Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Suldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 264 34,5 423 29,4 687 31,3 15,3 6 3
H 86 11,2 91 6,3 177 8,1 -0,9 2 0
SV 50 6,5 57 4,0 107 4,9 -1,9 1 0
Sp 174 22,7 485 33,7 659 30,0 -14,5 6 -2
KrF 80 10,4 170 11,8 250 11,4 -1,7 2 -1
V 67 8,7 152 10,6 219 10,0 3,2 2 1
MDG 17 2,2 19 1,3 36 1,6 -2,2 0 -1
R 28 3,7 32 2,2 60 2,7 2,7 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
533 69,6 1 016 70,6 1 549 70,5 -0,6 13 0
H+Frp+
KrF+V
233 30,4 413 28,7 646 29,5 0,6 6 0
Nærmest til å vinne mandat: R (23 stemmer), tape mandat: H (19 stemmer)
Fremmøte: 76,4 % Stemmeberettigede: 2 893 Opptalte stemmer: 2 206
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
20/9 - 15:15 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
20/9 - 15:15 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
14/9 - 10:30 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
14/9 - 10:02 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
14/9 - 10:02 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
13/9 - 09:54 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
13/9 - 09:54 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
13/9 - 09:54 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0
13/9 - 09:54 31,3 8,1 0,0 4,9 30,0 11,4 10,0 1,6 2,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 16,0 (3) 9,0 (2) 0,0 (0) 6,8 (1) 44,6 (8) 13,1 (3) 6,8 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,4 (3) 11,8 (3) 0,0 (0) 8,7 (2) 23,3 (6) 13,6 (3) 9,1 (2) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 14,1 (3) 13,5 (2) 0,0 (0) 11,5 (2) 36,5 (7) 9,6 (2) 9,6 (2) 1,3 (0) 3,8 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,7 (3) 11,2 (3) 0,0 (0) 8,9 (2) 22,0 (5) 16,0 (4) 9,1 (2) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,4 (3) 11,3 (3) 0,0 (0) 8,7 (2) 24,0 (6) 14,2 (3) 9,2 (2) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 1 53 11
KrF 18 3 50 44
Venstre 16 4 52 50
Sp 21 1 49 48
Ap 14 4 46 50
SV 15 2 53 53
Rødt 7 1 56 57
MDG 7 1 43 43
Sum 107 17 50 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 815
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 096
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 82,3 %
K-2019 71,3 %
F-2019 67,1 %
S-2017 81,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Gerd Helen Bø, Sp (2015-)
Torkel Myklebust, Sp (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SP 24/6-2023 14,1 (3) 13,5 (2) 0,0 (0) 11,5 (2) 36,5 (7) 9,6 (2) 9,6 (2) 1,3 (0) 3,8 (1) 0,0 (0)
Norfakta / SP 21/8-2019 15,0 (3) 8,8 (2) 0,0 (0) 8,0 (2) 43,0 (8) 14,0 (3) 7,7 (1) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
2015 16,0 10,3 0,0 7,5 37,6 12,0 13,8 2,8 0,0 0,0
2011 23,5 8,1 6,6 7,9 30,9 14,6 8,4 0,0 0,0 0,0
2007 19,9 5,1 6,2 13,9 34,9 15,6 4,4 0,0 0,0 0,0
2003 21,5 6,7 0,0 14,6 30,6 17,7 8,8 0,0 0,0 0,0
1999 19,7 7,4 0,0 10,4 27,1 20,1 15,3 0,0 0,0 0,0
1995 20,1 8,1 0,0 14,2 29,4 16,5 11,8 0,0 0,0 0,0
1991 21,6 8,6 0,0 5,8 36,0 16,2 7,1 0,0 0,0 4,8
1987 21,0 10,6 0,0 3,4 27,9 18,9 9,3 0,0 0,0 8,8
1983 22,2 12,0 0,0 3,2 27,5 17,3 6,5 0,0 0,0 11,2
1979 17,4 14,3 0,0 3,8 24,2 19,4 8,4 0,0 0,0 12,4
1975 15,4 5,8 0,0 3,9 29,5 23,9 0,0 0,0 0,0 21,6
1971 21,0 0,0 0,0 0,0 39,0 20,3 19,6 0,0 0,0 0,2
1967 23,0 0,0 0,0 0,0 31,2 19,0 18,6 0,0 0,0 8,2
1963 16,7 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1959 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 71,6
1955 41,2 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 23,2 0,0 0,0 15,6
1951 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6
1947 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3
1945 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 14,6 7,7 3,5 6,6 40,8 16,1 2,6 4,4 1,6 2,2
2015 15,5 9,1 4,3 4,1 45,6 11,6 4,8 3,2 0,5 1,4
2011 26,0 9,6 7,7 7,2 27,8 14,3 5,3 0,5 0,5 1,1
2007 19,9 6,6 9,5 11,4 30,5 15,1 4,8 0,2 0,8 1,2
2003 22,1 6,4 10,5 11,9 25,5 13,3 7,7 0,2 0,7 1,6
1999 20,9 6,2 8,0 6,4 22,1 18,4 15,5 0,3 1,4 0,9
1995 20,3 8,2 5,4 8,7 29,7 17,9 7,6 0,3 0,8 1,2
1991 22,4 12,6 3,2 6,4 32,6 15,5 5,6 0,4 0,3 1,1
1987 22,5 14,7 5,1 3,8 25,3 19,2 8,1 0,0 0,6 0,7
1983 24,9 15,6 2,5 3,7 26,7 18,8 6,9 0,0 0,2 0,5
1979 20,5 18,6 0,7 3,8 24,3 21,7 9,1 0,0 0,4 0,8
1975 19,2 7,9 1,0 3,4 27,1 28,5 9,7 0,0 0,2 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,6 10,1 8,6 5,9 36,9 9,0 1,7 1,8 4,5 2,9
2017 18,7 14,0 11,5 5,1 33,3 10,0 3,1 2,4 0,8 1,0
2013 21,9 13,5 10,6 5,7 25,6 13,6 4,7 1,8 0,5 2,0
2009 22,6 8,7 15,5 7,2 26,5 14,7 3,8 0,1 0,3 0,5
2005 21,4 6,6 12,0 8,7 25,5 16,2 7,1 0,1 0,4 2,1
2001 15,4 8,8 10,2 10,1 21,9 22,5 6,8 0,2 0,4 3,7
1997 20,0 5,3 8,3 6,0 28,2 23,0 7,2 0,0 1,0 1,1
1993 20,8 6,6 2,7 7,4 41,3 15,4 4,3 0,1 0,2 1,3
1989 25,3 11,2 8,5 6,0 22,6 18,9 6,8 0,2 0,0 0,5
1985 27,7 19,6 2,4 3,0 21,1 18,3 7,1 0,0 0,2 0,5
1981 24,8 22,0 3,3 2,7 20,6 20,2 5,8 0,0 0,2 0,4
1977 23,2 12,1 1,3 3,8 23,1 28,8 4,1 0,0 0,3 3,2
1973 15,1 4,0 2,8 5,0 32,0 28,6 5,9 0,0 0,1 6,4
1969 20,0 6,6 0,0 1,0 34,1 23,1 14,8 0,0 0,0 0,3
1965 20,9 6,7 0,0 0,9 30,4 22,1 19,0 0,0 0,0 0,1
1961 19,1 2,5 0,0 0,0 39,3 18,4 20,7 0,0 0,0 0,0
1957 18,7 2,0 0,0 0,0 42,0 17,6 19,7 0,0 0,0 0,0
1953 19,7 2,5 0,0 0,0 37,6 18,7 21,5 0,0 0,0 0,0
1949 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 32,9 0,0 0,0 33,9
1945 27,5 5,2 0,0 0,0 15,2 23,4 28,7 0,0 0,0 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.9 11.1 0 13.3 35.9 10.9 4.7 7.5 0 0
Valgting 15,7 8,4 0,0 5,0 46,9 13,7 7,4 2,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned