Poll of polls

Ap vant januar

Publisert 31. januar 2012. Sist endret 31. januar 2012.

Ni landsomfattende stortingsvalgmålinger ble publisert i januar.

1) Arbeiderpartiet er månedens vinner. Ap's snitt i januar ble 34,7 pst - pluss to prosentpoeng mot desember.

2) Av de øvrige partiene er det bare Rødt som er i pluss mot desember (1,7 vs 1,3). Rødts sjanser for mandat i Oslo vil øke så fremt hovedstaden får to nye distriktsmandater fra og med valget 2013.

3) Høyres snitt ble for fjerde måned på rad over 29 pst - 29,3 i januar.

Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger januar

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt desember 32,7 29,6 15,0 4,2 5,2 5,4 5,1 0,0 1,3 1,6
Snitt januar 34,7 29,3 13,7 4,1 5,0 5,3 4,9 0,0 1,7 1,3
Endring 1,9 -0,3 -1,3 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,5 -0,3
Sterkeste 38,3 31,8 15,9 5,0 5,5 6,2 6,0 0,0 2,6 2,4
Svakeste 32,8 27,7 9,8 3,2 3,9 4,3 3,7 0,0 1,2 0,7
Sprik 5,5 4,1 6,1 1,8 1,6 1,9 2,3 0,0 1,4 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i desember og i januar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK -0,6 2,7 -2,4 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 -0,2 9/1-2012
Verian / TV2 2,0 -3,0 0,4 0,5 -0,7 0,9 -0,6 0,0 0,9 -1,0 9/1-2012
Norstat / NRK 2,8 0,6 -1,1 -1,1 -0,8 1,4 -1,9 0,0 0,3 -0,7 12/1-2012
Respons / Aftenp 5,4 -1,8 -1,9 -0,5 -0,4 -0,2 -1,4 0,0 0,7 0,1 14/1-2012
Opinion / ANB 4,7 -2,2 0,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,7 0,0 -0,4 -1,1 19/1-2012
Sentio / DN -0,6 1,0 -0,7 -1,2 0,9 -0,7 0,8 0,0 0,6 0,1 20/1-2012
InFact / VG 2,2 2,8 -1,6 -0,8 -1,0 -2,1 0,0 0,0 0,4 0,2 27/1-2012
Norstat / VL 2,1 -1,1 -1,5 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2 27/1-2012
Ipsos / Dagbladet 2,2 -3,6 -1,3 0,8 0,7 -0,5 1,1 0,0 1,0 -0,4 29/1-2012
Snitt disse målingene 2,2 -0,5 -1,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,5 -0,3

4) Fremskrittspartiets snitt i januar ble 13,7 pst. Dette er det laveste snittet for Frp i partiets vanskelige periode i 2011-2012.

5) For de øvrige stortingspartiene er det marginale endringer mot desember - pluss 0,1 (KrF), minus 0,1 (SV), minus 0,2 (Sp og Venstre).

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt april: 3,8 %
Kommune 2023: 4,0 %

6) Forutsatt (i) snittet i januar og (ii) samme relative endring for alle partiene i alle fylkene, faller partileder Knut Arild Hareide ut av Stortinget (KrF Akershus). I løpet av våren får vi trolig svar på spørsmålet om Hareide i 2013 blir toppkandidat for KrF i Hordaland, eller om han på nytt stiller i Akershus.

7) Et lyspunkt for KrF på Vestlandet er at den sannsynlige økningen i antall distriktsmandater i Rogaland fra 2013, øker KrFs sjanse for to mandater i fylket. Basert på januar-snittet, er avstanden liten til mandat nr. 2 for Rogaland KrF.

8) Hordaland vil trolig også få et ekstra distriktsmandat i 2013. KrF synes å ha en lengre vei til mandat nr. 2 i Hordaland, sammenlignet med Rogaland.

9) SVs snitt i januar ble 4,08 pst mot 4,22 i desember. Fire av ni målinger plasserte partiet under sperregrensen. SVs kamp for å overleve, definert som et valgresultat på minst 4 pst, kan bli avgjørende for hvem som skal styre Norge 2013-2017.

Summen av Frp+Høyre vs summen av Ap+Sp+SV - månedssnitt nasjonale stortingsvalgmålinger 2011

Frp+H Ap+Sp+SV
jan.11 50,1 37,9
feb.11 49,5 38,2
mar.11 49,4 39,2
apr.11 45,9 40,4
mai.11 46,5 40,5
jun.11 48,1 39,3
jul.11 46,7 41,2
aug.11 39,7 48,2
sep.11 43,6 43,5
Fylkestingsvalget 39,5 43,8
Kommunevalget 39,5 42,5
okt.11 43,1 43
nov.11 44,3 42,4
des.11 44,6 42,1
jan.12 43 43,6

10) Statsråd Audun Lysbakken er av valgkomiteens flertall innstilt som ny partileder i SV. Hvis januar-snittet blir SVs resultat i 2013, vil Lysbakken tape sitt stortingsmandat - så fremt alle partiene har samme relative endring over hele landet, men vi minner om usikkerheten ved nedbryting av nasjonale tall.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt april: 10,0 %
Kommune 2023: 6,9 %

11) Siste lokale måling i Hordaland er en måling i desember i Bergen, opptatt av TNS Gallup for Bergensavisen. Slår denne målingen til, vil Lysbakken trolig beholde distriktsmandatet.

12) Kommer SV så vidt over sperregrensen nasjonalt, vil partiet og dets sannsynlig kommende leder trolig tape distriktsmandatet i Hordaland - men marginene om utjevning i fylket kan bli hårfine. Skulle SV tape distriktsmandatet i Hordaland, men få over 4 pst nasjonalt, vil partiet i høyeste grad være med i kampen om utjevningsmandatet i fylket. Januar-snittet gir Sp utjevningsmandatet i Hordaland.

13) SVs valgkomite har ennå ikke publisert innstilling på nestleder. Stortingsrepresentantene Karin Andersen (Hedmark) og Inga Marte Torkildsen (Vestfold) er nevnt som mulige kandidater. Basert på januar-snittet, får SV utjevningsmandatet i Hedmark, men taper mandatet i Vestfold.

14) Når det særlig gjelder Høyre og Fremskrittspartiet, ser vi nyanser mellom byråene hvor forskjellen trolig delvis skyldes om byrået veier mot valget 2009 eller mot valget 2011. VG/InFact er f.t. det medium og byrå som gir den tydeligste informasjon om veiing - for InFact mot 2011. VG og InFact skal ha honnør for slik åpenhet. Se faktaboksen i januar-målingen fra VG/InFact.

15) Det vil ikke være overraskende hvis oppveiingen av Fremskrittspartiet er størst hos byråer som veier mot 2009. "Oppveiing" her definert som forskjellen mellom partiets andel av de spurte som har et partistandpunkt ("råtallet"), sammenlignet med målingen som presenteres offentlig etter at byrået har foretatt sin statistiske bearbeiding av materialet. Frp blir erfaringsmessig veiet opp, ofte motsatt for SV og Høyre. Desto mer Frp er veiet opp, desto større kan usikkerheten bli om størrelsen på det borgerlige forspranget på målingene.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Januar 2012 64 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 60 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 60 76 84 77 86 0 0 48 76 84 85 65 93 57
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

16) Partienes snitt i januar gir små endringer når fordelingen av distriktsmandater i 2009 sammenlignes med den sannsynlige fordelingen i 2013. Høyre har pluss 1. Sp har minus 1. Andre partier er uforandret. Arbeiderpartiet vinner i begge tilfeller 62 mandater mot 64 ved valget i 2009.

Stortingsmandater Ap+Sp+SV - månedssnitt stortingsvalgmålinger 2011

Kolonnen 2013: Mulig/sannsynlig fordeling av distriktsmandater stv 2013.
Kolonnen 2009: Fordelingen av distriktsmandater stv 2009.

2013 2009
jan.11 66 65
feb.11 68 66
mar.11 68 66
apr.11 72 72
mai.11 72 72
jun.11 69 68
jul.11 74 73
aug.11 84 83
sep.11 76 74
okt.11 76 77
nov.11 74 74
des.11 73 75
jan.12 77 78

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner