Poll of polls

Blir Sp eller H nr. 2 på Hedmarken?

illustrasjon

Publisert 8. juli 2022. Sist endret 8. juli 2022.

1) Se tabellen med sum kommunevalg-målinger i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. Forutsetningen for nivåene i juni 2022 er (i) målingene, og (ii) at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019.

2) All ære til Hamar Arbeiderblad som regelmessig måler disse fire kommunene med Sentio som byrå. Takk til Jon Aabye for tabellen.

3) Sees disse fire kommunene samlet, blir Arbeiderpartiets landstendens +22. Det er nær summen av de tre byene som er målt etter påske (Oslo + Bergen + Kristiansand) der Ap noterer +21 i landstendens. Lojaliteten i målingene på Hedmarken sett under ett er 58 (mot kvlg 2019). Det er gjenkjennelig gitt øvrige målinger mot slutten av første halvår.

4) Senterpartiets landstendens er +8 når de fire målingene på Hedmarken sees samlet. Det er nær summen av de tre byene som er målt etter påske (Oslo + Bergen + Kristiansand) der Sp noterer 9 minus i landstendens. Lojaliteten i målingene på Hedmarken sett under ett er 45 (mot kvlg 2019). Det er også gjenkjennelig, gitt det vi vet om Sp mot slutten av første halvår.

5) Senterpartiet og Høyre er f.t. i kamp om å være nest størst i summen av disse fire kommunene på Hedmarken. Sp noterer 12,4 og Høyre 11,4. Avstanden i k-2019 mellom disse partiene var 14 pp i favør Sp.

6) SV og Rødt og Frp er solid opp mot k-2019.

7) Sammenlignes S-2021 og kommunevalg-målingen i 2022, må det tas hensyn til at gruppen "andre" er vesentlig større på Hedmarken i kommunevalg, særlig pga BBL på Hamar.

8) Kommunevalget i Hedmark stortingsvalgkrets hvis summen av de fire målingene i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange gir uttrykk for en Hedmark-tendens (Hedmark k-2019 i parentes) - takk til Jon Aabye for beregningen:

Ap 30,3 (33,7)

H 14,2 (9,0)

Frp 8,2 (4,7)

SV 8,1 (5,2)

Sp 15,9 (27,1)

KrF 1,0 (1,7)

V 3,3 (2,0)

MDG 2,8 (3,0)

R 4,3 (1,6)

Hedmarken 2011 – 2022

Sum Hamar + Ringsaker + Stange + Løten – Sentio for Hamar Arb.bl

jun.22 % S-2021 % K-2019 % K-2015 % K-2011 % Hedm-tend juni 22 Landstend jun.22
Ap 14561 30,8 19092 34,8 16208 34,2 18599 42,9 20412 46,4 30,26 22,26
H 5415 11,4 6473 11,8 3415 7,2 4294 9,9 6628 15,1 14,24 31,84
Frp 3458 7,3 4179 7,6 1999 4,2 2017 4,7 2487 5,7 8,16 14,24
SV 3481 7,4 4532 8,3 2224 4,7 1359 3,1 1436 3,3 8,11 9,55
Sp 5891 12,4 12500 22,8 10046 21,2 4771 11,0 2680 6,1 15,87 8,44
KrF 616 1,3 1297 2,4 1004 2,1 1444 3,3 1950 4,4 1,01 2,45
V 1383 2,9 1664 3,0 844 1,8 1953 4,5 2074 4,7 3,34 6,37
MDG 1802 3,8 1469 2,7 1900 4,0 1707 3,9 490 1,1 2,82 6,45
R 3106 6,6 1954 3,6 1161 2,5 138 0,3 133 0,3 4,33 10,11
A 7636 16,1 1762 3,2 8548 18,1 7036 16,2 5700 13,0
SUM 47349 54922 47349 43318 43990
Ap+Sp+SV+MDG+R 60,9 72,0 66,6 61,3 57,2
H+Frp+V+KrF 23,0 24,8 15,3 22,4 29,9
Ap+Sp+SV+R 57,1 69,3 62,6 57,4 56,1
H+Frp+V 21,7 22,4 13,2 19,1 25,4
Ap+Sp+SV 50,5 65,8 60,1 57,1 55,8
Ap+SV 38,1 43,0 38,9 46,1 49,7
Ap+Sp 43,2 57,5 55,4 53,9 52,5
H+Frp 18,7 19,4 11,4 14,6 20,7
H+V+KrF 15,7 17,2 11,1 17,8 24,2
SV+R 13,9 11,8 7,1 3,5 3,6

Senterpartiets lojalitet mot kvlg 2019

Stemmer K-19 Lojalitet Lojale velgere
Hamar 1279 38,1 487
Løten 2016 50,6 1020
Ringsaker 4079 46,8 1909
Stange 2672 41,4 1106
Sum 10046 45 4522

Arbeiderpartiets lojalitet mot kvlg 2019

Stemmer K-19 Lojalitet Lojale velgere
Hamar 3701 69,7 2580
Løten 1109 54,5 604
Ringsaker 7252 50,5 3662
Stange 4146 61,8 2562
Sum 16208 58 9408

Lojalitetstall: Sentio/Hamar Arb.bl.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner