Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hamar

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 489 26,1 2 212 21,1 3 701 23,1 -11,4 23,1 9 -5
H 544 9,5 926 8,8 1 470 9,2 -2,4 9,2 4 -1
Frp 164 2,9 362 3,5 526 3,3 0,2 3,3 1 0
SV 313 5,5 541 5,2 854 5,3 2,1 5,3 2 1
Sp 365 6,4 914 8,7 1 279 8,0 5,5 8,0 3 2
KrF 148 2,6 241 2,3 389 2,4 -1,0 2,4 1 0
V 153 2,7 373 3,6 526 3,3 -2,9 3,3 1 -1
MDG 343 6,0 398 3,8 741 4,6 0,3 4,6 2 0
R 221 3,9 331 3,2 552 3,4 2,6 3,4 1 1
Andre (vis) 1 962 34,4 4 053 38,7 6 015 37,5 7,1 37,5 15 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 731 47,9 4 396 42,0 7 127 44,4 -0,9 44,4 17 -1
H+Frp+
KrF+V
1 009 17,7 1 902 18,2 2 911 18,2 -6,1 18,2 7 -2
Nærmest til å vinne mandat: R (59 stemmer), tape mandat: H (107 stemmer)
Fremmøte: 64,4 % Stemmeberettigede: 25 180 Opptalte stemmer: 16 169
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 23,1 9,2 3,3 5,3 8,0 2,4 3,3 4,6 3,4 37,4
14:25 23,1 9,2 3,3 5,3 8,0 2,4 3,3 4,6 3,4 37,4
17:36 23,1 9,2 3,3 5,3 8,0 2,4 3,3 4,6 3,4 37,4
13:12 23,1 9,2 3,3 5,2 8,0 2,4 3,2 4,5 3,4 37,7
22:38 23,5 9,1 3,2 4,8 8,0 2,5 3,1 4,4 3,1 38,2
22:32 24,0 8,7 3,3 4,8 8,4 2,5 2,8 4,7 3,1 37,7
22:26 24,6 8,1 3,5 4,7 9,2 2,5 2,5 4,7 3,3 36,9
22:18 25,5 8,4 3,3 4,8 8,9 2,4 2,5 4,9 3,4 36,0
22:18 25,5 8,4 3,3 4,8 8,9 2,4 2,5 4,9 3,4 36,0
21:54 25,5 8,4 3,0 4,5 8,6 2,5 2,3 5,0 3,5 36,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,5 (14) 11,6 (5) 3,1 (1) 3,2 (1) 2,5 (1) 3,4 (1) 6,2 (2) 4,3 (2) 0,9 (0) 30,3 (12)
Poll of polls (brutt ned) 25,4 (9) 10,0 (3) 2,7 (1) 5,1 (2) 4,2 (1) 2,5 (1) 4,6 (2) 7,4 (3) 1,8 (0) 50,9 (17)
Siste lokale målings 24,7 (10) 11,0 (4) 1,2 (0) 3,3 (1) 11,7 (5) 2,8 (1) 2,9 (1) 5,6 (2) 4,4 (2) 32,3 (13)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,7 (9) 10,5 (4) 2,7 (1) 6,5 (3) 4,3 (2) 2,6 (1) 3,8 (2) 8,8 (3) 1,6 (0) 35,8 (14)
K-snitt september (brutt ned) 25,4 (9) 9,8 (3) 2,4 (1) 5,4 (2) 4,4 (2) 2,5 (1) 4,0 (1) 7,7 (3) 1,7 (0) 49,4 (17)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,9 (22) 77,1 (26) 63,5 (25) 63,2 (25) 75,3 (26) Sp, V, H, MDG, And
Borgerlige 24,3 (9) 19,8 (7) 17,9 (6) 19,6 (8) 18,7 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 45,3 (18) 43,9 (15) 49,7 (20) 44,9 (17) 44,6 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,1 (4) 11,3 (4) 17,4 (7) 10,7 (5) 10,9 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,5 (14) 11,6 (5) 3,1 (1) 3,2 (1) 2,5 (1) 3,4 (1) 6,2 (2) 4,3 (2) 0,9 (0) 30,3 (12)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 56 31
Høyre 30 3 50 40
KrF 21 1 51 43
Venstre 45 3 50 40
Sp 21 2 61 24
Ap 41 4 49 49
SV 34 3 47 59
Rødt 16 3 41 44
MDG 18 3 51 56
By- og bygdelista 44 0 52 50
Pensjonistpartiet 39 2 72 74
Sum 325 25 53 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 55 11
Høyre 39 3 50 26
KrF 23 3 51 43
Venstre 43 3 48 42
Sp 23 1 55 26
Ap 42 4 47 50
SV 26 2 47 50
Rødt 7 1 41 14
By- og bygdelista 39 0 50 44
Miljøpartiet De Grønne 31 3 46 52
Pensjonistpartiet 42 2 72 62
Sum 324 24 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 55 38
Høyre 25 2 48 36
KrF 32 2 51 44
Venstre 37 2 52 41
Sp 21 1 54 33
Ap 41 4 45 49
SV 23 5 47 57
Rødt 9 0 21 22
By- og bygdelista 45 0 51 44
Miljøpartiet De Grønne 12 2 43 58
Pensjonistpartiet 42 2 70 64
Sum 303 24 52 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 403).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 29 387
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 15 696
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 56,9 %
K-2015 63,4 %
S-2013 80,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Einar Busterud, A (2015-)
Morten Aspeli, Ap (2011-2015)
Einar Busterud, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, V, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 2/9-2019 24,7 (10) 11,0 (4) 1,2 (0) 3,3 (1) 11,7 (5) 2,8 (1) 2,9 (1) 5,6 (2) 4,4 (2) 32,3 (13)
Sentio / HA 18/6-2019 26,3 (10) 9,7 (4) 2,8 (1) 5,1 (2) 6,4 (3) 2,6 (1) 7,1 (3) 4,4 (2) 3,8 (1) 31,3 (12)
Sentio / HA 8/5-2019 29,0 (11) 9,7 (4) 4,5 (2) 7,6 (3) 5,4 (2) 2,3 (1) 4,0 (2) 3,2 (1) 3,0 (1) 31,4 (12)
Sentio / HA 6/12-2018 37,2 (14) 11,8 (5) 2,0 (1) 7,4 (3) 5,5 (2) 1,8 (1) 5,5 (2) 4,6 (2) 1,8 (0) 22,5 (9)
Sentio / HA 5/6-2018 29,1 (11) 14,6 (6) 4,3 (2) 4,5 (2) 3,1 (1) 2,4 (1) 4,6 (2) 5,5 (2) 3,4 (1) 27,4 (11)
Sentio / HA 27/9-2016 37,0 (14) 14,1 (6) 1,4 (0) 2,2 (1) 3,9 (2) 4,0 (2) 8,0 (3) 3,0 (1) 2,3 (1) 24,1 (9)
Sentio / HA 11/6-2016 38,8 (16) 16,2 (7) 3,5 (1) 3,0 (1) 1,5 (0) 2,4 (1) 6,1 (2) 2,8 (1) 0,0 (0) 25,7 (10)
Sentio / HA 4/3-2016 35,0 (15) 17,3 (7) 5,3 (2) 3,1 (1) 2,2 (1) 2,1 (1) 4,5 (2) 2,9 (1) 0,8 (0) 26,8 (9)
Sentio / HA 8/9-2015 31,7 (12) 14,3 (6) 3,0 (1) 3,9 (2) 4,9 (2) 3,5 (1) 7,1 (3) 4,2 (2) 2,2 (1) 23,2 (9)
Sentio / HA 16/6-2015 38,9 (15) 18,5 (7) 4,1 (2) 2,3 (1) 1,9 (1) 3,0 (1) 6,5 (3) 1,7 (0) 1,9 (1) 21,3 (8)
Sentio / HA 17/2-2015 40,5 (16) 16,0 (6) 3,2 (1) 3,3 (1) 1,7 (0) 3,9 (2) 5,4 (2) 3,8 (0) 0,8 (0) 21,3 (11)
Sentio / HA 27/12-2014 41,4 (17) 16,8 (7) 6,0 (2) 4,9 (2) 1,3 (0) 3,9 (2) 3,2 (1) 1,9 (0) 0,7 (0) 18,9 (8)
Sentio / HA 18/11-2014 38,2 (16) 18,8 (8) 1,3 (0) 3,6 (1) 4,0 (2) 5,6 (2) 6,1 (2) 1,4 (0) 0,7 (0) 20,4 (8)
Sentio / HA 15/9-2014 33,3 (13) 21,7 (9) 4,1 (2) 4,3 (2) 2,0 (1) 4,2 (2) 2,4 (1) 5,7 (0) 0,8 (0) 21,6 (9)
Sentio / HA 5/6-2014 36,9 (15) 16,6 (7) 3,7 (2) 3,4 (1) 1,9 (1) 3,1 (1) 4,7 (2) 2,2 (0) 0,8 (0) 26,7 (10)
Sentio / HA 20/3-2014 35,7 (14) 24,0 (10) 4,6 (2) 3,5 (1) 1,2 (0) 2,8 (1) 10,1 (4) 4,2 (0) 0,7 (0) 13,1 (7)
Sentio / HA 12/11-2013 39,6 (16) 19,5 (8) 5,8 (2) 3,2 (1) 2,6 (1) 5,6 (2) 6,5 (3) 1,9 (0) 0,4 (0) 14,8 (6)
Sentio / Høyre 10/9-2013 38,3 (16) 24,4 (10) 5,4 (2) 2,7 (1) 1,7 (0) 4,3 (2) 2,4 (1) 3,5 (0) 0,7 (0) 16,5 (7)
Sentio / HA 11/9-2012 29,3 (12) 26,5 (11) 7,2 (3) 5,6 (2) 1,2 (0) 4,8 (2) 3,5 (1) 0,9 (0) 0,8 (0) 19,9 (8)
Sentio / HA 9/9-2011 29,4 (12) 21,7 (8) 3,8 (1) 3,9 (2) 2,5 (1) 8,5 (3) 9,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,4 (8)
Sentio / HA 1/9-2011 38,9 (15) 13,9 (5) 5,1 (2) 4,4 (2) 3,2 (1) 4,3 (2) 7,1 (3) 0,0 (0) 0,2 (0) 22,9 (9)
Sentio / HA 13/8-2011 40,5 (16) 14,7 (6) 8,0 (3) 4,4 (2) 3,3 (1) 3,4 (1) 4,7 (2) 0,0 (0) 0,2 (0) 21,2 (8)
Sentio / HA 21/5-2011 30,4 (12) 16,9 (7) 8,8 (3) 4,8 (2) 3,3 (1) 5,3 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,5 (0) 26,6 (11)
Kantar / HA 17/12-2010 30,7 (13) 17,3 (7) 9,4 (4) 8,0 (3) 0,3 (0) 2,3 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,2 (10)
Sentio / Ap 2/10-2010 30,7 (12) 10,9 (4) 9,9 (4) 5,9 (2) 2,7 (1) 2,9 (1) 2,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,5 (14)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,5 11,6 3,1 3,2 2,5 3,4 6,2 4,3 0,9 30,3
2011 37,1 18,9 4,0 3,6 1,8 5,7 4,4 1,1 0,8 22,5
2007 25,2 7,1 6,8 5,8 1,6 4,0 4,3 0,0 0,0 45,3
2003 32,1 8,1 7,3 10,0 1,8 3,3 1,4 0,0 0,0 36,0
1999 36,4 14,4 5,5 8,5 1,9 4,6 1,9 0,0 0,0 26,7
1995 42,9 12,3 5,8 6,6 5,2 4,2 3,3 0,0 0,0 19,7
1991 41,3 14,0 2,7 15,5 6,3 4,8 2,5 0,0 0,4 12,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,7 17,3 4,8 4,8 5,9 4,2 7,3 6,1 1,3 3,7
2011 46,4 20,6 5,4 5,6 4,2 5,1 6,3 1,4 1,0 3,9
2007 41,7 14,9 11,0 9,4 4,6 4,2 8,2 0,0 1,4 4,6
2003 36,5 13,4 11,1 16,7 5,5 3,8 3,1 0,0 0,9 8,9
1999 42,2 18,3 7,7 12,4 4,7 5,9 3,4 0,0 1,1 4,3
1995 46,1 15,5 6,9 8,8 8,1 4,6 4,3 0,0 0,9 4,8
1991 42,7 17,8 3,5 19,1 7,9 4,8 3,4 0,0 0,6 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,0 21,1 8,9 8,7 9,9 2,5 4,4 2,7 1,9 1,9
2013 44,7 22,0 9,1 5,7 4,6 3,1 5,0 2,7 0,9 2,2
2009 48,6 14,2 14,1 9,3 4,5 2,8 3,1 0,4 0,8 2,2
2005 46,8 12,5 13,9 11,0 3,6 3,8 4,9 0,0 0,7 2,8
2001 38,2 17,9 7,9 15,5 3,0 7,4 2,7 0,1 0,5 6,8
1997 49,5 12,0 10,0 9,0 4,7 8,6 3,6 0,2 0,9 1,6
1993 52,4 13,1 4,0 9,8 10,1 3,8 3,0 0,0 0,5 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 12.8 2.9 3.3 2.3 2.9 5.3 5.1 1.2 27.6
Valgting 33,8 11,2 3,2 3,2 2,6 3,6 6,5 4,1 0,8 31,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned