Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gol

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 353 44,3 694 45,8 1 047 45,6 11,5 45,6 9 2
H 143 18,0 243 16,0 386 16,8 -7,2 16,8 4 -1
Frp 34 4,3 46 3,0 80 3,5 -3,8 3,5 1 -1
SV 37 4,6 56 3,7 93 4,1 0,5 4,1 1 0
Sp 187 23,5 378 24,9 565 24,6 8,6 24,6 5 2
KrF 13 1,6 34 2,2 47 2,0 -1,7 2,0 0 -1
V 29 3,6 49 3,2 78 3,4 -5,1 3,4 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
577 72,5 1 128 74,4 1 705 74,3 20,6 74,3 15 4
H+Frp+
KrF+V
219 27,5 372 24,5 591 25,7 -17,8 25,7 6 -4
Nærmest til å vinne mandat: Ap (1 stemmer), tape mandat: H (1 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 3 667 Opptalte stemmer: 2 312
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:53 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:53 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:18 45,6 16,9 3,3 4,0 24,8 2,1 3,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:18 45,6 16,9 3,3 4,0 24,8 2,1 3,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 17:13 44,2 18,2 3,8 4,4 23,9 1,7 3,8 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,1 (7) 24,1 (5) 7,2 (2) 3,6 (1) 16,0 (3) 3,8 (1) 8,5 (2) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,1 (6) 20,9 (5) 6,2 (1) 5,7 (1) 27,3 (6) 2,8 (0) 6,3 (1) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 29,8 (6) 17,1 (3) 12,4 (3) 4,8 (1) 15,2 (3) 7,7 (2) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,4 (5) 21,8 (5) 6,2 (1) 7,2 (2) 27,7 (6) 2,9 (0) 5,3 (1) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,1 (6) 20,4 (5) 5,6 (1) 6,0 (1) 28,7 (6) 2,8 (0) 5,5 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,0 (11) 39,9 (8) 55,4 (12) 38,8 (8) 39,4 (8) SV, Ap, V, KrF
Borgerlige 43,6 (10) 36,2 (7) 50,3 (11) 36,2 (7) 34,3 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56,4 (11) 62,8 (14) 49,8 (10) 63,9 (14) 64,7 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,3 (6) 36,4 (7) 36,0 (8) 35,9 (7) 37,0 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,1 (7) 24,1 (5) 7,2 (2) 3,6 (1) 16,0 (3) 3,8 (1) 8,5 (2) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 47 21
Høyre 23 2 47 39
KrF 7 1 58 57
Venstre 10 2 50 30
Sp 27 2 44 37
Ap 25 2 48 52
SV 23 1 53 61
Sum 129 10 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 48 29
Høyre 20 2 48 40
KrF 9 1 56 56
Venstre 16 2 48 31
Sp 20 2 48 25
Ap 19 2 47 53
SV 18 2 52 56
Miljøpartiet Dei Grøne 9 1 39 44
Sum 132 13 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 48 35
Høyre 25 2 49 32
KrF 9 1 56 44
Venstre 14 2 51 43
Sp 13 1 47 31
Ap 18 2 46 50
SV 18 1 49 50
Sum 117 13 49 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 617).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 639
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 166
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,2 %
F-2015 50,2 %
K-2015 60,3 %
S-2013 75,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Heidi Granli, Ap (2015-)
Olaug Grønseth Granli, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hallingd 27/8-2011 29,8 (6) 17,1 (3) 12,4 (3) 4,8 (1) 15,2 (3) 7,7 (2) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,1 24,1 7,2 3,6 16,0 3,8 8,5 2,7 0,0 0,0
2011 32,3 21,8 10,5 4,5 13,4 4,8 12,6 0,0 0,0 0,0
2007 28,3 16,1 13,4 5,1 19,1 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0
2003 30,9 15,5 10,4 9,9 17,4 5,1 10,7 0,0 0,0 0,0
1999 34,4 20,2 0,0 0,0 26,8 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0
1995 27,3 15,6 3,6 0,0 32,2 7,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1991 23,2 17,2 6,0 10,6 27,3 10,9 4,9 0,0 0,0 0,0
1987 29,3 22,9 0,0 5,7 24,0 12,1 6,0 0,0 0,0 0,0
1983 32,6 28,9 0,0 0,0 20,3 8,8 9,4 0,0 0,0 0,0
1979 23,4 23,2 0,0 3,0 18,6 10,9 9,0 0,0 0,0 11,8
1975 22,5 18,9 0,0 2,8 24,9 13,9 8,5 0,0 0,0 8,6
1971 34,7 15,1 0,0 0,0 27,1 10,9 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 32,4 18,4 0,0 0,0 25,6 10,1 13,4 0,0 0,0 0,0
1963 34,1 18,3 0,0 0,0 26,5 9,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1959 29,5 20,8 0,0 0,0 25,6 9,8 14,3 0,0 0,0 0,0
1955 13,7 26,3 0,0 0,0 23,9 23,5 12,6 0,0 0,0 0,0
1951 25,4 20,9 0,0 0,0 20,8 12,2 20,7 0,0 0,0 0,0
1947 23,6 0,0 0,0 0,0 14,5 14,4 22,0 0,0 0,0 25,6
1945 28,2 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 28,3 0,0 0,0 26,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,2 23,4 9,0 3,0 17,6 4,2 6,9 4,3 0,4 0,8
2011 31,4 22,1 11,9 4,0 15,2 5,0 7,9 1,1 0,3 1,2
2007 26,3 16,6 17,9 5,5 18,2 7,1 7,2 0,0 0,8 0,5
2003 27,8 15,3 15,2 9,7 17,0 6,9 6,8 0,3 0,5 0,4
1999 28,9 18,8 7,6 5,9 22,1 10,2 5,3 0,0 0,8 0,5
1995 25,6 17,2 6,0 9,7 25,9 8,5 5,0 0,0 0,5 1,6
1991 24,0 17,1 6,1 8,6 27,3 10,1 4,9 0,0 0,5 1,3
1987 30,0 19,9 11,7 3,6 19,3 10,3 5,0 0,0 0,0 0,1
1983 30,8 26,7 3,8 2,6 19,0 9,2 7,4 0,0 0,0 0,4
1979 27,1 26,5 1,5 2,8 20,3 11,5 9,7 0,0 0,1 0,5
1975 25,8 18,2 0,9 2,6 28,8 14,9 8,2 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,3 26,0 15,4 4,3 23,4 3,0 2,4 1,9 0,5 0,8
2013 29,2 26,3 16,5 2,4 14,6 4,0 4,3 1,9 0,2 0,8
2009 31,2 15,6 24,4 5,0 14,2 4,3 4,0 0,4 0,4 0,6
2005 28,8 13,5 22,0 6,5 15,2 6,9 5,9 0,1 0,3 0,8
2001 22,5 22,2 12,1 9,3 13,4 14,6 3,6 0,1 0,3 1,9
1997 30,7 14,4 11,7 4,2 18,4 15,9 3,6 0,0 0,7 0,4
1993 30,4 14,4 5,5 5,4 31,6 8,1 3,6 0,0 0,1 1,0
1989 30,9 21,4 11,3 6,5 14,8 9,6 4,5 0,2 0,0 0,7
1985 34,5 31,7 3,1 1,9 15,8 8,9 3,5 0,0 0,0 0,6
1981 29,5 33,2 3,5 3,1 0,0 9,5 0,0 0,0 0,1 21,1
1977 32,6 21,5 1,6 2,4 23,1 0,0 0,0 0,0 0,1 18,7
1973 30,8 16,9 2,9 5,3 24,5 14,0 3,9 0,0 0,2 1,5
1969 33,7 20,4 0,0 1,9 25,1 9,5 9,2 0,0 0,0 0,2
1965 34,4 19,4 0,0 1,6 25,8 10,9 7,8 0,0 0,0 0,2
1961 34,2 22,9 0,0 0,0 24,6 9,5 8,2 0,0 0,0 0,7
1957 31,3 19,7 0,0 0,0 27,4 12,6 8,3 0,0 0,0 0,7
1953 29,5 21,7 0,0 0,0 26,7 11,7 10,0 0,0 0,0 0,3
1949 28,0 23,1 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 38,3
1945 31,4 33,8 0,0 0,0 17,1 0,0 16,8 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.6 22.2 8.6 3.1 12.8 4.1 11.2 2.4 0 0
Valgting 33,5 24,8 6,7 3,7 17,3 3,7 7,5 2,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned