Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ål

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 252 33,2 614 33,5 866 33,7 2,2 33,7 9 1
H 92 12,1 294 16,0 386 15,0 -0,8 15,0 4 0
Frp 39 5,1 80 4,4 119 4,6 -1,4 4,6 1 0
SV 73 9,6 105 5,7 178 6,9 6,9 6,9 2 2
Sp 244 32,2 629 34,3 873 34,0 12,9 34,0 8 3
V 58 7,7 89 4,9 147 5,7 -12,7 5,7 1 -4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
569 75,1 1 348 73,5 1 917 74,6 22,0 74,6 19 6
H+Frp+
KrF+V
189 24,9 463 25,3 652 25,3 -14,9 25,3 6 -4
Nærmest til å vinne mandat: Ap (7 stemmer), tape mandat: Sp (7 stemmer)
Fremmøte: 69,7 % Stemmeberettigede: 3 731 Opptalte stemmer: 2 591
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:59 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:26 33,8 15,2 4,7 6,6 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
9/9 - 15:17 33,6 12,6 5,6 8,6 32,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,5 (8) 15,8 (4) 6,1 (1) 0,0 (0) 21,1 (5) 7,1 (2) 18,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,2 (6) 13,7 (4) 5,2 (1) 0,0 (0) 36,0 (9) 5,3 (1) 13,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 22,9 (6) 14,1 (3) 6,4 (2) 9,1 (2) 19,1 (5) 8,5 (2) 19,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,7 (6) 14,3 (4) 5,2 (1) 0,0 (0) 36,5 (10) 5,3 (1) 11,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,2 (6) 13,4 (4) 4,7 (1) 0,0 (0) 37,8 (10) 5,2 (1) 12,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 47,4 (12) 37,8 (10) 48,3 (12) 36,2 (9) 35,3 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 52,6 (13) 59,2 (15) 51,1 (13) 58,2 (16) 61,0 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,6 (12) 54,9 (14) 46,9 (12) 53,2 (14) 55,0 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,5 (8) 15,8 (4) 6,1 (1) 0,0 (0) 21,1 (5) 7,1 (2) 18,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 46 29
Høyre 23 1 42 26
Venstre 16 0 52 44
Sp 25 2 44 44
Ap 24 2 47 38
SV 19 2 46 63
Sum 114 9 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 53 29
Høyre 22 1 46 32
KrF 9 2 43 56
Venstre 24 0 45 54
Sp 25 2 47 40
Ap 20 2 43 50
Sum 107 9 46 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 51 33
Høyre 24 1 48 46
KrF 11 1 49 45
Venstre 25 0 45 48
Sp 21 1 46 38
Ap 21 2 43 48
SV 14 1 51 57
Sum 125 8 47 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 619).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 730
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 313
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,5 %
F-2015 55,1 %
K-2015 63,2 %
S-2013 79,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Solveig Vestenfor, Ap (2015-)
Ivar Breivik, Sp (2011-2015)
Torleif T. Dalseide, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hallingd 30/8-2011 22,9 (6) 14,1 (3) 6,4 (2) 9,1 (2) 19,1 (5) 8,5 (2) 19,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,5 15,8 6,1 0,0 21,1 7,1 18,5 0,0 0,0 0,0
2011 22,0 17,4 6,3 3,5 24,0 10,0 16,9 0,0 0,0 0,0
2007 16,7 14,1 8,0 5,5 20,1 7,7 27,7 0,0 0,0 0,0
2003 18,8 12,8 12,1 9,5 17,5 6,9 22,4 0,0 0,0 0,0
1999 19,8 24,0 3,8 0,0 24,7 11,6 16,1 0,0 0,0 0,0
1995 22,0 17,2 0,0 6,3 27,4 12,8 14,3 0,0 0,0 0,0
1991 19,8 14,9 6,1 9,0 25,9 10,9 13,4 0,0 0,0 0,0
1987 28,3 22,7 0,0 4,7 20,0 11,8 12,4 0,0 0,0 0,0
1983 30,4 22,7 0,0 4,2 20,8 12,6 9,4 0,0 0,0 0,0
1979 29,0 22,3 0,0 0,0 23,2 15,4 10,2 0,0 0,0 0,0
1975 29,7 16,9 0,0 0,0 25,2 16,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1971 31,5 12,6 0,0 0,0 25,6 14,0 16,3 0,0 0,0 0,0
1967 28,7 15,1 0,0 0,0 26,1 12,9 17,2 0,0 0,0 0,0
1963 32,8 17,3 0,0 0,0 21,6 13,4 15,0 0,0 0,0 0,0
1959 27,9 17,3 0,0 0,0 24,9 13,9 16,0 0,0 0,0 0,0
1955 39,8 20,5 0,0 0,0 9,9 11,1 18,7 0,0 0,0 0,0
1951 24,4 22,0 0,0 0,0 21,6 12,8 19,3 0,0 0,0 0,0
1947 26,5 0,0 0,0 0,0 17,4 12,2 23,1 0,0 0,0 20,8
1945 26,7 0,0 0,0 0,0 12,3 19,1 23,1 0,0 0,0 18,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,9 16,9 6,1 1,8 21,3 6,3 14,4 3,8 0,7 1,6
2011 26,0 21,4 8,3 2,8 19,7 8,2 10,4 0,8 1,0 1,5
2007 20,3 14,2 11,1 5,6 21,4 8,8 16,8 0,0 1,3 0,5
2003 20,3 18,1 12,4 9,7 20,4 9,3 8,1 0,3 1,0 0,4
1999 21,4 19,9 5,1 5,4 24,3 12,8 9,5 0,0 1,4 0,4
1995 20,6 21,8 4,2 7,2 23,2 12,4 7,2 0,0 1,1 2,3
1991 21,2 14,5 5,1 8,7 25,4 11,6 11,3 0,0 0,8 1,3
1987 29,0 20,4 7,1 3,8 18,1 12,5 8,2 0,0 0,6 0,3
1983 30,7 21,8 3,1 3,5 19,4 12,7 8,0 0,0 0,5 0,4
1979 27,0 21,1 1,2 1,7 18,9 15,0 14,7 0,0 0,2 0,3
1975 28,7 18,6 0,6 2,1 21,6 15,9 11,6 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,0 17,0 11,8 3,5 32,5 5,1 3,7 2,2 1,5 0,7
2013 28,6 19,0 13,2 2,9 19,5 7,4 5,6 1,7 0,6 1,6
2009 32,1 12,6 17,4 5,1 19,0 7,2 5,1 0,3 0,5 0,7
2005 28,7 10,5 14,8 7,3 18,2 11,0 7,9 0,1 0,6 0,8
2001 20,6 15,1 9,0 11,4 18,5 16,8 6,0 0,1 0,5 2,1
1997 28,0 14,3 7,4 4,5 20,9 17,9 5,8 0,2 0,8 0,2
1993 26,4 12,2 3,3 6,7 33,6 11,6 5,0 0,0 0,6 0,7
1989 28,7 20,1 9,5 6,6 15,8 13,1 5,2 0,3 0,0 0,7
1985 35,3 26,8 1,7 2,4 17,7 11,7 4,0 0,0 0,2 0,2
1981 29,4 27,0 1,6 2,9 0,0 14,1 0,0 0,0 0,3 24,7
1977 32,6 17,4 1,1 2,8 22,3 0,0 0,0 0,0 0,3 23,5
1973 29,1 14,8 2,6 4,8 26,3 15,2 5,5 0,0 0,3 1,5
1969 32,8 17,9 0,0 1,6 27,7 10,8 9,3 0,0 0,0 0,0
1965 31,3 16,9 0,0 1,8 28,0 13,2 8,5 0,0 0,0 0,3
1961 33,5 18,4 0,0 0,0 26,0 12,1 9,2 0,0 0,0 0,7
1957 32,5 15,1 0,0 0,0 27,3 13,7 10,8 0,0 0,0 0,6
1953 30,0 19,0 0,0 0,0 22,9 14,0 13,0 0,0 0,0 1,1
1949 27,6 22,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 37,5
1945 30,4 33,9 0,0 0,0 12,3 0,0 21,4 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.8 12.4 7.3 0 15.9 8.8 21.8 0 0 0
Valgting 30,8 16,7 5,7 0,0 22,5 6,6 17,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned