Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjesdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 789 40,7 1 268 33,5 2 057 36,4 2,5 36,4 10 0
H 249 12,8 500 13,2 749 13,2 -0,7 13,2 3 -1
Frp 228 11,8 576 15,2 804 14,2 -0,2 14,2 4 0
SV 86 4,4 116 3,1 202 3,6 1,2 3,6 1 1
Sp 243 12,5 528 14,0 771 13,6 2,6 13,6 4 1
KrF 233 12,0 525 13,9 758 13,4 -7,0 13,4 4 -2
V 34 1,8 48 1,3 82 1,5 -0,6 1,5 0 0
MDG 55 2,8 105 2,8 160 2,8 0,9 2,8 1 1
R 21 1,1 49 1,3 70 1,2 1,2 1,2 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 194 61,6 2 066 54,6 3 260 57,6 8,4 57,6 16 3
H+Frp+
KrF+V
744 38,4 1 649 43,6 2 393 42,3 -8,5 42,3 11 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (9 stemmer), tape mandat: KrF (9 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 8 776 Opptalte stemmer: 5 721
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 36,4 13,2 14,2 3,6 13,6 13,4 1,5 2,8 1,2 0,0
14:25 36,4 13,2 14,2 3,6 13,6 13,4 1,5 2,8 1,2 0,0
08:04 36,4 13,2 14,2 3,6 13,6 13,4 1,5 2,8 1,2 0,0
08:04 36,4 13,2 14,2 3,6 13,6 13,4 1,5 2,8 1,2 0,0
17:49 36,4 13,2 14,2 3,6 13,6 13,4 1,5 2,8 1,2 0,0
17:30 36,5 13,3 14,4 3,6 13,8 13,2 1,4 2,8 1,3 0,0
17:30 36,5 13,3 14,4 3,6 13,8 13,2 1,4 2,8 1,3 0,0
00:40 36,5 13,3 14,4 3,6 13,7 13,2 1,4 2,7 1,2 0,0
00:07 36,5 13,3 14,4 3,6 13,8 13,2 1,4 2,7 1,2 0,0
23:45 36,5 13,3 14,4 3,6 13,8 13,2 1,4 2,7 1,2 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,8 (10) 13,9 (4) 14,4 (4) 2,3 (0) 11,1 (3) 20,4 (6) 2,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,9 (7) 12,1 (4) 12,3 (4) 3,7 (1) 18,9 (6) 15,2 (4) 1,5 (0) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 29,9 (8) 11,6 (3) 14,2 (4) 4,5 (1) 16,0 (5) 17,3 (5) 2,2 (0) 2,9 (1) 1,4 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,3 (7) 12,6 (4) 12,3 (4) 4,8 (1) 19,2 (6) 15,4 (4) 1,2 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,0 (7) 11,8 (4) 11,2 (3) 4,0 (1) 19,8 (6) 15,1 (5) 1,3 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,9 (17) 55,9 (17) 57,5 (16) 55,1 (17) 56,6 (17) Ap, Sp, H
Borgerlige 50,8 (14) 41,1 (12) 45,3 (12) 41,5 (12) 39,4 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 49,2 (13) 50,8 (15) 54,7 (15) 51,3 (15) 52,2 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 33,5 (9) 35,6 (10) 35,5 (10) 35,8 (10) 36,2 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,8 (10) 13,9 (4) 14,4 (4) 2,3 (0) 11,1 (3) 20,4 (6) 2,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 50 18
Høyre 21 2 55 24
KrF 24 1 45 42
Venstre 7 1 43 57
Sp 29 2 47 41
Ap 32 4 49 50
SV 21 2 37 62
Rødt 7 1 40 29
MDG 10 1 39 40
Sum 168 16 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 5 44 31
Høyre 24 1 50 38
KrF 21 1 43 43
Venstre 12 1 48 42
Sp 25 2 38 48
Ap 27 4 48 48
SV 21 2 40 57
Miljøpartiet De Grønne 7 2 39 29
Sum 150 18 44 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 5 48 26
Høyre 25 3 42 52
KrF 22 1 45 36
Venstre 19 0 49 47
Sp 25 2 43 44
Ap 17 3 43 47
SV 12 1 42 50
Sum 139 15 45 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 187
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 5 117
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 55,8 %
K-2015 60,2 %
S-2013 78,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Frode Fjeldsbø, Ap (2015-)
Olaug Vervik Bollestad, KrF (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / GD 2/9-2019 29,9 (8) 11,6 (3) 14,2 (4) 4,5 (1) 16,0 (5) 17,3 (5) 2,2 (0) 2,9 (1) 1,4 (0) 0,0 (0)
Norfakta / GD 26/8-2011 20,2 (6) 18,6 (5) 18,7 (5) 3,5 (1) 8,6 (2) 27,2 (7) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / GD 13/3-2011 17,5 (5) 21,8 (6) 23,6 (6) 2,7 (1) 8,3 (2) 20,4 (6) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,8 13,9 14,4 2,3 11,1 20,4 2,0 1,9 0,0 0,0
2011 20,8 21,0 19,9 2,6 7,3 25,3 3,2 0,0 0,0 0,0
2007 18,6 14,4 23,9 4,0 10,9 23,6 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 19,9 11,5 23,9 7,0 10,4 26,8 0,0 0,0 0,5 0,0
1999 26,7 20,3 15,2 0,0 11,0 22,7 4,1 0,0 0,0 0,0
1995 23,2 15,1 10,3 5,3 20,0 21,7 4,4 0,0 0,0 0,0
1991 21,6 15,6 6,8 11,1 21,3 19,1 4,6 0,0 0,0 0,0
1987 29,9 16,0 12,1 0,0 12,7 21,0 8,2 0,0 0,0 0,0
1983 31,1 22,1 6,3 0,0 15,7 20,2 4,6 0,0 0,0 0,0
1979 29,6 26,6 0,0 0,0 15,4 23,2 5,2 0,0 0,0 0,0
1975 27,9 15,9 0,0 3,1 23,7 22,2 0,0 0,0 0,0 7,2
1971 28,0 5,2 0,0 0,0 0,0 18,5 14,3 0,0 0,0 34,0
1967 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 53,5
1963 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9
1959 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9
1955 39,7 10,2 0,0 0,0 15,8 11,9 16,2 0,0 0,0 6,2
1951 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7
1947 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3
1945 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,0 16,1 16,0 2,2 10,3 18,8 2,0 2,5 0,3 1,9
2011 24,8 22,0 18,3 2,4 8,2 19,2 2,8 0,4 0,4 1,3
2007 20,6 15,4 23,0 3,4 10,3 20,6 4,1 0,3 0,5 1,7
2003 21,2 14,4 23,3 7,3 11,1 16,8 2,3 0,1 0,8 2,8
1999 22,4 19,3 14,8 4,0 11,1 22,2 2,8 0,4 1,2 1,8
1995 23,8 14,4 10,1 5,5 18,1 21,2 4,1 0,3 0,3 2,1
1991 20,0 20,1 5,7 11,1 20,1 17,3 3,5 0,4 0,2 1,6
1987 27,1 19,5 11,4 3,6 11,4 18,8 7,5 0,0 0,2 0,6
1983 28,3 22,7 6,6 2,5 14,5 20,3 4,2 0,0 0,1 0,9
1979 27,0 26,3 2,0 2,0 14,8 22,5 3,8 0,0 0,1 1,5
1975 28,2 15,2 1,2 3,0 23,1 22,7 1,8 0,0 0,1 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,9 22,5 21,8 2,7 11,2 13,6 2,2 1,8 0,6 1,6
2013 20,7 25,5 20,0 2,5 7,9 16,6 3,1 1,7 0,3 1,7
2009 24,5 14,4 25,8 3,5 9,7 18,3 2,9 0,3 0,1 0,5
2005 23,4 11,4 25,1 5,0 10,1 17,6 5,7 0,1 0,2 1,5
2001 18,1 18,4 15,5 7,2 7,7 25,9 3,7 0,1 0,3 3,0
1997 30,6 10,3 13,8 3,3 10,4 25,3 4,3 0,2 0,4 1,5
1993 31,1 10,5 5,8 4,9 24,0 18,3 3,5 0,0 0,1 1,8
1989 29,0 16,1 11,6 5,1 13,4 18,9 5,4 0,2 0,0 0,5
1985 32,6 23,0 5,0 2,1 13,3 17,9 5,4 0,0 0,0 0,6
1981 28,1 25,1 8,6 2,1 12,8 19,5 2,8 0,0 0,1 0,8
1977 32,4 20,9 2,0 2,3 14,4 23,0 2,0 0,0 0,1 2,8
1973 29,6 9,0 4,7 5,2 21,4 22,2 2,6 0,0 0,1 5,1
1969 34,8 8,5 0,0 1,0 21,9 22,6 10,9 0,0 0,0 0,3
1965 33,1 8,5 0,0 2,0 20,6 18,4 17,0 0,0 0,0 0,4
1961 41,2 8,6 0,0 0,0 20,6 15,9 13,4 0,0 0,0 0,4
1957 41,4 8,3 0,0 0,0 22,2 15,7 12,0 0,0 0,0 0,3
1953 37,6 7,5 0,0 0,0 23,4 17,2 13,7 0,0 0,0 0,6
1949 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 18,8 0,0 0,0 30,7
1945 34,7 7,9 0,0 0,0 23,0 12,4 21,7 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.7 14.7 13.5 3.5 11 17.1 2.5 2.9 0 0
Valgting 33,6 13,7 14,6 2,0 11,1 21,3 1,9 1,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned