Poll of polls

Høyre foran Sp på Hedmarken

illustrasjon

Publisert 18. september 2022. Sist endret 18. september 2022.

Hamar Arbeiderblad har for andre gang i år målt Hamar, Løten, Ringsaker og Stange (Sentio). Tabellen forutsetter at disse fire kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kommunevalget 2019.

1) Arbeiderpartiet fikk 46,4 i sum disse fire kommunene i k-2011. Målingene primo september gir 29,6 pst med nevnte forutsetning.

2) Senterpartiet fikk 21,2 pst i disse kommunene i k-2019 mot Høyre 7,2.

3) Senterpartiets fall etter 2019 er på 43 pst, til 12,1. Høyre er mer enn doblet fra 2019 til 15,5. I målingen i juni/juli var Sp ett pp foran Erna Solbergs parti i disse kommunene samlet. I september er sistnevnte tre pp foran Sp.

4) Høyre scorer noen promille mer i sum disse fire kommunene i september 2022, sammenlignet med kommunevalget 2011.

5) Foruten Høyre, er partier i pluss på Hedmarken mot juni/juli Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

6) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Hedmarken 2011 – 2022

Hamar + Ringsaker + Stange + Løten. Sentio for Hamar Arbeiderblad.

sep.22 % jul.22 % K-2019 % K-2011 %
Ap 14031 29,6 14561 30,8 16208 34,2 20412 46,4
H 7355 15,5 5415 11,4 3415 7,2 6628 15,1
Frp 4142 8,7 3458 7,3 1999 4,2 2487 5,7
SV 3305 7,0 3481 7,4 2224 4,7 1436 3,3
Sp 5732 12,1 5891 12,4 10046 21,2 2680 6,1
KrF 934 2,0 616 1,3 1004 2,1 1950 4,4
V 1146 2,4 1383 2,9 844 1,8 2074 4,7
MDG 913 1,9 1802 3,8 1900 4,0 490 1,1
R 2184 4,6 3106 6,6 1161 2,5 133 0,3
A 7607 16,1 7636 16,1 8548 18,1 5700 13,0
SUM 47349 47349 47349 43990
Ap+Sp+SV+MDG+R 55,3 60,9 66,6 57,2
H+Frp+V+KrF 28,7 23,0 15,3 29,9
Ap+Sp+SV+R 53,3 57,1 62,6 56,1
H+Frp+V 26,7 21,7 13,2 25,4
Ap+Sp+SV 48,7 50,5 60,1 55,8
Ap+SV 36,6 38,1 38,9 49,7
Ap+Sp 41,7 43,2 55,4 52,5
H+Frp 24,3 18,7 11,4 20,7
H+V+KrF 19,9 15,7 11,1 24,2
SV+R 11,6 13,9 7,1 3,6

Løten 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / HA 6/7-22 Sentio / HA 15/9-22
Ap 34,4 23,4 29,5 23,9 28,7
Høyre 6,8 8,4 9,4 11,0 10,5
Frp 7,8 7,0 8,5 9,1 13,8
SV 4,6 7,8 6,7 6,0 4,8
Sp 34,2 41,4 25,6 38,3 31,2
KrF 2,2 0,0 2,4 0,3 1,8
Venstre 1,4 1,0 1,3 1,8 0,8
MDG 2,1 4,2 3,9 2,4 2,8
Rødt 3,0 3,0 3,2 4,1 4,0
Andre 3,4 3,9 9,6 3,2 1,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 78,4 79,7 68,9 74,7 71,5
Frp + H + KrF + V 18,2 16,4 21,5 22,2 26,9
Sp + KrF + V 37,8 42,4 29,2 40,4 33,8

Løten leverte ved kommunevalget 2023 3 654 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Stange 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / HA 6/7-22 Sentio / HA 14/9-22
Ap 33,7 29,5 34,5 33,6 31,4
Høyre 9,2 8,6 13,3 8,4 10,5
Frp 7,1 9,6 10,5 10,4 12,3
SV 7,7 6,9 7,5 8,1 6,1
Sp 28,1 9,5 10,8 12,9 8,6
KrF 3,4 4,5 4,8 2,8 3,1
Venstre 2,3 2,3 3,1 2,1 2,2
MDG 2,3 2,8 3,3 2,6 2,3
Rødt 3,6 3,0 3,8 4,7 6,3
Andre 2,6 23,3 8,4 14,4 17,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 75,5 51,7 59,9 61,9 54,7
Frp + H + KrF + V 21,9 25,0 31,7 23,7 28,1
Sp + KrF + V 33,8 16,2 18,7 17,8 13,9

Stange leverte ved kommunevalget 2023 10 300 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Ringsaker 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / HA 6/7-22 Sentio / HA 12/9-22
Ap 35,9 32,2 33,3 38,6 36,6
Høyre 11,7 14,5 15,7 12,2 16,8
Frp 9,2 9,4 10,5 8,0 7,4
SV 6,0 4,7 5,0 8,0 7,3
Sp 24,2 14,5 13,4 14,3 18,3
KrF 1,5 1,9 2,1 0,9 1,4
Venstre 2,3 1,9 2,1 1,1 0,5
MDG 2,1 2,5 3,0 3,0 1,1
Rødt 3,1 2,2 2,6 8,4 4,0
Andre 4,1 16,2 12,3 5,6 6,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 71,2 56,2 57,3 72,3 67,3
Frp + H + KrF + V 24,7 27,7 30,4 22,2 26,1
Sp + KrF + V 27,9 18,3 17,6 16,3 20,2

Ringsaker leverte ved kommunevalget 2023 15 551 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Hamar 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / HA 6/7-22 Sentio / HA 10/9-22
Ap 34,4 14,4 26,9 22,5 21,6
Høyre 14,8 16,4 22,8 12,9 19,0
Frp 6,2 4,9 6,9 4,0 6,4
SV 11,8 6,5 9,2 6,5 7,8
Sp 15,0 2,7 5,4 4,0 3,7
KrF 2,6 2,8 2,8 0,9 1,8
Venstre 4,7 8,4 7,5 5,6 4,9
MDG 3,6 3,1 4,9 5,8 2,3
Rødt 4,1 3,8 4,5 6,6 4,2
Andre 2,7 37,1 9,1 31,2 28,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 69,0 30,4 50,9 45,4 39,6
Frp + H + KrF + V 28,3 32,5 40,0 23,4 32,1
Sp + KrF + V 22,3 13,9 15,7 10,5 10,4

Hamar leverte ved kommunevalget 2023 16 084 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner