Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,7 27,4 7,3 62 49 13 62 60
Høyre 29,3 25,0 4,2 50 45 5 50 52
Frp 13,7 15,2 -1,5 24 27 -3 23 24
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,0 10,3 -5,4 8 19 -11 9 9
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,6 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,645970 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,546305 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,531089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Akershus 0,519767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Rogaland 0,518430 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,514929 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,509954 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,470905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,470300 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,469664 Mandat tildelt
11 Sp Sør-Trøndelag 0,462485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,451587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,440153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,436634 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,434503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,429797 Mandat tildelt
17 Sp Sogn og Fjordane 0,428668 Mandat tildelt
18 H Vestfold 0,422609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,413623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,409631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,397872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,397005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Telemark 0,390880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,386288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,379403 Mandat tildelt
26 H Nordland 0,377107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,373194 Mandat tildelt
28 Sp Buskerud 0,363136 Mandat tildelt
29 V Oslo 0,362267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,360437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hedmark 0,357504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,350757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Rogaland 0,346966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Troms 0,342594 Mandat tildelt
35 Sp Østfold 0,333839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Oppland 0,325960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vest-Agder 0,325729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,317693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,315949 Mandat tildelt
40 H Buskerud 0,313999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,312383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,311662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,309497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Aust-Agder 0,299663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,290839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Finnmark 0,286515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,280601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Rogaland 0,277035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,274164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vest-Agder 0,266951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vestfold 0,260663 Mandat tildelt
52 V Hordaland 0,246787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Nordland 0,246505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,240013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,239328 Mandat tildelt
56 Sp Nordland 0,239306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hordaland 0,237678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,237442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,237035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,234967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,232521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,232488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nord-Trøndelag 0,229794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,224215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,218232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Sogn og Fjordane 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,213447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,204745 Mandat tildelt
69 SV Vestfold 0,201146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oslo 0,193778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,191215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,185332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Møre og Romsdal 0,181601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,181165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,167807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,167728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,166081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,164311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,158205 Mandat tildelt