Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hol

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 267 33,4 448 29,1 715 31,0 -10,4 31,0 6 -3
H 209 26,2 420 27,3 629 27,3 2,3 27,3 6 1
Sp 283 35,4 551 35,8 834 36,1 21,8 36,1 8 5
V 40 5,0 90 5,8 130 5,6 -1,5 5,6 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
550 68,8 999 64,9 1 549 67,1 11,4 67,1 14 2
H+Frp+
KrF+V
249 31,2 510 33,1 759 32,9 0,8 32,9 7 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (8 stemmer), tape mandat: Sp (9 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 3 645 Opptalte stemmer: 2 339
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:05 30,7 27,2 0,0 0,0 36,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:05 30,7 27,2 0,0 0,0 36,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 00:55 30,7 25,4 0,0 0,0 38,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
9/9 - 18:19 32,7 25,8 0,0 0,0 36,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,3 (9) 25,0 (5) 5,8 (1) 0,0 (0) 14,4 (3) 6,3 (1) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,4 (7) 21,6 (5) 5,0 (1) 0,0 (0) 24,5 (6) 4,7 (1) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 27,1 (6) 33,8 (7) 17,6 (4) 1,1 (0) 9,0 (2) 4,6 (1) 6,3 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,4 (7) 22,6 (5) 5,0 (1) 0,0 (0) 24,9 (6) 4,8 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,5 (7) 21,2 (5) 4,5 (1) 0,0 (0) 25,7 (6) 4,7 (1) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 44,3 (9) 36,6 (8) 62,3 (13) 36,8 (8) 35,0 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,7 (12) 54,9 (13) 37,6 (8) 53,3 (13) 56,2 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,9 (6) 34,5 (8) 19,9 (4) 34,1 (8) 35,0 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,3 (9) 25,0 (5) 5,8 (1) 0,0 (0) 14,4 (3) 6,3 (1) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 1 57 36
Venstre 9 2 50 67
Sp 27 1 50 37
Ap 19 2 49 47
Sum 77 6 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 54 57
Høyre 21 2 55 38
KrF 10 1 46 60
Venstre 16 1 48 44
Sp 20 1 49 25
Ap 19 2 42 53
Sum 93 9 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 0 52 50
Høyre 22 2 46 36
KrF 10 2 44 40
Venstre 18 1 44 39
Sp 20 2 46 30
Ap 17 2 48 53
Sum 95 9 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 620).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 427
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 163
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,3 %
F-2015 46,3 %
K-2015 59,7 %
S-2013 79,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Petter Rukke, Ap (2015-)
Tony Kjøl, H (2011-2015)
Erik Kaupang, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hallingd 25/8-2011 27,1 (6) 33,8 (7) 17,6 (4) 1,1 (0) 9,0 (2) 4,6 (1) 6,3 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,3 25,0 5,8 0,0 14,4 6,3 7,2 0,0 0,0 0,0
2011 36,2 38,4 6,7 0,0 9,4 4,6 4,7 0,0 0,0 0,0
2007 30,1 18,9 25,0 5,1 10,0 5,0 5,9 0,0 0,0 0,0
2003 22,0 16,9 27,8 8,6 10,3 4,5 9,9 0,0 0,0 0,0
1999 25,5 39,4 0,0 0,0 16,3 8,4 10,5 0,0 0,0 0,0
1995 27,4 36,7 6,8 0,0 15,0 6,2 7,9 0,0 0,0 0,0
1991 32,8 31,5 6,4 0,0 17,1 6,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1987 34,4 31,1 10,2 0,0 9,0 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0
1983 37,3 29,8 4,1 0,0 11,1 6,6 7,4 0,0 0,0 3,7
1979 32,5 30,6 0,0 0,0 13,2 8,6 8,2 0,0 0,0 6,9
1975 34,2 21,2 0,0 0,0 17,7 10,5 9,0 0,0 0,0 7,4
1971 45,2 16,7 0,0 0,0 15,4 8,5 14,2 0,0 0,0 0,0
1967 44,8 19,1 0,0 0,0 13,0 7,5 15,6 0,0 0,0 0,0
1963 40,9 18,7 0,0 0,0 12,2 9,3 14,1 0,0 0,0 4,7
1959 35,2 18,7 0,0 0,0 11,2 11,3 15,7 0,0 0,0 8,1
1955 44,6 15,6 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
1951 40,2 21,1 0,0 0,0 8,4 9,2 21,0 0,0 0,0 0,0
1947 35,2 0,0 0,0 0,0 6,3 9,3 23,6 0,0 0,0 25,5
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 28,3 0,0 0,0 25,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,0 26,2 7,6 1,3 13,5 4,8 4,8 3,4 1,0 1,5
2011 33,0 33,5 8,7 2,4 11,1 5,0 4,9 0,5 0,3 0,7
2007 24,7 25,9 20,5 4,9 11,0 5,2 6,6 0,0 0,5 0,6
2003 21,2 21,6 21,4 6,6 15,4 4,1 8,7 0,4 0,2 0,5
1999 26,7 27,6 8,0 3,9 16,4 7,9 7,6 0,0 0,8 1,2
1995 29,1 30,5 6,9 2,7 13,5 6,1 6,7 0,0 0,5 4,0
1991 29,2 24,6 6,7 4,7 15,8 5,9 11,2 0,0 0,3 1,6
1987 35,5 29,1 10,1 2,0 8,7 7,8 6,4 0,0 0,2 0,2
1983 37,5 31,7 5,4 2,0 10,1 6,6 6,2 0,0 0,1 0,5
1979 32,6 33,2 1,9 1,7 12,4 8,6 8,7 0,0 0,2 0,6
1975 36,1 22,6 3,4 2,3 16,2 10,1 8,2 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,9 26,9 14,9 3,1 24,8 2,5 3,1 1,7 1,0 1,2
2013 29,0 31,8 14,3 1,7 11,1 3,4 5,2 1,7 0,4 1,5
2009 30,8 21,7 24,0 4,0 11,0 3,9 3,7 0,2 0,4 0,4
2005 27,8 17,7 23,8 6,4 10,1 5,5 7,3 0,2 0,5 0,9
2001 21,9 29,0 14,2 8,6 7,2 12,2 4,8 0,0 0,3 1,8
1997 32,6 21,1 15,4 2,7 10,8 11,9 4,3 0,2 0,6 0,5
1993 35,8 21,2 5,0 4,3 22,8 6,0 4,1 0,0 0,2 0,7
1989 33,3 25,5 14,7 5,6 9,2 7,0 4,1 0,2 0,0 0,4
1985 38,7 36,8 3,1 1,5 8,6 6,8 3,7 0,0 0,2 0,5
1981 32,4 38,4 4,9 2,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,1 14,5
1977 39,4 28,3 1,8 2,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,1 14,0
1973 36,1 22,0 2,6 6,4 17,3 10,0 3,8 0,0 0,4 1,3
1969 42,5 24,0 0,0 2,1 16,6 6,1 8,4 0,0 0,0 0,2
1965 39,8 22,5 0,0 3,3 16,5 8,3 9,3 0,0 0,0 0,3
1961 42,2 24,7 0,0 0,0 14,2 10,0 8,0 0,0 0,0 0,8
1957 41,2 22,7 0,0 0,0 14,5 10,2 9,9 0,0 0,0 1,4
1953 41,0 22,0 0,0 0,0 11,8 11,3 12,5 0,0 0,0 1,4
1949 39,2 22,8 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 28,2
1945 41,0 30,1 0,0 0,0 8,3 0,0 19,4 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.7 27.6 4.5 0 14.6 7.9 4.7 0 0 0
Valgting 41,6 23,9 6,3 0,0 14,3 5,7 8,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned