Poll of polls

Neglebiting

Publisert 20. januar 2012. Sist endret 21. januar 2012.

Seks landsomfattende stortingsvalgmålinger er publisert så langt i 2012 - senest Dagens Næringsliv / Sentio 20. januar.

1) Snittet av disse seks målingene viser hvilken thriller valgkampen 2013 kan bli. Regjeringspartiene kan på dette snittet notere 80 mandater etter 2009-ordningen og 79 mandater etter den sannsynlige fordelingen av distriktsmandater i 2013.

2) Økningen fra målingene i desember er merkbar - snittet i julemåneden ga regjeringspartiene 75 mandater etter 2009-ordningen. Årsaken er Arbeiderpartiets vekst.

3) Tre av seks målinger har plassert SV under sperregrensen. Gitt snittet i januar, er det bare Heikki Holmås som ville blitt gjenvalgt til Stortinget av de to lederkandidatene, så fremt han blir toppkandidat i Oslo neste år. Statsråd Audun Lysbakken er et stykke fra direktemandat i Hordaland, og SV får ikke utjevning i fylket, forutsatt at alle partiene har lik relativ endring i alle fylker - men for Hordaland SV kan marginene i forhold til utjevning bli små.

4) Januar viser at avstanden mellom suksess og nederlag for regjeringen kan bli hårfin. SVs snitt i januar er 4,05 pst. Et slikt nivå i 2009 ville gitt en avstand til sperregrensen på 1.342 stemmer. En valgnatt hvor slike marginer er avgjørende for (i) regjeringens mulighet for fire nye år og (ii) grensen mellom utslettelse og regjeringsmakt for SV, ville gitt neglebiting i alle leire.

5) Dagens Næringsliv antyder at Rødt kan være på vei oppover, på bekostning av SV (DN 20. jan s. 5). Basert på de øvrige målingene i januar, er det vanskelig å se at Rødt er i særlig vekst. Partiets snitt etter årsskiftet er 1,6 pst.

6) Fremskrittspartiet har sin sterkeste januar-måling hos Sentio / Dagens Næringsliv (15,9) og sin svakeste hos Respons / Aftenposten (9,8). Vi skulle gjerne visst mer om Sentios råtall, for å undersøke om Frp hos dette byrået har hatt vekst i råtallene siden lokalvalget. Dagens Næringsliv kjenner fasiten fra Sentios bakgrunnstall, men gir ingen informasjon til leserne som kan kaste et lys over spørsmålet.

7) Fremskrittspartiet og Høyre har hittil i januar samlet 43 pst mot 40 pst i 2009. Gitt at dette er partier med gjensidig utveksling, er det kanskje mer sannsynlig at summen av Frp og Høyre valgdagen neste år snarere blir lavere enn 43 pst enn høyere.

Frp+H vs Ap+SP+SV - snitt nasjonale stortingsvalgmålinger 2011-2012

Frp+H Ap+Sp+SV
Januar 2011 50,1 37,9
Februar 2011 49,5 38,2
Mars 2011 49,4 39,2
April 2011 45,9 40,4
Mai 2011 46,5 40,5
Juni 2011 48,1 39,3
Juli 2011 46,7 41,2
August 2011 39,7 48,2
September 2011 43,6 43,5
Fylkestingsvalget 39,5 43,8
Kommunevalget 39,5 42,5
Oktober 2011 43,1 43
November 2011 44,3 42,4
Desember 2011 44,6 42,1
1.-20. januar 2012 43 43,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger