Poll of polls

Fylkestingsvalg: Oslo

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 30 522 19,6 42 600 20,1 73 122 20,0 -12,0 0,0 12 -8
H 37 213 23,9 55 620 26,2 92 833 25,4 -6,4 0,0 15 -4
Frp 8 680 5,6 10 592 5,0 19 272 5,3 -0,8 0,0 3 -1
SV 13 980 9,0 19 278 9,1 33 258 9,1 3,7 0,0 6 3
Sp 3 071 2,0 4 909 2,3 7 980 2,2 1,6 0,0 1 1
KrF 2 405 1,5 3 941 1,9 6 346 1,7 -0,7 0,0 1 0
V 6 866 4,4 14 244 6,7 21 110 5,8 -1,1 0,0 4 0
MDG 26 431 17,0 29 341 13,8 55 772 15,3 7,1 0,0 9 4
R 12 455 8,0 13 847 6,5 26 302 7,2 2,1 0,0 4 1
Andre (vis) 13 790 8,9 15 682 7,4 29 472 8,1 6,5 0,0 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
86 459 55,6 109 975 51,9 196 434 53,8 2,5 0,0 32 1
H+Frp+
KrF+V
55 164 35,5 84 397 39,8 139 561 38,2 -9,0 0,0 23 -5
Nærmest til å vinne mandat: H (655 stemmer), tape mandat: V (148 stemmer)
Stemmeberettigede: 545 506 Fremmøte: 67,3 % Opptalte stemmer: 367 389
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
24/9 - 13:01 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
24/9 - 13:01 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
12/9 - 14:25 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
12/9 - 14:25 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
11/9 - 16:56 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
11/9 - 16:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
11/9 - 16:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
10/9 - 07:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
10/9 - 07:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Sum 0 2019 nan
| Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 47.1 (28) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51.1 (31) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 9.9 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Fylkesfakta

Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)629 313
Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2015 0
Mandater i fylkestinget 59 (mandatfordeling)
Fylkesordførere etter 2007

Fylkesordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp
Mer informasjon Wikipedia

Tidligere kommunevalgresultater i fylket

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2015 32,0 31,8 6,0 5,4 0,6 2,4 6,9 8,1 5,0 1,7
2011 33,1 35,7 7,0 6,3 0,5 2,4 8,2 2,5 3,6 0,7
2007 29,9 25,2 14,3 10,6 0,8 3,1 8,7 0,6 5,2 1,6
2003 25,2 25,0 16,5 20,3 0,0 3,0 4,2 0,0 3,1 2,8
1999 26,7 28,6 16,6 12,8 0,6 5,2 3,2 0,5 4,3 1,6
1995 31,0 25,9 20,2 7,5 1,5 3,7 3,7 0,5 3,0 3,1
1991 30,3 31,4 8,8 14,4 2,2 3,5 1,5 0,6 4,1 3,2
1987 30,9 32,1 18,4 6,8 0,7 3,7 0,0 0,0 3,0 4,4
1983 34,8 37,2 9,5 6,7 0,7 4,4 2,9 0,0 2,7 1,0
1979 33,5 43,3 4,6 5,6 0,8 5,4 3,5 0,0 1,8 1,3
1975 37,7 39,5 0,0 6,3 1,6 7,3 2,1 0,0 1,3 4,2
1971 40,2 34,9 0,0 8,6 2,6 6,3 3,7 0,0 0,0 3,7
1967 42,5 37,9 0,0 7,7 1,1 4,6 5,1 0,0 0,0 1,1
1963 44,6 39,2 0,0 5,1 0,8 4,3 4,3 0,0 0,0 1,7
1959 44,6 40,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,7 0,0 0,0 5,5
1955 41,8 39,7 0,0 0,0 0,0 5,9 5,4 0,0 0,0 7,2
1951 41,0 38,5 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3 0,0 0,0 7,8
1947 37,1 37,4 0,0 0,0 0,0 7,2 4,7 0,0 0,0 13,5
1945 42,8 26,3 0,0 0,0 0,0 11,6 3,3 0,0 0,0 15,9
| Last ned

Tidligere fylkestingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2015 32,0 31,8 6,0 5,4 0,6 2,4 6,9 8,1 5,0 1,7
2011 33,1 35,7 7,0 6,3 0,5 2,4 8,2 2,5 3,6 0,7
2007 29,9 25,2 14,3 10,6 0,8 3,1 8,7 0,6 5,2 1,6
2003 25,2 25,0 16,5 20,3 0,0 3,0 4,2 0,0 3,1 2,8
1999 26,7 28,6 16,6 12,8 0,6 5,2 3,2 0,5 4,3 1,6
1995 31,0 25,9 20,2 7,5 1,5 3,7 3,7 0,5 3,0 3,1
1991 30,3 31,4 8,8 14,4 2,2 3,5 1,5 0,6 4,1 3,2
1987 30,9 32,1 18,4 6,8 0,7 3,7 0,0 0,0 3,0 4,4
1983 34,8 37,2 9,5 6,7 0,7 4,4 2,9 0,0 2,7 1,0
1979 33,5 43,3 4,6 5,6 0,8 5,4 3,5 0,0 1,8 1,3
1975 37,7 39,5 0,0 6,3 1,6 7,3 2,1 0,0 1,3 4,2
| Last ned

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.2 30.5 6.8 5 0.6 2.2 5.4 8.9 5.2 2.3
Valgting 31,4 32,5 5,6 5,7 0,6 2,6 7,6 7,8 5,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned