Poll of polls

Ap størst i Hallingdal – H i Buskerud

illustrasjon

Publisert 1. mai 2023. Sist endret 1. mai 2023.

1) All ære til Hallingdølen som har målt seks kommuner i sin region (Norfakta); Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol.

2) Sum Hallingdal 2023 (kvlg 2019 i regionen):

Ap 27,9 (28,0)

H 24,6 (19,6)

Frp 3,7 (2,3)

SV 6,1 (3,2)

Sp 22,3 (28,8)

KrF 1,3 (1,3)

V 4,1 (3,7)

R 1,0 (0)

Bygdelister 9,0 (13,1)

Ap+Sp gjør det i Hallingdal relativt sett skarpere enn sin landstendens.

3) Tabellen gjelder Buskerud, dvs sum kommuner som vil inngå i «nye« Buskerud som etableres 1. januar 2024. Ap+Sp er noe skarpere enn landstendensen.

4) Høyres to sterkeste kommuner i Buskerud, Hole og Lier, er ennå ikke målt. En konsekvens av beregningsmåten er at når vi får målinger der, vil Høyres fylkes- og landstendens trolig gå noe ned.

5) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Kommunevalget Buskerud

2023: Sum målinger Modum + Krødsherad + Drammen + Kongsberg + Hallingdal

2023 % K-2019 % K-2011 % Fylkestend k-23 Landstend.
Ap 18788 23,6 21 331 26,7 24512 33,3 23,52 21,83
H 27113 34,0 17 458 21,9 25250 34,3 35,78 31,19
Frp 8885 11,1 6 846 8,6 7164 9,7 11,32 10,68
SV 4191 5,3 3 443 4,3 2169 2,9 5,62 7,43
Sp 6623 8,3 11 807 14,8 4412 6,0 10,06 8,08
KrF 1137 1,4 1 427 1,8 2919 4,0 1,44 3,19
V 2204 2,8 1 990 2,5 4763 6,5 2,68 4,31
MDG 2624 3,3 5 221 6,5 171 0,2 2,90 3,42
R 3297 4,1 1 563 2,0 517 0,7 3,75 7,97
A 4913 6,2 8 689 10,9 1682 2,3
SUM 79775 79775 73559
Ap+Sp+SV+MDG+R 44,5 54,4 43,2
H+Frp+V+KrF 49,3 34,7 54,5
Ap+Sp+SV+R 41,2 47,8 43,0
H+Frp+V 47,9 33,0 50,5
Ap+Sp+SV 37,1 45,9 42,3
Ap+SV 28,8 31,1 36,3
Ap+Sp 31,9 41,5 39,3
H+Frp 45,1 30,5 44,1
H+V+KrF 38,2 26,2 44,8
SV+R 9,4 6,3 3,7

Utgjør 62% av godkjente stemmer i K-19

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner