Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ap landstendens 16 pst på Hedmarken

illustrasjon

Publisert 27. januar 2023. Sist endret 27. januar 2023.

Hedmarken – kommunevalg – Hamar, Løten, Ringsaker, Stange – Sentio for Hamar Arbeiderblad.

1) All ære til Hamar Arbeiderblad som allerede har hatt tre målinger i de fire kommunene i sitt kjerneområde; publisert juli 2022, september 2022, januar 2023.

2) Kolonnene sept 22 og jan 2023 i tabellen har som forutsetning at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i k-2019.

3) Arbeiderpartiet i sum disse fire kommunene:

(i) Kommunevalget 2019: 34,2

(ii) Juni/juli 2022: 30,8

(iii) September 2022: 29,6

(iv) Januar 2023: 21,9

4) Januar i valgåret med sum 21,9 i disse fire kommunene gir et fall på 36 pst mot k-2019. Det gir landstendens 16 pst for Støres parti iht sum fire målinger på Hedmarken (Ap 24,8 nasjonalt k-19).

5) Landstendens Arbeiderpartiet i disse kommunene enkeltvis i januar

2023 (september 2022):

(i) Hamar 13,9 (23,2)

(ii) Løten 19,3 (24,9)

(iii) Ringsaker 15,5 (20,2)

(iv) Stange 17,3 (21,1)

6) Støres problem er særlig Hedmarks to største kommuner, Hamar og Ringsaker. Målingene i disse to januar 2023 (k-2019):

(i) Hamar 12,9 (23,1)

(ii) Ringsaker 28,0 (44,8)

(iii) Arbeiderpartiets lojalitet mot k-19 på målingen i januar i Hamar var 37 og Ringsaker 52. Om Hamar-tallene for Ap er en «utligger», får vi svar på neste gang mjøsbyen måles.

7) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Hedmarken 2011–2023

Sum Hamar+Ringsaker+Stange+Løten – Sentio for Hamar Arb.blad

Jan.23 % Sep.22 % K-2019 % K-2011 %
Ap 10355 21,9 14031 29,6 16208 34,2 20412 46,4
H 8216 17,4 7355 15,5 3415 7,2 6628 15,1
Frp 4085 8,6 4142 8,7 1999 4,2 2487 5,7
SV 3700 7,8 3305 7,0 2224 4,7 1436 3,3
Sp 6114 12,9 5732 12,1 10046 21,2 2680 6,1
KrF 890 1,9 934 2,0 1004 2,1 1950 4,4
V 1123 2,4 1146 2,4 844 1,8 2074 4,7
MDG 1385 2,9 913 1,9 1900 4,0 490 1,1
R 2493 5,3 2184 4,6 1161 2,5 133 0,3
A 8988 19,0 7607 16,1 8548 18,1 5700 13,0
SUM 47349 47349 47349 43990
Ap+Sp+SV+MDG+R 50,8 55,3 66,6 57,2
H+Frp+V+KrF 30,2 28,7 15,3 29,9
Ap+Sp+SV+R 47,9 53,3 62,6 56,1
H+Frp+V 28,4 26,7 13,2 25,4
Ap+Sp+SV 42,6 48,7 60,1 55,8
Ap+SV 29,7 36,6 38,9 49,7
Ap+Sp 34,8 41,7 55,4 52,5
H+Frp 26,0 24,3 11,4 20,7
H+V+KrF 21,6 19,9 11,1 24,2
SV+R 13,1 11,6 7,1 3,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner