Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Løten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 319 33,2 790 26,6 1 109 28,6 -16,1 28,6 7 -4
H 59 6,1 141 4,8 200 5,2 -1,7 5,2 1 -1
Frp 32 3,3 100 3,4 132 3,4 -1,5 3,4 1 0
SV 60 6,2 162 5,5 222 5,7 1,6 5,7 1 0
Sp 436 45,3 1 580 53,3 2 016 52,0 19,5 52,0 14 6
V 9 0,9 29 1,0 38 1,0 -2,0 1,0 0 -1
MDG 47 4,9 114 3,8 161 4,2 0,2 4,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
862 89,6 2 646 89,2 3 508 90,5 5,2 90,5 23 2
H+Frp+
KrF+V
100 10,4 270 9,1 370 9,6 -5,2 9,6 2 -2
Nærmest til å vinne mandat: SV (2 stemmer), tape mandat: Sp (18 stemmer)
Fremmøte: 64,6 % Stemmeberettigede: 6 164 Opptalte stemmer: 3 927
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
14:25 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
09:28 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
09:28 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
09:28 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
09:28 28,6 5,2 3,4 5,7 52,0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,0
17:57 28,7 5,0 3,4 5,6 52,4 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0
17:57 28,7 5,0 3,4 5,6 52,4 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0
23:50 28,7 5,0 3,4 5,6 52,4 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0
20:49 33,7 5,7 3,4 5,7 46,5 0,0 0,9 4,3 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,7 (11) 6,9 (2) 4,9 (1) 4,1 (1) 32,5 (8) 0,0 (0) 3,0 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,9 (7) 5,9 (1) 4,2 (1) 6,6 (1) 55,4 (13) 0,0 (0) 2,2 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 25,8 (6) 3,3 (1) 8,6 (2) 7,5 (2) 43,3 (11) 0,0 (0) 7,6 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,8 (7) 6,2 (1) 4,2 (1) 8,4 (2) 56,2 (12) 0,0 (0) 1,8 (0) 8,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 33,0 (7) 5,8 (1) 3,9 (1) 7,0 (2) 58,1 (12) 0,0 (0) 1,9 (0) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,6 (13) 41,9 (9) 37,3 (9) 40,6 (9) 41,9 (9) Ap, V, MDG
Borgerlige 14,8 (4) 12,3 (2) 19,5 (5) 12,2 (2) 11,6 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 85,2 (21) 101,7 (23) 80,5 (20) 103,4 (23) 105,1 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 35,5 (9) 57,6 (13) 50,9 (13) 58,0 (12) 60,0 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,7 (11) 6,9 (2) 4,9 (1) 4,1 (1) 32,5 (8) 0,0 (0) 3,0 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 62 56
Høyre 8 3 55 38
Venstre 10 3 49 50
Sp 20 3 50 50
Ap 26 3 50 46
SV 10 2 56 60
MDG 8 3 51 38
Sum 91 20 52 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 50 25
Høyre 13 6 56 38
Venstre 12 6 52 67
Sp 11 2 46 55
Ap 20 4 39 55
SV 14 6 49 64
Miljøpartiet De Grønne 7 1 38 29
Sum 85 28 47 51
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 5 48 43
Høyre 13 2 51 31
KrF 9 1 43 22
Venstre 10 3 52 60
Sp 15 2 49 33
Ap 22 2 46 50
SV 15 3 42 73
Sum 98 18 47 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 415).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 536
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 500
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,3 %
F-2015 53,7 %
K-2015 58,1 %
S-2013 76,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bente Elin Lilleøkseth, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 5/9-2019 25,8 (6) 3,3 (1) 8,6 (2) 7,5 (2) 43,3 (11) 0,0 (0) 7,6 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / HA 10/5-2019 31,2 (8) 9,4 (3) 3,3 (1) 3,7 (1) 43,2 (11) 0,0 (0) 1,9 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 1,8 (0)
Sentio / HA 5/12-2018 34,0 (9) 8,7 (2) 5,2 (1) 3,7 (1) 37,8 (10) 0,8 (0) 4,0 (1) 4,9 (1) 0,3 (0) 0,5 (0)
Sentio / HA 10/9-2015 45,8 (12) 10,8 (3) 5,6 (1) 4,0 (1) 24,1 (6) 0,0 (0) 4,7 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / HA 19/2-2015 54,2 (15) 11,7 (3) 5,2 (1) 2,8 (1) 16,4 (4) 4,1 (1) 2,3 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Sentio / HA 18/9-2014 52,8 (13) 14,5 (4) 7,8 (2) 3,4 (1) 14,5 (4) 3,8 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Sentio / HA 5/9-2011 48,4 (12) 10,9 (3) 14,4 (4) 3,4 (1) 15,1 (4) 2,6 (0) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
Sentio / HA 25/5-2011 38,7 (10) 17,0 (5) 15,4 (4) 7,6 (2) 12,9 (3) 4,7 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,7 6,9 4,9 4,1 32,5 0,0 3,0 3,9 0,0 0,0
2011 54,0 12,1 8,2 3,7 15,0 3,8 3,1 0,0 0,0 0,0
2007 44,0 7,9 11,3 7,3 21,9 2,5 2,2 0,0 0,0 2,8
2003 32,3 6,0 8,5 12,1 39,9 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
1999 44,0 12,1 8,6 12,7 20,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
1995 49,5 10,8 0,0 10,0 25,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1991 49,2 9,2 0,0 16,3 20,9 0,0 2,6 0,0 0,9 0,9
1987 57,2 10,8 0,0 8,2 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
1983 65,0 12,8 0,0 8,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 64,5 11,4 0,0 5,8 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1975 63,7 7,2 0,0 10,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 64,7 7,4 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
1967 61,4 8,8 0,0 3,1 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
1963 62,0 11,3 0,0 3,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
1959 60,6 10,9 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
1955 56,2 0,0 0,0 0,0 12,4 8,3 0,0 0,0 0,0 23,1
1951 61,7 9,5 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
1947 53,6 8,9 0,0 0,0 13,0 3,8 0,0 0,0 0,0 20,7
1945 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 42,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,7 8,1 5,7 3,3 23,2 2,3 2,9 4,4 0,7 1,8
2011 52,5 12,4 8,9 3,8 11,9 3,9 3,1 0,9 0,9 1,9
2007 43,2 8,6 12,3 6,2 20,1 3,0 2,7 0,0 0,9 3,1
2003 37,5 6,8 11,0 13,3 20,2 2,5 2,0 0,0 0,7 6,1
1999 44,9 10,2 8,7 10,9 15,6 3,8 2,4 0,0 0,6 3,1
1995 48,8 8,0 6,3 7,9 19,5 2,4 3,1 0,0 0,4 3,4
1991 47,1 7,9 3,0 17,0 19,4 2,1 1,9 0,0 0,7 0,7
1987 59,8 10,0 5,4 7,2 11,8 2,0 1,5 0,0 0,5 1,9
1983 65,8 11,6 2,3 5,9 9,7 1,4 1,5 0,0 0,7 1,0
1979 64,8 11,0 0,9 5,0 12,3 2,2 1,3 0,0 0,4 2,2
1975 63,4 6,4 0,0 9,3 16,6 2,7 0,5 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 37,7 11,7 11,5 4,2 26,8 1,7 1,5 1,8 1,2 2,0
2013 47,8 14,0 14,1 3,4 11,6 2,6 2,3 1,6 0,6 1,9
2009 51,7 8,0 17,4 5,8 10,9 2,1 1,6 0,2 0,4 1,9
2005 50,5 6,1 15,8 8,7 11,0 3,2 2,1 0,0 0,5 2,1
2001 41,7 9,9 10,9 13,0 9,1 6,8 1,4 0,1 0,5 6,5
1997 53,4 5,9 10,4 7,1 11,9 7,2 1,9 0,0 0,4 1,8
1993 52,9 6,3 3,6 10,7 20,4 1,7 1,7 0,0 0,4 2,3
1989 59,3 9,3 6,6 11,5 9,7 2,1 0,6 0,2 0,0 0,6
1985 65,8 13,1 1,3 7,8 8,1 2,0 0,7 0,0 0,3 1,0
1981 63,3 14,2 1,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 12,4
1977 68,4 8,0 0,8 5,2 12,4 2,9 0,5 0,0 0,2 1,4
1973 58,4 6,7 1,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 17,9
1969 67,2 8,0 0,0 2,2 15,6 0,5 0,9 0,0 0,0 5,6
1965 59,7 8,8 0,0 4,0 16,3 0,0 0,6 0,0 0,0 10,6
1961 61,7 9,0 0,0 0,0 14,8 0,0 1,6 0,0 0,0 12,9
1957 63,7 9,1 0,0 0,0 13,5 2,6 0,6 0,0 0,0 10,5
1953 62,3 9,6 0,0 0,0 13,6 0,0 1,0 0,0 0,0 13,5
1949 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1945 53,3 11,9 0,0 0,0 12,0 0,0 0,8 0,0 0,0 22,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.9 5.6 6.2 5.5 25.7 0 2.7 5.5 0 0
Valgting 43,7 7,2 4,6 3,8 34,2 0,0 3,0 3,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned