Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hemsedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 70 16,2 105 11,7 175 13,2 -2,5 13,2 2 -1
H 118 27,3 222 24,7 340 25,6 7,4 25,6 5 2
Frp 15 3,5 32 3,6 47 3,5 -0,9 3,5 0 0
SV 27 6,2 53 5,9 80 6,0 1,1 6,0 1 0
Sp 127 29,3 320 35,6 447 33,7 9,0 33,7 6 2
KrF 36 8,3 61 6,8 97 7,3 -2,7 7,3 1 -1
V 17 3,9 33 3,7 50 3,8 -1,2 3,8 1 0
Andre (vis) 23 5,3 67 7,4 90 6,8 -10,2 6,8 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
224 51,7 478 53,1 702 52,9 7,6 52,9 9 1
H+Frp+
KrF+V
186 43,0 348 38,7 534 40,2 2,6 40,2 7 1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (3 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 1 902 Opptalte stemmer: 1 333
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
24/9 - 13:01 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
24/9 - 13:01 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
12/9 - 18:25 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
12/9 - 14:25 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
12/9 - 14:25 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
10/9 - 19:09 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
10/9 - 13:31 13,3 25,2 3,6 5,9 34,1 6,9 3,8 0,0 0,0 7,1
10/9 - 00:05 13,3 25,2 3,6 5,9 34,1 6,9 3,8 0,0 0,0 7,1
9/9 - 21:54 17,0 26,1 3,7 5,9 30,1 7,2 4,0 0,0 0,0 6,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,7 (3) 18,3 (3) 4,4 (0) 4,9 (1) 24,7 (4) 10,0 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,0 (3)
Poll of polls (brutt ned) 11,6 (2) 15,8 (2) 3,8 (0) 7,9 (1) 42,1 (7) 7,5 (1) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (4)
Siste lokale målings 15,8 (3) 24,3 (4) 10,4 (2) 5,9 (1) 28,1 (4) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,8 (2) 16,6 (3) 3,8 (0) 10,1 (2) 42,7 (6) 7,6 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,0 (3)
K-snitt september (brutt ned) 11,6 (2) 15,5 (2) 3,5 (0) 8,4 (1) 44,2 (7) 7,4 (1) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,6 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 73,7 (13) 84,9 (13) 89,7 (15) 87,8 (14) 87,1 (13) SV, Ap, Sp, KrF, H
Borgerlige 37,7 (6) 30,7 (3) 50,3 (9) 31,0 (4) 29,6 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 45,3 (8) 61,6 (10) 49,8 (8) 63,6 (10) 64,2 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 39,7 (7) 53,2 (8) 43,7 (7) 53,3 (7) 54,8 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,7 (3) 18,3 (3) 4,4 (0) 4,9 (1) 24,7 (4) 10,0 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,0 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 48 8
Høyre 23 1 42 52
KrF 9 2 51 33
Venstre 11 1 46 27
Sp 19 1 44 47
Ap 17 1 47 53
SV 20 4 47 60
Hemsedal Bygdeliste 23 2 49 39
Sum 135 12 46 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 49 25
Høyre 19 2 41 42
KrF 11 1 52 55
Venstre 7 2 43 29
Sp 20 2 44 45
Ap 16 2 48 50
SV 15 2 43 73
Hemsedal Bygdaliste 21 2 52 33
Sum 125 15 46 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 45 31
Høyre 23 1 40 48
KrF 13 1 52 38
Sp 18 2 44 44
Ap 16 2 44 50
SV 20 2 43 65
Sum 103 10 44 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 618).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 237
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 215
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,0 %
F-2015 52,9 %
K-2015 68,6 %
S-2013 81,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Oddvar Grøthe, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hallingd 27/8-2011 15,8 (3) 24,3 (4) 10,4 (2) 5,9 (1) 28,1 (4) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,7 18,3 4,4 4,9 24,7 10,0 4,9 0,0 0,0 17,0
2011 14,0 25,0 12,2 6,1 29,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 11,8 28,2 8,2 6,8 30,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 11,1 34,0 0,0 14,4 28,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 12,3 40,7 0,0 0,0 26,8 10,3 0,0 0,0 0,0 9,9
1995 14,9 30,2 0,0 0,0 35,6 11,1 0,0 0,0 0,0 8,3
1991 16,9 24,4 0,0 0,0 27,6 16,8 0,0 0,0 0,0 14,3
1987 17,7 27,1 0,0 0,0 23,6 16,2 0,0 0,0 0,0 15,5
1983 22,5 26,3 0,0 0,0 28,2 14,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1979 18,7 28,5 0,0 0,0 30,2 15,4 7,3 0,0 0,0 0,0
1975 16,3 18,3 0,0 0,0 38,4 18,5 8,2 0,0 0,0 0,3
1971 20,1 15,2 0,0 0,0 39,4 17,0 8,4 0,0 0,0 0,0
1967 17,6 18,8 0,0 0,0 36,5 17,3 9,9 0,0 0,0 0,0
1963 18,3 20,3 0,0 0,0 31,4 19,9 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 12,9 20,9 0,0 0,0 28,7 23,5 13,9 0,0 0,0 0,0
1955 28,9 17,3 0,0 0,0 23,5 12,1 18,2 0,0 0,0 0,0
1951 10,1 31,5 0,0 0,0 19,9 21,2 17,4 0,0 0,0 0,0
1947 11,6 0,0 0,0 0,0 21,7 24,9 14,7 0,0 0,0 27,1
1945 12,4 0,0 0,0 0,0 13,7 15,4 23,0 0,0 0,0 35,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,2 23,6 6,1 4,1 24,4 11,3 4,1 4,2 0,6 1,5
2011 18,7 25,5 8,7 4,5 23,2 13,5 3,1 1,5 0,7 0,6
2007 13,5 25,5 11,7 6,0 26,0 13,3 3,4 0,0 0,5 0,2
2003 14,1 24,8 8,0 10,3 26,2 12,4 2,9 0,4 0,5 0,4
1999 16,3 31,8 5,0 4,3 27,2 12,2 2,3 0,0 0,1 0,7
1995 14,9 25,8 4,7 3,6 34,7 12,0 2,4 0,0 0,5 1,4
1991 19,6 21,3 3,2 4,5 33,2 13,5 2,9 0,0 0,2 1,7
1987 20,8 25,7 5,8 2,0 26,9 14,5 3,9 0,0 0,2 0,1
1983 20,0 26,6 1,6 2,4 27,1 15,0 6,7 0,0 0,2 0,3
1979 16,5 28,9 0,6 1,6 28,5 16,9 6,8 0,0 0,1 0,0
1975 16,1 19,0 0,4 1,1 34,6 22,0 6,3 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,0 24,1 11,1 4,3 26,5 8,8 4,7 2,5 0,9 1,0
2013 20,5 27,1 10,8 3,5 18,8 10,4 5,4 2,4 0,3 0,8
2009 23,1 19,7 18,3 4,4 18,9 11,2 3,2 0,3 0,4 0,5
2005 19,9 21,0 14,4 6,0 18,7 12,5 6,1 0,2 0,7 0,6
2001 16,7 26,2 6,8 6,8 18,9 18,5 2,5 0,3 0,7 2,5
1997 23,6 19,4 8,4 3,3 24,6 17,5 2,6 0,1 0,4 0,2
1993 20,6 16,4 2,7 3,1 41,8 11,5 3,3 0,0 0,0 0,6
1989 22,7 22,5 7,0 5,4 25,3 14,0 2,3 0,3 0,0 0,6
1985 21,9 31,9 2,0 2,2 24,4 13,8 3,4 0,0 0,2 0,3
1981 17,1 30,5 2,4 3,4 0,0 15,5 0,0 0,0 0,6 30,5
1977 21,2 22,5 0,7 1,1 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
1973 16,9 16,0 1,3 2,1 35,9 21,9 4,4 0,0 0,1 1,3
1969 18,6 19,0 0,0 0,8 39,2 14,4 7,9 0,0 0,0 0,1
1965 18,7 18,9 0,0 0,7 37,3 16,9 7,4 0,0 0,0 0,1
1961 17,7 22,5 0,0 0,0 32,3 20,2 7,3 0,0 0,0 0,0
1957 18,4 21,7 0,0 0,0 27,3 24,2 7,9 0,0 0,0 0,5
1953 12,9 25,5 0,0 0,0 25,5 24,3 11,5 0,0 0,0 0,3
1949 10,0 27,3 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 43,3
1945 13,9 40,4 0,0 0,0 27,1 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 15.4 19.4 4 4.6 23.9 13.7 4.6 0 0 14.5
Valgting 15,9 17,8 4,6 5,1 25,0 8,6 5,1 0,0 0,0 17,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned