Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Suldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 76 16,8 259 15,7 335 16,0 -0,1 16,0 3 0
H 50 11,1 138 8,3 188 9,0 -1,4 9,0 2 0
SV 60 13,3 82 5,0 142 6,8 -0,7 6,8 1 -1
Sp 162 35,8 772 46,7 934 44,6 7,0 44,6 8 1
KrF 49 10,8 225 13,6 274 13,1 1,1 13,1 3 1
V 21 4,6 121 7,3 142 6,8 -7,1 6,8 1 -2
MDG 34 7,5 47 2,8 81 3,9 1,1 3,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
332 73,5 1 160 70,1 1 492 71,3 7,3 71,3 13 1
H+Frp+
KrF+V
120 26,5 484 29,3 604 28,9 -7,4 28,9 6 -1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (1 stemmer), tape mandat: Sp (3 stemmer)
Fremmøte: 72,1 % Stemmeberettigede: 2 938 Opptalte stemmer: 2 106
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
14:25 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
17:14 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
17:14 16,0 9,0 0,0 6,8 44,6 13,1 6,8 3,9 0,0 0,0
12:20 16,1 9,0 0,0 6,5 44,6 13,2 6,8 3,7 0,0 0,0
00:55 16,1 9,0 0,0 6,5 44,5 13,2 6,8 3,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,0 (3) 10,3 (2) 0,0 (0) 7,5 (2) 37,6 (7) 12,0 (2) 13,8 (3) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 11,8 (2) 8,9 (1) 0,0 (0) 11,9 (2) 64,1 (10) 8,9 (1) 10,2 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 15,0 (3) 8,8 (2) 0,0 (0) 8,0 (2) 43,0 (8) 14,0 (3) 7,7 (1) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,0 (2) 9,4 (2) 0,0 (0) 15,2 (2) 65,0 (10) 9,0 (1) 8,5 (1) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 11,8 (2) 8,8 (1) 0,0 (0) 12,6 (2) 67,2 (11) 8,8 (1) 9,0 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 65,6 (12) 84,8 (13) 72,0 (14) 85,0 (13) 87,8 (14) Ap, Sp, KrF
Borgerlige 36,1 (7) 28,0 (4) 30,5 (6) 26,9 (4) 26,6 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,9 (12) 92,7 (15) 69,5 (13) 97,0 (15) 96,6 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 63,4 (12) 83,2 (13) 64,7 (12) 82,5 (12) 85,0 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,0 (3) 10,3 (2) 0,0 (0) 7,5 (2) 37,6 (7) 12,0 (2) 13,8 (3) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 1 50 22
KrF 20 3 47 50
Venstre 11 4 56 45
Sp 19 0 47 47
Ap 16 2 52 50
SV 14 2 57 57
MDG 8 1 41 50
Sum 97 13 50 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 1 46 45
KrF 19 4 46 58
Venstre 16 4 50 44
Sp 18 0 46 50
Ap 12 3 55 50
SV 17 1 54 53
Miljøpartiet Dei Grøne 10 1 44 40
Sum 103 14 49 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 40 43
Høyre 7 1 49 43
KrF 18 3 50 50
Venstre 16 2 52 38
Sp 18 0 46 44
Ap 15 2 46 47
SV 15 1 50 47
Sum 96 9 48 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 878
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 957
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,1 %
F-2015 62,3 %
K-2015 66,7 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Gerd Helen Bø, Sp (2015-)
Torkel Myklebust, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / SP 21/8-2019 15,0 (3) 8,8 (2) 0,0 (0) 8,0 (2) 43,0 (8) 14,0 (3) 7,7 (1) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,0 10,3 0,0 7,5 37,6 12,0 13,8 2,8 0,0 0,0
2011 23,5 8,1 6,6 7,9 30,9 14,6 8,4 0,0 0,0 0,0
2007 19,9 5,1 6,2 13,9 34,9 15,6 4,4 0,0 0,0 0,0
2003 21,5 6,7 0,0 14,6 30,6 17,7 8,8 0,0 0,0 0,0
1999 19,7 7,4 0,0 10,4 27,1 20,1 15,3 0,0 0,0 0,0
1995 20,1 8,1 0,0 14,2 29,4 16,5 11,8 0,0 0,0 0,0
1991 21,6 8,6 0,0 5,8 36,0 16,2 7,1 0,0 0,0 4,8
1987 21,0 10,6 0,0 3,4 27,9 18,9 9,3 0,0 0,0 8,8
1983 22,2 12,0 0,0 3,2 27,5 17,3 6,5 0,0 0,0 11,2
1979 17,4 14,3 0,0 3,8 24,2 19,4 8,4 0,0 0,0 12,4
1975 15,4 5,8 0,0 3,9 29,5 23,9 0,0 0,0 0,0 21,6
1971 21,0 0,0 0,0 0,0 39,0 20,3 19,6 0,0 0,0 0,2
1967 23,0 0,0 0,0 0,0 31,2 19,0 18,6 0,0 0,0 8,2
1963 16,7 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1959 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 71,6
1955 41,2 6,7 0,0 0,0 0,0 13,3 23,2 0,0 0,0 15,6
1951 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6
1947 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3
1945 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,5 9,1 4,3 4,1 45,6 11,6 4,8 3,2 0,5 1,4
2011 26,0 9,6 7,7 7,2 27,8 14,3 5,3 0,5 0,5 1,1
2007 19,9 6,6 9,5 11,4 30,5 15,1 4,8 0,2 0,8 1,2
2003 22,1 6,4 10,5 11,9 25,5 13,3 7,7 0,2 0,7 1,6
1999 20,9 6,2 8,0 6,4 22,1 18,4 15,5 0,3 1,4 0,9
1995 20,3 8,2 5,4 8,7 29,7 17,9 7,6 0,3 0,8 1,2
1991 22,4 12,6 3,2 6,4 32,6 15,5 5,6 0,4 0,3 1,1
1987 22,5 14,7 5,1 3,8 25,3 19,2 8,1 0,0 0,6 0,7
1983 24,9 15,6 2,5 3,7 26,7 18,8 6,9 0,0 0,2 0,5
1979 20,5 18,6 0,7 3,8 24,3 21,7 9,1 0,0 0,4 0,8
1975 19,2 7,9 1,0 3,4 27,1 28,5 9,7 0,0 0,2 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,7 14,0 11,5 5,1 33,3 10,0 3,1 2,4 0,8 1,0
2013 21,9 13,5 10,6 5,7 25,6 13,6 4,7 1,8 0,5 2,0
2009 22,6 8,7 15,5 7,2 26,5 14,7 3,8 0,1 0,3 0,5
2005 21,4 6,6 12,0 8,7 25,5 16,2 7,1 0,1 0,4 2,1
2001 15,4 8,8 10,2 10,1 21,9 22,5 6,8 0,2 0,4 3,7
1997 20,0 5,3 8,3 6,0 28,2 23,0 7,2 0,0 1,0 1,1
1993 20,8 6,6 2,7 7,4 41,3 15,4 4,3 0,1 0,2 1,3
1989 25,3 11,2 8,5 6,0 22,6 18,9 6,8 0,2 0,0 0,5
1985 27,7 19,6 2,4 3,0 21,1 18,3 7,1 0,0 0,2 0,5
1981 24,8 22,0 3,3 2,7 20,6 20,2 5,8 0,0 0,2 0,4
1977 23,2 12,1 1,3 3,8 23,1 28,8 4,1 0,0 0,3 3,2
1973 15,1 4,0 2,8 5,0 32,0 28,6 5,9 0,0 0,1 6,4
1969 20,0 6,6 0,0 1,0 34,1 23,1 14,8 0,0 0,0 0,3
1965 20,9 6,7 0,0 0,9 30,4 22,1 19,0 0,0 0,0 0,1
1961 19,1 2,5 0,0 0,0 39,3 18,4 20,7 0,0 0,0 0,0
1957 18,7 2,0 0,0 0,0 42,0 17,6 19,7 0,0 0,0 0,0
1953 19,7 2,5 0,0 0,0 37,6 18,7 21,5 0,0 0,0 0,0
1949 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 32,9 0,0 0,0 33,9
1945 27,5 5,2 0,0 0,0 15,2 23,4 28,7 0,0 0,0 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 15.8 12.7 0 12 28.2 13.9 11.1 6.3 0 0
Valgting 16,1 9,9 0,0 6,6 39,4 11,6 14,4 2,1 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned