Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Løten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 418 29,7 436 18,7 854 23,4 -5,2 6 -1
H 124 8,8 184 7,9 308 8,4 3,3 2 1
Frp 90 6,4 164 7,0 254 7,0 3,5 2 1
SV 93 6,6 191 8,2 284 7,8 2,0 2 1
Sp 518 36,8 994 42,7 1 512 41,4 -10,6 10 -4
V 13 0,9 25 1,1 38 1,0 0,1 0 0
MDG 57 4,0 97 4,2 154 4,2 0,1 1 0
R 47 3,3 62 2,7 109 3,0 3,0 1 1
Andre (vis) 48 3,4 93 4,0 141 3,9 3,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 133 80,5 1 780 76,5 2 913 79,8 -10,7 20 -3
H+Frp+
KrF+V
227 16,1 373 16,0 600 16,4 6,9 4 2
Nærmest til å vinne mandat: V (71 stemmer), tape mandat: R (9 stemmer)
Fremmøte: 60,1 % Stemmeberettigede: 6 278 Opptalte stemmer: 3 736
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
20/9 - 15:15 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
20/9 - 15:15 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
14/9 - 10:30 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
14/9 - 10:02 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
14/9 - 10:02 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
13/9 - 10:17 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
13/9 - 10:17 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
13/9 - 10:17 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9
13/9 - 10:17 23,4 8,4 7,0 7,8 41,4 0,0 1,0 4,2 3,0 3,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 28,6 (7) 5,2 (1) 3,4 (1) 5,7 (1) 52,0 (14) 0,0 (0) 1,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,9 (8) 6,8 (2) 4,4 (2) 7,4 (3) 27,2 (9) 0,0 (0) 1,3 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 21,6 (5) 12,4 (3) 6,3 (2) 6,6 (2) 38,6 (10) 0,0 (0) 0,5 (0) 6,1 (1) 4,8 (1) 3,2 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,6 (8) 6,4 (2) 4,8 (2) 7,5 (3) 25,6 (9) 0,0 (0) 1,3 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,0 (8) 6,5 (2) 4,5 (2) 7,4 (3) 27,9 (9) 0,0 (0) 1,3 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 25,8 (6) 5,2 (1) 3,1 (1) 4,8 (1) 62,6 (15) 0,0 (0) 1,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 66 33
Høyre 7 3 60 29
Venstre 10 3 52 70
Sp 28 2 45 43
Ap 20 2 47 55
SV 12 4 56 67
Rødt 10 1 57 60
MDG 9 3 49 56
Norgesdemokratene 8 3 51 13
Sum 116 23 52 48
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 415).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 836
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 878
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,2 %
K-2019 62,9 %
F-2019 53,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Marte Larsen Tønseth, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 29/8-2023 21,6 (5) 12,4 (3) 6,3 (2) 6,6 (2) 38,6 (10) 0,0 (0) 0,5 (0) 6,1 (1) 4,8 (1) 3,2 (1)
Sentio / HA 22/5-2023 24,8 (6) 13,7 (4) 6,1 (2) 10,6 (3) 32,9 (8) 0,6 (0) 1,3 (0) 3,6 (1) 3,4 (1) 3,0 (0)
Sentio / HA 26/1-2023 22,3 (6) 16,3 (4) 9,5 (3) 7,9 (2) 28,9 (8) 0,5 (0) 0,3 (0) 2,3 (0) 3,5 (1) 8,5 (1)
Sentio / HA 15/9-2022 28,7 (7) 10,5 (3) 13,8 (4) 4,8 (1) 31,2 (8) 1,8 (0) 0,8 (0) 2,8 (1) 4,0 (1) 1,6 (0)
Sentio / HA 6/7-2022 23,9 (7) 11,0 (3) 9,1 (2) 6,0 (2) 38,3 (10) 0,3 (0) 1,8 (0) 2,4 (0) 4,1 (1) 3,2 (0)
Sentio / HA 5/9-2019 25,8 (6) 3,3 (1) 8,6 (2) 7,5 (2) 43,3 (11) 0,0 (0) 7,6 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / HA 10/5-2019 31,2 (8) 9,4 (3) 3,3 (1) 3,7 (1) 43,2 (11) 0,0 (0) 1,9 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 1,8 (0)
Sentio / HA 5/12-2018 34,0 (9) 8,7 (2) 5,2 (1) 3,7 (1) 37,8 (10) 0,8 (0) 4,0 (1) 4,9 (1) 0,3 (0) 0,5 (0)
Sentio / HA 10/9-2015 45,8 (12) 10,8 (3) 5,6 (1) 4,0 (1) 24,1 (6) 0,0 (0) 4,7 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / HA 19/2-2015 54,2 (15) 11,7 (3) 5,2 (1) 2,8 (1) 16,4 (4) 4,1 (1) 2,3 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Sentio / HA 18/9-2014 52,8 (13) 14,5 (4) 7,8 (2) 3,4 (1) 14,5 (4) 3,8 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Sentio / HA 5/9-2011 48,4 (12) 10,9 (3) 14,4 (4) 3,4 (1) 15,1 (4) 2,6 (0) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
Sentio / HA 25/5-2011 38,7 (10) 17,0 (5) 15,4 (4) 7,6 (2) 12,9 (3) 4,7 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
2015 44,7 6,9 4,9 4,1 32,5 0,0 3,0 3,9 0,0 0,0
2011 54,0 12,1 8,2 3,7 15,0 3,8 3,1 0,0 0,0 0,0
2007 44,0 7,9 11,3 7,3 21,9 2,5 2,2 0,0 0,0 2,8
2003 32,3 6,0 8,5 12,1 39,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
1999 44,0 12,1 8,6 12,7 20,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
1995 49,5 10,8 0,0 10,0 25,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1991 49,2 9,2 0,0 16,3 20,9 0,0 2,6 0,0 0,9 0,9
1987 57,2 10,8 0,0 8,2 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
1983 65,0 12,8 0,0 8,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 64,5 11,4 0,0 5,8 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1975 63,7 7,2 0,0 10,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 64,7 7,4 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
1967 61,4 8,8 0,0 3,1 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
1963 62,0 11,3 0,0 3,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
1959 60,6 10,9 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
1955 56,2 0,0 0,0 0,0 12,4 8,3 0,0 0,0 0,0 23,1
1951 61,7 9,5 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
1947 53,6 8,9 0,0 0,0 13,0 3,8 0,0 0,0 0,0 20,7
1945 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 42,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,1 6,4 4,2 4,7 37,4 2,1 1,3 4,6 2,0 3,2
2015 47,7 8,1 5,7 3,3 23,2 2,3 2,9 4,4 0,7 1,8
2011 52,5 12,4 8,9 3,8 11,9 3,9 3,1 0,9 0,9 1,9
2007 43,2 8,6 12,3 6,2 20,1 3,0 2,7 0,0 0,9 3,1
2003 37,5 6,8 11,0 13,3 20,2 2,5 2,0 0,0 0,7 6,1
1999 44,9 10,2 8,7 10,9 15,6 3,8 2,4 0,0 0,6 3,1
1995 48,8 8,0 6,3 7,9 19,5 2,4 3,1 0,0 0,4 3,4
1991 47,1 7,9 3,0 17,0 19,4 2,1 1,9 0,0 0,7 0,7
1987 59,8 10,0 5,4 7,2 11,8 2,0 1,5 0,0 0,5 1,9
1983 65,8 11,6 2,3 5,9 9,7 1,4 1,5 0,0 0,7 1,0
1979 64,8 11,0 0,9 5,0 12,3 2,2 1,3 0,0 0,4 2,2
1975 63,4 6,4 0,0 9,3 16,6 2,7 0,5 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 34,4 6,8 7,8 4,6 34,2 2,2 1,4 2,1 3,0 3,4
2017 37,7 11,7 11,5 4,2 26,8 1,7 1,5 1,8 1,2 2,0
2013 47,8 14,0 14,1 3,4 11,6 2,6 2,3 1,6 0,6 1,9
2009 51,7 8,0 17,4 5,8 10,9 2,1 1,6 0,2 0,4 1,9
2005 50,5 6,1 15,8 8,7 11,0 3,2 2,1 0,0 0,5 2,1
2001 41,7 9,9 10,9 13,0 9,1 6,8 1,4 0,1 0,5 6,5
1997 53,4 5,9 10,4 7,1 11,9 7,2 1,9 0,0 0,4 1,8
1993 52,9 6,3 3,6 10,7 20,4 1,7 1,7 0,0 0,4 2,3
1989 59,3 9,3 6,6 11,5 9,7 2,1 0,6 0,2 0,0 0,6
1985 65,8 13,1 1,3 7,8 8,1 2,0 0,7 0,0 0,3 1,0
1981 63,3 14,2 1,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 12,4
1977 68,4 8,0 0,8 5,2 12,4 2,9 0,5 0,0 0,2 1,4
1973 58,4 6,7 1,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 17,9
1969 67,2 8,0 0,0 2,2 15,6 0,5 0,9 0,0 0,0 5,6
1965 59,7 8,8 0,0 4,0 16,3 0,0 0,6 0,0 0,0 10,6
1961 61,7 9,0 0,0 0,0 14,8 0,0 1,6 0,0 0,0 12,9
1957 63,7 9,1 0,0 0,0 13,5 2,6 0,6 0,0 0,0 10,5
1953 62,3 9,6 0,0 0,0 13,6 0,0 1,0 0,0 0,0 13,5
1949 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1945 53,3 11,9 0,0 0,0 12,0 0,0 0,8 0,0 0,0 22,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.6 6.2 3.4 6.3 46 0 0.9 5 0 0
Valgting 27,0 4,8 3,4 5,5 53,9 0,0 1,0 3,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned