Poll of polls

Kommunestyrevalg: Stange

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 165 42,5 2 981 34,7 4 146 36,9 -7,9 36,9 13 -3
H 144 5,3 437 5,1 581 5,2 -3,0 5,2 2 -1
Frp 131 4,8 531 6,2 662 5,9 -0,1 5,9 2 0
SV 168 6,1 447 5,2 615 5,5 1,9 5,5 2 1
Sp 514 18,7 2 158 25,1 2 672 23,8 9,1 23,8 9 4
KrF 77 2,8 282 3,3 359 3,2 -2,1 3,2 1 -1
V 17 0,6 101 1,2 118 1,1 -3,2 1,1 0 -1
MDG 138 5,0 272 3,2 410 3,7 -1,0 3,7 1 -1
R 86 3,1 210 2,4 296 2,6 2,6 2,6 1 1
Andre (vis) 302 11,0 1 071 12,5 1 373 12,2 3,7 12,2 4 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 071 75,5 6 068 70,7 8 139 72,5 4,7 72,5 26 2
H+Frp+
KrF+V
369 13,5 1 351 15,7 1 720 15,4 -8,4 15,4 5 -3
Nærmest til å vinne mandat: PP (36 stemmer), tape mandat: NLO (32 stemmer)
Fremmøte: 68,3 % Stemmeberettigede: 16 710 Opptalte stemmer: 11 324
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
24/9 - 13:01 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
24/9 - 13:01 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
13/9 - 13:50 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
12/9 - 14:25 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
12/9 - 14:25 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
10/9 - 17:06 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
10/9 - 17:06 36,9 5,2 5,9 5,5 23,8 3,2 1,1 3,7 2,6 12,1
10/9 - 14:07 37,1 5,1 6,0 5,3 23,9 3,2 1,0 3,5 2,6 12,2
10/9 - 14:07 37,1 5,1 6,0 5,3 23,9 3,2 1,0 3,5 2,6 12,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,8 (16) 8,1 (3) 6,0 (2) 3,6 (1) 14,7 (5) 5,3 (2) 4,2 (1) 4,6 (2) 0,0 (0) 8,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 33,0 (11) 7,0 (2) 5,1 (2) 5,8 (2) 25,1 (8) 3,9 (1) 3,1 (1) 8,0 (3) 0,0 (0) 14,4 (5)
Siste lokale målings 33,5 (12) 7,2 (3) 5,7 (2) 7,1 (2) 21,4 (7) 4,4 (2) 2,8 (1) 2,0 (0) 4,3 (2) 11,6 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,9 (10) 7,4 (3) 5,1 (2) 7,4 (3) 25,4 (9) 4,0 (1) 2,6 (1) 9,5 (3) 0,0 (0) 10,1 (3)
K-snitt september (brutt ned) 33,1 (11) 6,9 (2) 4,7 (2) 6,1 (2) 26,3 (9) 3,9 (1) 2,7 (1) 8,2 (3) 0,0 (0) 13,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,0 (20) 53,2 (18) 52,2 (18) 48,4 (16) 53,1 (17) SV, Ap, And
Borgerlige 23,7 (8) 19,1 (6) 20,1 (8) 19,1 (7) 18,2 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,8 (24) 71,9 (24) 68,3 (23) 73,2 (25) 73,7 (25) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 24,2 (8) 32,1 (10) 28,6 (10) 32,0 (11) 32,9 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,8 (16) 8,1 (3) 6,0 (2) 3,6 (1) 14,7 (5) 5,3 (2) 4,2 (1) 4,6 (2) 0,0 (0) 8,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 6 50 22
Høyre 10 2 55 30
KrF 19 2 45 47
Venstre 16 2 57 38
Sp 24 3 49 38
Ap 39 6 50 49
SV 11 4 48 45
Rødt 10 2 47 50
MDG 8 3 50 50
Bygdelista i Stange 14 1 50 29
Partiet De Kristne 7 2 63 57
Nærmiljølista Ottestad 19 2 52 21
Pensjonistpartiet 11 1 72 27
Sum 206 36 52 38
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 5 48 8
Høyre 16 4 51 38
KrF 16 2 53 38
Venstre 25 3 51 44
Sp 29 2 48 34
Ap 37 4 53 46
SV 8 1 51 50
Bygdelista i Stange 14 1 51 21
Miljøpartiet De Grønne 10 0 52 60
Pensjonistpartiet 13 2 69 46
Sum 180 24 52 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 53 21
Høyre 12 3 48 25
KrF 20 2 48 50
Venstre 24 2 49 50
Sp 26 3 49 35
Ap 41 2 48 49
SV 12 3 48 50
Bygdelista for Stange 14 1 51 14
Miljøpartiet De Grønne 18 4 49 61
Pensjonistpartiet 12 2 68 25
Sum 193 25 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 417).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 521
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,4 %
F-2015 57,1 %
K-2015 61,1 %
S-2013 79,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Nils A. Røhne, Ap (2019-)
Nils A. Røhne, Ap (2007-2019)

Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, MDG, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 3/9-2019 33,5 (12) 7,2 (3) 5,7 (2) 7,1 (2) 21,4 (7) 4,4 (2) 2,8 (1) 2,0 (0) 4,3 (2) 11,6 (4)
Sentio / HA 10/5-2019 31,0 (11) 10,8 (4) 4,1 (2) 7,9 (3) 24,0 (9) 7,4 (3) 1,7 (0) 4,1 (1) 2,9 (1) 6,2 (1)
Sentio / HA 6/12-2018 32,0 (12) 9,2 (3) 7,0 (3) 5,6 (2) 27,6 (10) 4,8 (2) 3,2 (1) 3,8 (1) 1,0 (0) 5,2 (1)
Sentio / HA 6/6-2018 37,2 (14) 11,0 (4) 8,2 (3) 5,3 (2) 18,7 (7) 3,9 (1) 3,1 (1) 1,9 (0) 3,4 (1) 9,3 (2)
Sentio / HA 31/1-2018 38,4 (13) 8,4 (3) 8,6 (3) 5,3 (2) 17,5 (6) 4,9 (2) 2,5 (1) 4,7 (2) 1,2 (0) 8,4 (3)
Sentio / HA 9/9-2015 43,4 (16) 14,9 (5) 3,5 (1) 2,6 (1) 15,1 (5) 5,7 (2) 3,0 (1) 7,7 (3) 0,4 (0) 3,1 (1)
Sentio / HA 20/2-2015 53,6 (19) 15,4 (5) 5,3 (2) 2,3 (1) 9,9 (4) 5,5 (2) 5,6 (2) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,8 (0)
Sentio / HA 17/9-2014 48,1 (16) 13,5 (5) 8,0 (3) 2,7 (1) 7,3 (3) 4,5 (2) 8,9 (3) 1,3 (0) 2,1 (1) 3,7 (1)
Sentio / HA 2/9-2011 47,8 (17) 11,7 (4) 10,1 (4) 5,0 (2) 6,8 (2) 6,1 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,5 (3)
Sentio / HA 24/5-2011 39,9 (14) 14,8 (5) 11,8 (4) 4,0 (1) 10,3 (4) 5,7 (2) 7,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,8 8,1 6,0 3,6 14,7 5,3 4,2 4,6 0,0 8,6
2011 52,6 11,7 7,2 3,3 7,3 5,3 5,3 1,7 0,0 5,7
2007 42,6 5,8 12,3 5,3 13,4 4,8 5,8 0,0 0,0 10,1
2003 40,6 5,8 10,7 14,4 10,2 4,9 2,6 0,0 0,7 10,1
1999 43,6 7,6 7,8 12,2 10,8 6,1 2,6 0,0 0,0 9,3
1995 51,4 7,6 6,9 9,3 17,7 4,9 2,1 0,0 0,0 0,0
1991 49,8 9,0 2,6 18,9 15,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 62,9 10,2 5,6 8,2 8,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,7
1983 65,2 11,2 3,0 7,1 8,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,7
1979 63,2 13,8 0,0 6,0 10,6 5,4 0,0 0,0 0,0 1,0
1975 62,6 8,2 0,0 8,4 13,2 5,7 0,0 0,0 0,0 1,9
1971 63,2 8,4 0,0 6,8 13,1 3,6 1,8 0,0 0,0 3,2
1967 64,0 8,9 0,0 6,4 12,6 3,0 2,1 0,0 0,0 2,9
1963 65,8 10,5 0,0 3,5 12,1 3,5 0,0 0,0 0,0 4,6
1959 68,9 12,5 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
1955 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 35,0
1951 65,6 10,3 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
1947 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 34,2
1945 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 32,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,7 9,4 7,1 3,3 15,4 5,2 4,4 5,6 0,9 2,9
2011 50,8 12,5 7,7 3,5 9,2 5,6 5,7 1,6 0,8 2,5
2007 42,9 7,5 13,4 6,1 11,3 5,2 7,5 0,0 1,1 5,1
2003 39,9 6,9 11,6 14,9 11,0 4,9 2,8 0,0 0,8 7,2
1999 45,2 9,5 8,2 12,4 11,6 6,7 2,8 0,0 0,8 2,8
1995 49,6 7,4 6,8 8,0 17,0 4,8 2,3 0,0 0,8 3,4
1991 49,2 8,9 2,8 18,1 14,6 4,3 1,3 0,0 0,4 0,4
1987 62,4 10,3 5,9 6,8 7,2 4,1 2,1 0,0 0,4 0,8
1983 64,8 11,1 3,1 6,1 7,5 4,2 1,9 0,0 0,2 1,0
1979 62,4 13,2 1,2 5,3 9,4 5,1 1,7 0,0 0,2 1,4
1975 62,5 8,2 0,0 8,1 12,7 5,4 0,6 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 37,1 13,5 10,9 6,1 21,1 3,2 2,3 2,5 1,4 1,8
2013 45,5 15,0 11,8 3,6 10,3 3,9 4,0 2,6 0,6 2,7
2009 49,9 8,9 15,6 6,3 10,3 3,8 2,7 0,4 0,5 1,7
2005 48,1 6,5 15,3 9,4 8,3 4,9 4,3 0,0 0,5 2,8
2001 40,6 10,4 9,6 13,9 7,0 8,9 2,3 0,1 0,4 6,9
1997 52,1 5,9 9,7 8,0 10,2 9,5 2,5 0,2 0,7 1,1
1993 54,8 6,1 2,9 10,9 17,7 3,6 1,7 0,0 0,3 2,0
1989 57,4 9,8 6,6 12,6 8,0 3,7 1,2 0,4 0,0 0,5
1985 64,1 14,2 1,6 7,5 7,0 3,7 1,0 0,0 0,1 0,7
1981 61,5 15,0 2,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,8
1977 66,2 8,8 0,7 5,7 10,6 5,5 1,0 0,0 0,1 1,4
1973 57,2 8,8 2,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 17,8
1969 66,8 10,4 0,0 3,4 12,7 2,2 1,7 0,0 0,0 2,8
1965 63,1 10,0 0,0 5,6 14,7 0,0 1,2 0,0 0,0 5,5
1961 69,0 11,2 0,0 0,0 13,1 0,0 2,3 0,0 0,0 4,4
1957 68,1 10,2 0,0 0,0 12,4 3,2 1,4 0,0 0,0 4,7
1953 69,6 11,0 0,0 0,0 12,0 0,0 1,7 0,0 0,0 5,6
1949 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
1945 60,5 12,5 0,0 0,0 9,6 0,0 2,0 0,0 0,0 15,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 50.1 7.4 5.9 3.5 10.9 5.5 4.4 5.5 0 6.8
Valgting 43,7 8,3 6,0 3,6 15,5 5,3 4,2 4,4 0,0 9,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned