Poll of polls

Oslo mobiliserer – Rødt vinner

Publisert 27. juni 2017. Sist endret 27. juni 2017.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Sentio for SV.
OEV
Ap29,06,0
H29,86,3
Frp6,70,7
SV8,1-5,2
Sp4,00,9
KrF3,01,2
V6,9-3,1
MDG6,0-2,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Oslo – Respons for Aftenposten og Sentio for SV – publisert 23. juni 2017 (Respons) og 21. juni (Sentio).

Tusen takk til Aftenposten for at avisen gir oss innsyn i bakgrunnstallene fra Respons og til SV (ved Audun Lysbakken og Steinar Nørstebø) for oversending av bakgrunns- og råtall i Sentios undersøkelse.

1) En rekke målinger i mai og juni har hatt preg av demobilisering. Undersøkelsen fra Respons i Oslo viser tvert om tegn til mobilisering. Svarprosenten er høy (78), lojalitetstallene for partiene er relativt høye, og nesten 60 pst av velgerne som ikke stemte i 2013 er mobilisert.

2) En motsats er Sør-Trøndelag, der Respons fant lav lojalitet, lav svarprosent (70), og lav aktivisering av velgere som ikke stemte i 2013 (37 pst).

3) Forskjellen mellom målingene er størst for Frp. Siv Jensens parti holder 2013-nivået hos Respons, men er markert under dette hos Sentio. Hovedårsakene er (i) høyere lojalitet hos Respons, og (ii) Sentios råtallsjustering som vi har beskrevet på denne plass 6. juni, som er en vekting Respons ikke gjør.

Fylke utjevning

4) Oslo Frp har iflg Respons en marginal lekkasje til Høyre, lekker null til andre, og har høy lojalitet med 84. Det vil vise seg om Frp kan mobilisere så sterkt i valget. Oslo er en av flere fylkesmålinger der finansministerens parti scorer bra.

5) Hvis Respons har truffet, vinner regjeringspartiene 39,9 pst i hovedstaden, mot 41,5 i 2013 – som er sterkere enn landstendensen.

6) Rødt blir vinneren i Oslo hvis målingene juni 2017 blir resultatet valgnatten. Snittet av målingene gir Rødt mandat på bekostning av Venstres andre. For de øvrige partiene gir snittet ingen endringer i antall distriktsmandater.

Oslo – stortingsmålinger – juni 2017 – Sentio for SV og Respons for Aftenp

Respons Sentio Snitt Snitt mnd
R 6,2 4,7 5,45 1
SV 7,1 8,1 7,6 1
Ap 30,1 29 29,55 6
Sp 2,2 4 3,1 0
V 6 6,9 6,45 1
KrF 2,2 3 2,6 0
H 28,3 29,8 29,05 6
Frp 11,6 6,7 9,15 2
MDG 5,5 6 5,75 1
Andre 0,8 1,9 1,35 0

SV måtte hatt snitt 7,92 for å få to på bekostning av Høyres sjette.

Oslo – råtall stortingsmålinger – juni 2017 – Sentio for SV og Rsp for Aftp

Respons Sentio
R 7,3 5,2
SV 8,5 8,6
Ap 30,5 28,7
Sp 2,8 3,7
V 6,8 7,8
KrF 2,3 3,2
H 29,4 29,7
Frp 6,2 4,8
MDG 5,4 6,3

Oslo – stortings- og kommunevalg – lojalitet mot stv 2013 – Rsp for Aftp

"Storting" = Spm om stortingsvalg. "Kommune" = Spm om kommunevalg.

Storting juni 17 Kommune juni 17 Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
R 83 65 77 83 64 75 82 83 80 83
SV 63 57 60 53 57 58 58 52 64 65
Ap 73 65 73 59 79 64 80 69 79 65
Sp 69 69 41 41 39 19 57 37 50 32
V 44 39 45 31 50 45 49 44 51 52
KrF 69 69 76 74 56 51 78 69 62 81
H 72 80 75 79 71 77 76 80 79 81
Frp 84 68 72 59 62 44 68 55 70 53
MDG 48 67 50 51 60 56 63 58 44 60

Oslo – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – Rsp for Aftp

Storting juni 17 Kommune juni 17 Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
R 7 11 5 5 4 8 7 8 5 6
SV 6 7 6 9 7 6 12 10 7
Ap 32 28 44 32 39 25 37 34 38 36
Sp 2 2 7 2 0 0 0 0 2
V 6 4 5 4 14 10 15 6 7 2
KrF 2 1 2 2 3 3 2 0 2
H 28 33 24 26 26 31 24 31 23 30
Frp 11 3 0 3 0 0 2 2 5 4
MDG 7 8 6 16 7 16 2 9 6 19

Oslo – andel av egne 2013-velgere som er "ikke sikker" – Rsp for Aftp

Storting juni 17 Kommune juni 17 Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
R 0 5 7 5 0 0 3 7 11 10
SV 11 11 9 7 11 3 9 9 10 10
Ap 13 14 18 16 11 12 7 9 12 14
Sp 10 10 40 40 0 39 23 20 32 23
V 18 20 12 17 20 15 18 13 16 15
KrF 22 17 9 18 22 21 18 18 11 0
H 14 10 8 7 14 11 10 8 5 6
Frp 3 10 10 6 3 9 8 4 12 14
MDG 13 9 15 16 7 12 19 13 14 0

Oslo – overganger – Rsp for Aftp

Stemmer 2013: Ap 106.001 – H 103.834 – Frp 40.660 – V 28.619 – SV 21.924 – MDG 19.356 – R 11.133 – KrF 9.850

Storting juni 17 Kommune juni 17 Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
Ap til H 4500 10000 3500 8500 3000 13000 3500 7500 2500 11000
H til Ap 6000 3000 6500 6000 10000 6000 5500 6500 4500 5000
Ap til Frp 1000 500 1000 1000 500 0 2000 2500 1000 0
Frp til Ap 0 0 0 1500 4500 1000 2500 3500 1000 1000
Ap til SV 3000 3000 2500 4000 4000 3500 2000 3000 1000 1000
SV til Ap 2000 1500 3000 2500 2500 2000 3500 3000 5000 4000
Ap til MDG 2500 3000 0 4000 500 5500 1000 4000 1500 4000
MDG til Ap 2500 2500 2000 3000 3500 2500 1000 2500 3000 1000
Ap til V 500 2500 1000 3000 1500 500 2500 3000 500 2500
V til Ap 4000 4000 6500 4500 4000 2500 4000 3000 3000 1500
R til Ap 0 500 0 0 1500 1000 500 500 0 0
Ap til R 2000 2500 500 4000 0 2000 500 1500 2000 2000
R til SV 1500 500 500 500 1500 1500 500 500 500 500
SV til R 3000 4000 2000 2500 1000 3000 1500 2500 0 0
H til Frp 1500 500 3500 2000 2000 1500 4000 2500 5000 2500
Frp til H 5000 8000 4000 9500 7500 14000 8000 13500 5000 8500
H til V 4000 2000 2000 2500 3500 4000 3000 2500 2500 3500
V til H 2500 5000 3000 5000 2500 6000 1500 4500 3000 5500
SV til MDG 1000 1000 1000 2500 2500 2500 1500 3500 0 1000
MDG til SV 2000 500 1500 500 500 1000 0 0 1500 2000
V til MDG 1500 1000 2000 4000 2000 2000 1000 3500 1500 1500
MDG til V 500 0 500 500 0 0 500 1500 1500 3000
H til KrF 0 0 500 1000 0 0 0 0 2000 1000
KrF til H 0 1000 500 500 1000 1000 0 0 1500 1500
Ap til KrF 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1000
KrF til Ap 500 500 0 500 500 500 500 1000 1000 500
Frp til KrF o 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
KrF til Frp 0 0 500 0 500 500 0 0 500 0
Ap til Sp 1500 500 2000 1000
H til Sp 1000 0 4000 2000
Frp til Sp 0 1000 1500 1500

Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Lojalitet stortingsmålingene – Respons for Aftp og Sentio for SV

Respons Sentio
R 83 82
SV 63 70
Ap 73 68
Sp 69 43
V 44 40
KrF 69 62
H 72 75
Frp 84 58
MDG 48 50

Andel aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – stortingsmålingene

Respons Sentio
R 7 2
SV 6 3
Ap 32 37
Sp 2 9
V 6 9
KrF 2 2
H 28 26
Frp 6 3
MDG 7 5

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp 25/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp 51/16 Respons / Aftenp 12/17 Sentio / SV 25/17 Respons / Aftenp 25/17
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 36,1 32,1 29,0 30,1
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 28,5 29,2 29,8 28,3
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 8,4 10,4 6,7 11,6
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 6,6 6,2 8,1 7,1
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 1,2 3,4 4,0 2,2
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 1,9 2,7 3,0 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 8,0 5,4 6,9 6,0
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 5,7 4,4 6,0 5,5
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 3,5 5,0 4,7 6,2
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 0,1 1,2 1,8 0,8
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 47,4 46,7 45,8 45,6
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 46,8 47,7 46,4 48,1
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,1 11,5 13,9 10,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner