Poll of polls

Sør-Trøndelag demobiliserer

Publisert 23. juni 2017. Sist endret 23. juni 2017.

Kommunevåpen
Sør-Trøndelag fylke
Folketall: 303 645
Fylkesordfører: Tore O. Sandvik, Ap
Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEEV
Ap34,5-4,74,7
H19,42,12,9
Frp11,50,22,9
SV7,01,5-2,1
Sp12,43,7-2,7
KrF2,1-1,5-0,1
V4,90,00,5
MDG3,30,1-1,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Sør-Trøndelag – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 22. juni 2017.

Vi retter en hjertelig takk til redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Distriktsmandatene fordeler seg slik (2013 i parentes): Ap 4 (4) – H 2 (2) – Sp 1 (1) – Frp 1 (2) – SV 1 (0). SV har f.t. utjevningsmandatet. Arbeiderpartiet har etter målingen siste distriktsmandat, og Sp er nær til å vinne dette.

2) Foruten Senterpartiets vekst, er målingens budskap at velgermassen i Sør-Trøndelag demobiliseres.

(i) Svarprosenten var 70. Snitt svarprosent på landsmålingene fra Respons har i år vært 76.

(ii) Bare 37 pst av velgere som ikke stemte i stv 2013, har latt seg mobilisere ved å svare på spørsmålet om \"hvis stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?\" Denne gruppen består av hjemmesittere i 2013 og fire årskull førstegangsvelgere.

(iii) Partiene har lav lojalitet. SVs Haltbrekken er en vinner på denne målingen. SVs lojalitet er 56 pst, som nasjonalt (trolig) ville brakt partiet under sperregrensen. At han likevel vinner distriktsmandat, må sees i lys av at også de øvrige partiene har lav lojalitet, bortsett fra Sp: SV 56 – Ap 65 – Sp 82 – V 39 – KrF 46 – H 61 – Frp 51 – MDG 35.

(iv) Partienes største konkurrent er ikke Senterpartiet, men (i hovedsak) egne gjerdesittere. Andelen av 2013-velgere som har satt seg på gjerdet er for SV 21 – Ap 21 – Sp 9 – V 13 – KrF 16 – H 19 – Frp 22 – MDG 8.

2) Målingens vinner Senterpartiet er nesten doblet mot forrige valg. Skulle fremgangen nasjonalt bli som i Sør-Trøndelag, relativt sett, får Sp 10,5.

3) Summen av Ap+Sp er 46,9 mot 43,2 i 2013. Nasjonalt antyder dette 39,5 med vår beregningsmåte.

4) Senterpartiet

(i) Henter flest fra Ap, med ti respondenter = over 5 pst av Ap sine velgere i 2013.

(ii) Sp henter seks respondenter fra Høyre = nesten seks pst av Høyres velgere i 2013. Sp henter forholdsvis lite blant aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 (syv pst), som ofte er et sunnhetstegn for en matrise.

5) Arbeiderpartiet

(i) Lekker åtte respondenter til SV = fire pst av egne 2013-velgere. Ap får fire respondenter tilbake fra SV = elleve pst av SVs velgere i Sør-Trøndelag i 2013. For SV kan det i valget bli avgjørende å ha et positivt bytteforhold mot Ap, slik Haltbrekken har på denne.

(ii) Ap lekker på denne målingen mindre til Frp+H enn på enkelte landsmålinger, bare to respondenter samlet.

(iii) Partiet mobiliserer 34 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

Fylke utjevning

(iv) Ap sine største leverandører er H og V.

6) Høyre

(i) Lekker tolv respondenter til Ap+Sp, svarende til elleve pst av egne 2013-velgere. Det svarer omtrent til lekkasjen nasjonalt, eller er kanskje noe i overkant, sett i lys av at Ap på denne sender bare en respondent tilbake.

(ii) Henter flest hos Venstre og Frp (ti pst av Venstres 2013-velgere og åtte pst av velgerne til Frp).

(iii) Høyre henter hele 30 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013. Blir forskjellen mellom barometertallet og hjemmesitter-mobiliseringen så høy (19 vs 30), er det ikke alltid et styrketegn. På den annen side var få hjemmesittere mobilisert på denne.

7) Målingen illustrerer KrFs problem: Partiet henter ikke en eneste respondent fra andre partier.

8) Uvektete råtall (barometertall i parentes): SV 8,3 (7,0) – Ap 37,1 (34,5) – Sp 12,6 (12,4) – V 5,7 (4,9) – KrF 2,5 (2,1) – H 18,9 (19,4) – Frp 7,9 (11,5) – MDG 3,3 (3,3)

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 25/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 10/17 5 6 6 6 6 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/16 5 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/13 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 6 4
Sentio / LO 35/13 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 33/13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
Respons / Adressa 25/13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 10/13 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Adressa 36/13 Respons / Adressa 36/16 Respons / Adressa 10/17 Respons / Adressa / NRK 25/17
Ap 38,7 38,7 29,8 31,5 40,9 39,2 34,5
Høyre 25,5 29,3 16,5 23,3 19,7 17,3 19,4
Frp 1,0 3,0 8,6 14,2 12,0 11,3 11,5
SV 4,5 6,3 9,1 6,3 6,9 5,5 7,0
Sp 10,7 8,1 15,1 5,7 6,0 8,7 12,4
KrF 7,9 7,4 2,2 4,7 3,3 3,6 2,1
Venstre 5,1 5,0 4,4 7,4 4,3 4,9 4,9
MDG 0,0 0,0 4,8 4,5 3,8 3,2 3,3
Rødt 1,1 1,0 5,6 1,3 1,0 2,9 1,6
Andre 5,4 1,1 3,9 1,1 2,1 3,4 3,3
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 44,8 54,8 56,3 55,5
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 49,6 39,3 37,1 37,9
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 17,8 13,6 17,2 19,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner