Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ringsaker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 2 837 49,0 4 415 42,0 7 252 44,8 -5,6 44,8 18 -3
H 369 6,4 795 7,6 1 164 7,2 -2,8 7,2 3 -1
Frp 224 3,9 455 4,3 679 4,2 -1,2 4,2 2 0
SV 186 3,2 347 3,3 533 3,3 0,8 3,3 1 0
Sp 1 192 20,6 2 887 27,5 4 079 25,2 12,6 25,2 10 5
KrF 91 1,6 165 1,6 256 1,6 -1,2 1,6 0 -1
V 62 1,1 100 1,0 162 1,0 -2,2 1,0 0 -1
MDG 228 3,9 360 3,4 588 3,6 0,5 3,6 1 0
R 130 2,2 183 1,7 313 1,9 1,9 1,9 1 1
Andre (vis) 468 8,1 692 6,6 1 160 7,2 -2,8 7,2 3 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 573 79,0 8 192 78,0 12 765 78,8 10,2 78,8 31 3
H+Frp+
KrF+V
746 12,9 1 515 14,4 2 261 14,0 -7,4 14,0 5 -3
Nærmest til å vinne mandat: MDG (34 stemmer), tape mandat: R (39 stemmer)
Fremmøte: 59,2 % Stemmeberettigede: 27 661 Opptalte stemmer: 16 289
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 44,8 7,2 4,2 3,3 25,2 1,6 1,0 3,6 1,9 7,1
14:25 44,8 7,2 4,2 3,3 25,2 1,6 1,0 3,6 1,9 7,1
17:29 44,8 7,2 4,2 3,3 25,2 1,6 1,0 3,6 1,9 7,1
17:29 44,8 7,2 4,2 3,3 25,2 1,6 1,0 3,6 1,9 7,1
17:29 44,8 7,2 4,2 3,3 25,2 1,6 1,0 3,6 1,9 7,1
10:07 45,0 7,2 4,2 3,2 25,3 1,6 1,0 3,5 1,9 7,2
10:07 45,0 7,2 4,2 3,2 25,3 1,6 1,0 3,5 1,9 7,2
10:07 45,0 7,2 4,2 3,2 25,3 1,6 1,0 3,5 1,9 7,2
10:02 45,0 7,2 4,2 3,2 25,3 1,6 1,0 3,5 1,9 7,2
09:46 45,0 7,2 4,2 3,2 25,3 1,6 1,0 3,5 1,9 7,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,4 (21) 10,0 (4) 5,4 (2) 2,5 (1) 12,6 (5) 2,7 (1) 3,2 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 10,0 (5)
Poll of polls (brutt ned) 37,1 (14) 8,7 (3) 4,6 (2) 4,0 (2) 21,5 (8) 2,0 (1) 2,4 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 16,8 (6)
Siste lokale målings 39,9 (15) 8,7 (3) 4,7 (2) 6,5 (3) 21,9 (9) 2,0 (1) 1,3 (0) 4,8 (2) 2,8 (1) 7,3 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 34,7 (14) 9,1 (4) 4,6 (2) 5,1 (2) 21,8 (8) 2,1 (1) 2,0 (1) 6,3 (2) 0,0 (0) 11,8 (5)
K-snitt september (brutt ned) 37,2 (14) 8,5 (3) 4,2 (2) 4,2 (2) 22,6 (8) 2,0 (1) 2,1 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 16,3 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (41) 102,4 (39) 97,1 (38) 97,5 (39) 102,6 (39) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 21,3 (8) 17,7 (7) 16,7 (6) 17,8 (8) 16,8 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,7 (28) 67,9 (26) 75,9 (30) 67,9 (26) 69,5 (26) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,6 (7) 25,9 (10) 25,2 (10) 25,9 (10) 26,7 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,4 (21) 10,0 (4) 5,4 (2) 2,5 (1) 12,6 (5) 2,7 (1) 3,2 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 10,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 6 58 47
Høyre 17 6 57 41
KrF 20 2 59 40
Venstre 9 2 47 33
Sp 27 3 53 41
Ap 42 6 52 45
SV 20 4 54 55
Rødt 15 3 54 73
MDG 9 4 47 56
Pensjonistpartiet 25 4 69 40
Ringsaklista 10 4 32 30
Sum 209 44 55 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 6 45 20
Høyre 29 4 57 24
KrF 20 1 57 45
Venstre 19 2 56 37
Sp 20 2 51 40
Ap 42 6 48 45
SV 18 3 55 56
Miljøpartiet De Grønne 7 1 46 43
Pensjonistpartiet 21 4 68 33
Ringsaklista 15 1 49 47
Sum 206 30 54 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 5 54 24
Høyre 29 6 53 31
KrF 24 1 54 50
Venstre 22 1 50 50
Sp 20 2 53 40
Ap 41 6 47 49
SV 23 2 53 48
Miljøpartiet De Grønne 13 4 45 46
Pensjonistpartiet 20 3 69 45
Ringsakerlista 28 1 54 46
Sum 237 31 53 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 412).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 33 491
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 14 479
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,5 %
F-2015 50,0 %
K-2015 54,6 %
S-2013 74,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 41 til 39. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anita Ihle Steen, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 4/9-2019 39,9 (15) 8,7 (3) 4,7 (2) 6,5 (3) 21,9 (9) 2,0 (1) 1,3 (0) 4,8 (2) 2,8 (1) 7,3 (3)
InFact / RB 12/8-2019 39,2 (17) 9,0 (4) 7,5 (3) 4,3 (2) 23,8 (10) 1,6 (0) 1,1 (0) 4,8 (2) 3,3 (1) 5,4 (2)
Sentio / HA 9/5-2019 37,5 (16) 8,3 (4) 6,0 (3) 6,2 (3) 25,4 (11) 0,3 (0) 4,1 (2) 2,8 (1) 1,3 (0) 8,0 (1)
Sentio / HA 3/12-2018 45,0 (18) 13,7 (6) 4,4 (2) 3,1 (1) 18,8 (8) 2,4 (1) 1,0 (0) 4,1 (2) 0,3 (0) 7,2 (3)
Sentio / HA 8/9-2015 41,8 (17) 15,7 (7) 8,5 (3) 2,4 (1) 11,4 (5) 2,1 (1) 3,6 (1) 3,9 (2) 0,0 (0) 9,2 (4)
Sentio / HA 18/2-2015 57,8 (24) 11,1 (5) 6,2 (3) 1,3 (0) 7,7 (3) 2,4 (1) 4,4 (2) 2,4 (0) 1,1 (0) 5,5 (3)
Sentio / HA 16/9-2014 50,8 (21) 20,1 (8) 7,7 (3) 1,3 (0) 8,4 (4) 2,6 (1) 2,4 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 3,6 (2)
Sentio / HA 31/8-2011 42,8 (18) 12,9 (5) 12,9 (5) 5,6 (2) 7,0 (3) 2,7 (1) 7,0 (3) 0,0 (0) 0,4 (0) 8,5 (4)
Sentio / HA 23/5-2011 35,4 (15) 17,2 (7) 8,4 (3) 4,6 (2) 6,6 (3) 3,1 (1) 6,6 (3) 0,0 (0) 3,3 (1) 15,0 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 50,4 10,0 5,4 2,5 12,6 2,7 3,2 3,1 0,0 10,0
2011 50,4 13,9 5,8 2,8 7,7 2,7 5,0 1,0 0,0 10,6
2007 37,9 9,0 10,0 6,3 10,4 2,9 8,0 0,0 0,0 15,3
2003 45,9 10,3 9,5 12,6 14,7 3,2 3,2 0,0 0,5 0,0
1999 46,5 13,2 7,7 9,4 12,9 5,9 2,4 0,0 1,2 0,7
1995 53,9 11,6 0,0 7,2 19,1 4,5 2,0 0,0 0,0 1,8
1991 47,1 12,9 2,4 15,8 18,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 58,6 17,1 0,0 7,6 12,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,6
1983 59,6 14,6 3,5 5,3 11,5 3,8 0,0 0,0 0,0 1,7
1979 58,2 15,8 0,0 3,5 14,5 4,7 0,0 0,0 0,0 3,3
1975 59,9 9,9 0,0 3,8 16,1 5,5 0,0 0,0 0,0 4,9
1971 62,5 10,1 0,0 0,0 17,4 3,9 0,0 0,0 0,0 6,1
1967 62,0 10,5 0,0 4,1 16,3 2,8 3,5 0,0 0,0 0,8
1963 63,0 12,2 0,0 0,0 15,7 3,3 3,7 0,0 0,0 2,2
1959 60,7 9,2 0,0 0,0 16,0 4,6 5,6 0,0 0,0 3,9
1955 59,1 15,4 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
1951 63,9 13,7 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
1947 57,5 12,1 0,0 0,0 13,7 0,0 3,9 0,0 0,0 12,8
1945 57,4 4,5 0,0 0,0 7,7 0,0 3,8 0,0 0,0 26,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,6 12,3 6,4 2,9 14,2 3,0 3,5 4,1 0,7 4,3
2011 50,6 16,8 7,0 3,3 9,8 2,6 5,2 1,3 0,7 2,6
2007 43,1 11,3 13,0 6,0 12,8 3,3 7,2 0,0 0,7 2,6
2003 42,6 10,4 9,6 11,9 14,8 3,2 3,0 0,0 0,6 4,1
1999 46,0 13,1 7,7 8,9 13,3 5,7 2,1 0,0 0,8 2,4
1995 51,0 10,4 6,0 6,4 17,5 3,9 1,9 0,0 0,3 2,7
1991 46,8 12,7 2,6 14,9 17,7 3,6 1,1 0,0 0,4 0,2
1987 55,9 14,5 5,8 6,1 10,9 3,8 2,0 0,0 0,3 0,6
1983 59,4 14,7 3,7 4,5 11,2 3,8 1,8 0,0 0,4 0,4
1979 58,4 15,7 1,2 3,0 13,8 4,8 2,0 0,0 0,3 0,7
1975 60,3 10,2 0,0 3,8 16,7 5,6 1,1 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 39,1 16,0 11,5 4,7 18,9 1,8 2,4 2,0 1,1 2,5
2013 45,6 18,6 11,9 2,9 10,1 2,6 3,4 2,2 0,5 2,4
2009 50,9 10,4 15,5 5,4 10,2 2,4 3,0 0,3 0,4 1,5
2005 47,6 8,5 15,6 7,9 9,7 3,4 4,4 0,0 0,4 2,5
2001 40,7 13,2 8,8 11,9 8,8 8,0 2,0 0,1 0,3 6,1
1997 52,1 8,3 9,0 5,8 11,6 8,6 2,4 0,2 0,5 1,5
1993 53,4 8,8 2,9 8,8 19,0 2,7 1,6 0,0 0,2 2,6
1989 53,3 12,8 6,7 10,8 10,5 3,8 1,3 0,4 0,0 0,3
1985 58,4 17,4 1,7 7,1 10,3 3,3 1,1 0,0 0,2 0,6
1981 57,1 17,1 2,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,9
1977 62,6 11,0 0,8 3,4 14,0 5,9 1,3 0,0 0,2 0,9
1973 55,9 10,4 2,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 22,2
1969 63,6 12,4 0,0 2,2 16,6 2,3 2,1 0,0 0,0 0,8
1965 60,2 12,5 0,0 3,6 18,6 0,0 3,0 0,0 0,0 2,1
1961 63,3 10,7 0,0 0,0 17,6 0,0 4,5 0,0 0,0 3,9
1957 63,0 10,4 0,0 0,0 15,3 3,7 3,5 0,0 0,0 4,2
1953 64,7 11,9 0,0 0,0 15,6 0,0 3,7 0,0 0,0 4,2
1949 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
1945 57,2 12,0 0,0 0,0 16,4 0,0 3,6 0,0 0,0 10,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51.8 10.1 5.4 3 8.2 3.7 2.8 4.4 0 10.5
Valgting 50,0 10,0 5,4 2,3 14,0 2,4 3,3 2,7 0,0 9,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned