Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,2 (6) 35,5 (10) 5,4 (2) 3,0 (1) 2,8 (1) 9,0 (2) 8,9 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 9,0 (2)
Poll of polls (brutt ned) 17,1 (0) 30,8 (0) 4,7 (0) 4,7 (0) 4,7 (0) 6,7 (0) 6,5 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 15,0 (0)
Siste lokale målings 28,3 (8) 26,9 (8) 7,2 (2) 2,2 (0) 2,6 (1) 8,1 (2) 10,3 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 8,5 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,9 (0) 32,2 (0) 4,7 (0) 6,0 (0) 4,8 (0) 6,8 (0) 5,5 (0) 6,7 (0) 0,0 (0) 10,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,1 (0) 30,1 (0) 4,2 (0) 5,0 (0) 5,0 (0) 6,6 (0) 5,8 (0) 5,8 (0) 0,0 (0) 14,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 24,0 (0) 42,7 (0) 6,0 (0) 2,6 (0) 2,1 (0) 7,9 (0) 6,4 (0) 4,8 (0) 0,0 (0) 6,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 58,9 (16) 57,2 (0) 50,7 (14) 54,3 (0) 55,5 (0) 62,8 (0) KrF, H, Frp, And
Borgerlige 58,9 (16) 48,7 (0) 52,5 (15) 49,2 (0) 46,7 (0) 63,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 32,2 (9) 32,2 (0) 37,2 (10) 33,4 (0) 32,9 (0) 33,5 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,7 (5) 17,9 (0) 21,0 (6) 17,1 (0) 17,4 (0) 16,4 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,2 (6) 35,5 (10) 5,4 (2) 3,0 (1) 2,8 (1) 9,0 (2) 8,9 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 9,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 52 23
Høyre 32 2 47 31
KrF 15 2 55 40
Venstre 25 1 43 56
Sp 16 1 48 31
Ap 29 3 53 48
SV 21 2 57 52
Miljøpartiet De Grønne 11 1 53 36
Pensjonistpartiet 16 2 69 38
Sum 178 16 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 1 59 13
Høyre 26 2 47 27
KrF 12 3 51 50
Venstre 23 1 48 48
Sp 15 1 51 27
Ap 27 2 46 48
SV 26 3 51 50
Miljøpartiet De Grønne 7 2 45 14
Pensjonistpartiet 9 1 68 33
Sum 160 16 51 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Aust-Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 028
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,8 %
F-2015 57,4 %
K-2015 64,0 %
S-2013 80,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Arne Thomassen, H (2007-2019)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Høyre 8/9-2015 28,3 (8) 26,9 (8) 7,2 (2) 2,2 (0) 2,6 (1) 8,1 (2) 10,3 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 8,5 (2)
InFact / Lillesandsp 9/6-2015 24,1 (7) 39,3 (11) 8,3 (2) 4,3 (1) 2,0 (0) 6,3 (2) 7,6 (2) 3,6 (0) 0,0 (0) 4,6 (2)
InFact / Lillesandsp 8/7-2014 24,4 (7) 44,8 (13) 11,4 (3) 2,9 (1) 1,6 (0) 5,7 (2) 4,4 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 2,5 (0)
InFact / Lillesandsp 31/5-2011 12,1 (3) 46,4 (13) 15,9 (4) 5,9 (2) 2,8 (1) 8,7 (2) 6,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,2 35,5 5,4 3,0 2,8 9,0 8,9 3,3 0,0 9,0
2011 16,6 47,6 7,5 3,9 2,7 8,9 7,9 1,3 0,0 3,6
2007 13,7 44,2 13,0 6,9 4,2 9,7 8,1 0,0 0,0 0,1
2003 17,6 26,0 13,2 15,6 5,3 12,8 8,2 0,0 1,1 0,3
1999 19,0 25,2 8,2 15,2 5,4 16,4 10,6 0,0 0,0 0,0
1995 20,0 28,0 0,0 12,1 7,3 11,6 11,0 0,0 0,0 10,1
1991 15,9 26,1 7,5 13,8 6,7 12,5 10,5 0,0 0,0 7,0
1987 21,2 29,1 10,3 8,4 5,9 14,8 10,2 0,0 0,0 0,0
1983 21,9 32,9 10,3 6,1 6,1 15,3 7,5 0,0 0,0 0,0
1979 19,9 38,1 6,0 4,3 6,5 16,8 8,5 0,0 0,0 0,0
1975 20,1 31,9 0,0 4,4 12,0 19,2 6,5 0,0 0,0 5,9
1971 26,4 27,1 0,0 0,0 12,9 15,4 18,3 0,0 0,0 0,0
1967 26,4 28,3 0,0 0,0 9,7 13,3 22,2 0,0 0,0 0,0
1963 27,3 25,6 0,0 0,0 8,8 12,5 25,8 0,0 0,0 0,0
1959 32,4 12,9 0,0 0,0 13,5 11,3 29,9 0,0 0,0 0,0
1955 0,0 17,4 0,0 0,0 18,4 20,8 43,3 0,0 0,0 0,0
1951 37,1 11,3 0,0 0,0 14,0 11,3 26,2 0,0 0,0 0,0
1947 29,4 13,4 0,0 0,0 11,9 15,6 29,7 0,0 0,0 0,0
1945 33,3 10,7 0,0 0,0 10,2 17,1 28,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,3 33,2 7,4 3,1 3,1 10,4 8,1 3,8 1,1 6,5
2011 17,7 44,5 8,7 5,1 2,2 10,0 7,0 1,4 0,8 2,6
2007 15,3 34,9 15,6 9,3 3,6 12,0 6,8 0,6 1,1 0,9
2003 16,1 22,6 16,6 14,7 4,9 13,2 9,2 0,0 1,0 1,7
1999 18,2 23,0 10,8 11,7 5,0 16,2 12,9 0,0 1,4 0,7
1995 21,7 24,5 7,0 7,4 7,9 14,7 8,6 0,0 1,3 6,8
1991 18,9 25,6 9,3 9,6 8,3 13,3 8,2 0,0 0,8 5,9
1987 21,6 29,5 11,7 7,1 5,2 15,4 8,5 0,0 0,4 0,6
1983 23,0 33,2 9,8 4,8 5,6 15,4 6,7 0,0 0,3 1,2
1979 19,6 39,1 6,2 3,7 6,6 16,9 7,1 0,0 0,0 0,9
1975 18,7 32,0 6,4 4,0 9,8 19,3 5,0 0,0 0,0 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,8 34,3 14,0 4,7 4,3 8,6 6,2 3,0 1,4 2,7
2013 22,0 38,1 14,1 3,3 2,0 9,4 6,2 2,3 0,4 2,2
2009 26,2 22,9 26,0 5,8 2,6 10,2 4,6 0,5 0,6 0,7
2005 23,5 17,5 25,4 8,6 4,0 12,0 7,3 0,0 0,4 1,1
2001 15,9 25,3 13,3 13,5 3,1 19,7 6,1 0,0 0,5 2,7
1997 25,7 18,3 16,2 5,4 5,2 21,7 5,8 0,2 1,2 0,3
1993 28,5 21,9 6,1 7,9 12,6 14,2 4,9 0,0 0,2 3,5
1989 23,7 25,2 18,3 6,8 3,5 16,2 5,0 0,8 0,0 0,5
1985 28,4 37,9 5,3 3,8 4,7 15,0 4,2 0,0 0,1 0,5
1981 22,8 40,0 6,6 3,8 4,4 17,2 4,7 0,0 0,1 0,4
1977 26,7 30,7 3,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 35,0
1973 21,2 19,8 7,0 7,5 0,0 20,4 0,0 0,0 0,3 23,9
1969 30,6 23,5 0,0 1,7 10,5 12,9 20,5 0,0 0,0 0,3
1965 27,3 25,4 0,0 2,3 6,3 13,6 25,0 0,0 0,0 0,1
1961 38,0 18,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 29,3
1957 35,8 16,3 0,0 0,0 11,2 11,4 25,2 0,0 0,0 0,2
1953 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 24,9 0,0 0,0 25,7
1949 37,5 13,0 0,0 0,0 10,8 11,0 27,3 0,0 0,0 0,4
1945 36,1 14,1 0,0 0,0 10,1 0,0 38,7 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.8 32.9 6.1 2.6 2.1 7.6 7.7 4.7 0 13.4
Valgting 23,3 36,2 5,3 3,0 2,9 9,4 9,2 2,9 0,0 7,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned