Poll of polls

Lysbakken inne

Publisert 13. desember 2011. Sist endret 14. desember 2011.

Bergen - stortingsvalgmåling - Bergensavisen / TNS Gallup, opptatt 5-8 desember:

1) Audun Lysbakken - SVs trolig kommende leder - ble i 2009 valgt til Stortinget på et distriktsmandat fra Hordaland. Snittet av landsmålingene i november og snittet så langt i desember brutt ned gir SV utjevningsmandat i Hordaland. Stortingsvalgmålingen for Bergen fra BA / Gallup gir på den annen side SV distriktsmandat i Hordaland, forutsatt samme relative endring siden 2009 for alle partiene i hele fylket som i Bergen - men marginen er liten.

2) Bergenserne setter erfaringsmessig pris på lokale kandidater som når til topps rikspolitisk. Bergen Høyres Erna Solberg-effekt i 2005 og 2009 er illustrerende. Skulle Lysbakken bli leder i SV, er det nærliggende at han vil kunne mobilisere ekstra blant bergensere på venstresiden.

3) Forrige stortingsmåling i Bergen (BA/Gallup) ble publisert 12. september. Størst pluss siden denne målingen har Høyre (+5). Størst minus har Frp (-5,9).

4) Når 600 bergensere i forrige uke ble spurt om stemmegivning ved stortingsvalg, maktet Venstre ikke å forsvare sine sterke landsmålinger fra Gallup og Respons publisert forrige uke.

5) Beregningsmåten med å overføre måling i Bergen til fylkestall for Hordaland har størst usikkerhet for Senterpartiet. Sp's mandatsjanse i Hordaland er større enn den svake målingen i Bergen antyder. Landsmålingene brutt ned på Hordaland går hittil i hovedsak i retning av gjenvalg for Kjersti Toppe, som representerer Hordaland Senterparti på Stortinget. Toppe har et sterkt navn i både Bergen og fylket for øvrig, og vil med sannsynlighet forsvare sitt mandat - med mindre landstendensen skulle bli mer negativ for Sp enn nasjonale målinger desember 2011 tyder på.

6) Merk feilkildene når en måling i Bergen er utgangspunkt for beregning av mulige fylkestall for Hordaland. For det første har målingen feilmarginer. For det andre vil forutsetningen om samme relative endring siden 2009 for alle partiene i Hordaland fylke som i Bergen aldri slå til.

7) Bergensavisen / TNS Gallup spør om partisympati både ved kommunevalg og stortingsvalg. BA prioriterer kommunevalgmålingen, som ble publisert mandag 12. desember. Avisen, ved journalist Geir Kvile, har gitt pollofpolls.no adgang til å legge ut stortingsmålingen. Vi takker hjerteligst for Bergensavisens generøsitet.

Hordaland desember 2011

Forutsatt samme relative endring i hele fylket som i Bergen iht Bergensavisen/TNS Gallup opptatt 5-8 des 2011. Stortingsvalgmåling, 600 spurte.

Bergen 2011 Bergen 2009 Forholdstall
Ap 28,6 31,6 0,9
Sp 1,5 2,9 0,52
SV 6,1 7 0,87
R 1,8 3,3 0,55
Frp 10,4 20,2 0,51
H 37,4 22,7 1,65
KrF 4,3 5,5 0,78
V 4,9 5,4 0,9

Bergen 2011 = Stortingsmåling Bergen desember 2011, BA/Gallup.

Et valg i Hordaland gitt disse forholdstallene gir dette resultatet.

Hordaland 2011 Hordaland 2009
Ap 27,5 30,5
Sp 2,8 5,5
SV 4,8 5,5
R 1,4 2,5
Frp 11,7 22,8
H 33,3 20,2
KrF 5,6 7,1
V 4,2 4,6

Merk at denne beregningsmåten er særlig usikker for Sp, som trolig er nærmere mandat enn denne beregningen antyder.

Distriktsmandater gitt et valg som nevnt.

Hordaland 2011 Hordaland 2009
Ap 5 5
Sp 0 1
SV 1 1
R 0 0
Frp 2 3
H 5 3
KrF 1 1
V 0 0
Sum 14 14

Frp fikk utjevningsmandatet i Hordaland i 2009, og har derfor f.t. fire mandater i fylket.
Arbeiderpartiet har sistemandatet etter denne beregningen.
Hordaland får trolig et 15. distriktsmandat i 2013. Gitt denne beregningen, vil Høyre erobre dette mandatet - i så fall partiets sjette mandat.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner