6,0 13,0 16,1 5,2 0,2 0,3 2,3
1987 28,1 26,1 8,5 3,5 7,9 19,0 6,2 0,0 0,2 0,5
1983 28,8 27,4 6,1 2,4 6,6 18,6 8,8 0,0 0,3 1,0
1979 24,7 33,5 1,4 2,4 7,5 20,1 7,3 0,0 0,3 2,8
1975 27,3 20,8 1,2 3,1 12,9 23,0 4,4 0,0 0,1 7,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,7 27,4 23,4 2,8 9,4 7,4 2,8 1,6 0,7 1,7
2013 24,4 28,8 19,5 2,3 6,0 11,0 4,0 1,5 0,4 2,0
2009 26,1 17,2 28,0 3,0 5,6 11,1 7,6 0,2 0,3 1,0
2005 26,5 14,8 23,0 4,4 6,8 11,7 10,8 0,0 0,2 1,6
2001 22,0 22,0 14,4 5,5 4,2 18,9 10,0 0,0 0,2 2,7
1997 31,2 11,2 15,5 2,4 6,8 19,6 11,8 0,0 0,5 1,0
1993 31,5 15,2 6,0 5,0 18,5 15,8 5,0 0,1 0,2 2,6
1989 28,2 23,3 13,5 5,6 8,7 16,1 4,2 0,1 0,0 0,4
1985 32,4 29,4 5,2 2,7 7,2 17,5 4,7 0,0 0,1 0,7
1981 28,8 33,2 5,8 2,6 6,7 18,1 3,7 0,0 0,2 1,1
1977 30,7 27,3 2,3 2,6 8,0 21,8 3,1 0,0 0,1 4,0
1973 26,1 14,1 7,8 6,6 11,9 23,3 4,1 0,0 0,0 6,0
1969 36,7 14,8 0,0 1,4 13,5 21,1 12,1 0,0 0,0 0,5
1965 33,6 15,4 0,0 2,3 14,3 18,9 15,0 0,0 0,0 0,7
1961 45,3 21,1 0,0 0,0 1,1 17,5 12,9 0,0 0,0 2,1
1957 48,0 18,6 0,0 0,0 0,6 16,3 14,1 0,0 0,0 2,6
1953 43,9 17,6 0,0 0,0 0,6 20,1 13,3 0,0 0,0 4,4
1949 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 21,2 0,0 0,0 21,3
1945 40,9 17,4 0,0 0,0 0,0 13,1 18,2 0,0 0,0 10,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.5 20.5 15 4.8 5.5 14.1 4.7 0 0 0
Valgting 30,9 19,9 16,4 4,4 9,0 15,3 4,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned