Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Oslo

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 50 857 21,7 36 301 24,7 87 158 23,0 -5,4 4 -1
H 55 643 23,8 33 699 22,9 89 342 23,5 -2,9 5 -1
Frp 13 593 5,8 9 191 6,3 22 784 6,0 -3,5 1 -1
SV 32 789 14,0 17 593 12,0 50 382 13,3 4,0 3 1
Sp 7 097 3,0 4 856 3,3 11 953 3,1 1,0 0 0
KrF 4 222 1,8 2 700 1,8 6 922 1,8 -0,3 0 0
V 21 881 9,3 16 261 11,1 38 142 10,0 1,6 3 1
MDG 22 134 9,4 10 064 6,8 32 198 8,5 2,5 2 1
R 20 299 8,7 11 053 7,5 31 352 8,3 2,0 2 1
Andre -16 382 -7,0 -6 484 -4,4 -22 866 -6,0 -1,4 -2 -1
Ap+SV+
Sp
90 743 38,7 58 750 40,0 149 493 39,4 -0,4 7 0
H+Frp+
KrF+V
95 339 40,7 61 851 42,1 157 190 41,3 -5,1 9 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (1 346 stemmer), tape mandat: SV (748 stemmer)
Fremmøte: 78,5 % Stemmeberettigede: 485 656 Opptalte stemmer: 381 247
Oppdatert: 17/9 kl 17:34:41 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
17/9 - 23:35 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 23:35 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 19:57 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 19:57 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 19:57 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 17:34 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 17:34 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 17:34 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 17:34 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6
17/9 - 17:34 23,0 23,5 6,0 13,3 3,1 1,8 10,0 8,5 8,3 2,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 25,5 (5) 21,4 (4) 7,5 (1) 13,6 (3) 2,6 (0) 2,1 (0) 9,2 (2) 9,3 (2) 12,5 (2) 2,5 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 24,9 (4) 20,4 (4) 7,1 (1) 14,4 (3) 2,7 (0) 2,1 (0) 9,1 (2) 9,0 (2) 14,2 (3) 3,0 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 24,9 (5) 21,2 (4) 6,5 (1) 13,6 (3) 2,9 (0) 1,8 (0) 7,9 (1) 10,1 (2) 13,5 (3) 3,5 (0)
Siste lokale målings 23,1 (4) 20,1 (4) 7,6 (1) 13,6 (3) 4,3 (1) 2,2 (0) 9,0 (2) 10,2 (2) 7,7 (2) 2,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,5 (5) 20,1 (4) 7,7 (1) 13,4 (2) 2,6 (0) 1,9 (0) 8,7 (2) 9,4 (2) 14,9 (3) 2,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Respons/VG 11/9-2021 23,1 (4) 20,1 (4) 7,6 (1) 13,6 (3) 4,3 (1) 2,2 (0) 9,0 (2) 10,2 (2) 7,7 (2) 2,2 (0)
Kantar/TV2 10/9-2021 22,0 (5) 20,6 (4) 5,3 (1) 17,1 (3) 1,9 (0) 1,4 (0) 11,2 (2) 8,6 (2) 9,7 (2) 2,3 (0)
Norstat/NRK 10/9-2021 20,6 (4) 25,1 (5) 6,0 (1) 16,2 (3) 2,1 (0) 1,6 (0) 9,8 (2) 8,9 (2) 9,0 (2) 0,8 (0)
Norstat/Aftenp. 31/8-2021 20,6 (4) 24,6 (5) 4,4 (1) 13,8 (3) 2,3 (0) 1,9 (0) 10,6 (2) 9,3 (2) 9,1 (2) 3,4 (0)
Sentio/KK / NA 26/8-2021 20,1 (4) 22,8 (5) 5,6 (1) 13,9 (3) 4,7 (1) 1,3 (0) 7,4 (1) 10,7 (2) 9,8 (2) 3,7 (0)
Opinion/DA / FF / ANB 20/8-2021 23,4 (5) 19,9 (4) 8,4 (2) 16,5 (3) 2,8 (0) 1,1 (0) 8,7 (2) 11,0 (2) 7,5 (1) 0,7 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 25,1 (5) 24,9 (5) 6,8 (1) 10,4 (2) 3,7 (1) 1,1 (0) 6,6 (1) 9,7 (2) 10,2 (2) 1,4 (0)
Respons/Høyre 10/8-2021 23,5 (5) 25,3 (5) 6,4 (1) 12,0 (2) 6,0 (1) 1,4 (0) 6,4 (1) 9,2 (2) 8,1 (2) 1,7 (0)
Sentio/KK / NA 2/7-2021 25,0 (5) 25,7 (5) 6,5 (1) 12,2 (2) 4,4 (1) 1,8 (0) 5,6 (1) 8,4 (2) 8,4 (2) 2,0 (0)
Norstat/Aftenp. 23/6-2021 26,2 (5) 24,8 (5) 7,2 (1) 14,2 (3) 4,1 (1) 1,0 (0) 5,8 (1) 6,7 (1) 8,4 (2) 1,5 (0)
Respons/VG 21/6-2021 19,9 (4) 28,6 (5) 7,8 (2) 12,4 (2) 4,7 (1) 1,5 (0) 5,3 (1) 9,0 (2) 9,2 (2) 1,6 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 24,4 (5) 25,7 (5) 6,0 (1) 13,8 (3) 5,2 (1) 1,9 (0) 6,1 (1) 7,9 (2) 6,8 (1) 2,2 (0)
Opinion/DA / FF / ANB 9/5-2021 24,8 (5) 27,4 (5) 4,7 (1) 14,7 (3) 5,3 (1) 2,3 (0) 5,1 (1) 7,5 (2) 7,2 (1) 0,9 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 24,6 (5) 25,9 (5) 8,2 (2) 11,0 (2) 4,9 (1) 2,5 (0) 6,4 (1) 8,8 (2) 5,4 (1) 2,3 (0)
Respons/Venstre 18/4-2021 21,6 (4) 27,2 (5) 8,3 (2) 13,5 (3) 6,7 (1) 0,5 (0) 5,7 (1) 7,0 (1) 7,5 (2) 2,0 (0)
Norstat/Aftenp. 24/3-2021 22,5 (5) 28,8 (6) 7,0 (1) 11,7 (2) 4,6 (1) 1,5 (0) 6,1 (1) 6,9 (1) 8,5 (2) 2,4 (0)
Sentio/Nettavisen 21/3-2021 24,9 (5) 29,0 (6) 9,2 (2) 10,9 (2) 3,4 (0) 1,2 (0) 5,4 (1) 7,0 (1) 8,1 (2) 0,9 (0)
Respons/Høyre 20/3-2021 23,6 (5) 27,9 (6) 7,5 (1) 12,4 (2) 5,6 (1) 1,3 (0) 5,3 (1) 6,4 (1) 7,9 (2) 2,1 (0)
Respons/Høyre 17/12-2020 22,4 (4) 27,7 (6) 7,1 (1) 11,0 (2) 5,9 (1) 1,0 (0) 6,0 (1) 9,1 (2) 7,8 (2) 2,0 (0)
Sentio/KK / NA 18/11-2020 25,9 (5) 27,7 (6) 6,1 (1) 12,3 (2) 7,5 (2) 0,8 (0) 4,4 (1) 7,3 (1) 6,5 (1) 1,5 (0)
Norstat/NRK / Aftenp 27/10-2020 20,9 (4) 28,4 (6) 7,1 (1) 11,9 (2) 4,5 (1) 1,7 (0) 6,2 (1) 9,3 (2) 7,2 (2) 2,9 (0)
Respons/VG 29/8-2020 21,4 (4) 31,5 (6) 7,0 (1) 13,0 (3) 2,0 (0) 2,2 (0) 7,3 (1) 7,8 (2) 7,4 (2) 0,4 (0)
InFact/VG 8/9-2017 29,1 (6) 26,9 (5) 8,4 (2) 9,1 (2) 1,4 (0) 2,0 (0) 7,3 (1) 6,4 (1) 7,6 (1) 1,7 (0)
Sentio/KK 7/9-2017 28,0 (6) 28,5 (6) 6,9 (1) 9,5 (2) 1,7 (0) 2,7 (0) 7,1 (1) 6,4 (1) 7,4 (1) 1,8 (0)
Respons/Aftenp 6/9-2017 23,0 (4) 28,6 (6) 11,3 (2) 9,7 (2) 1,1 (0) 2,1 (0) 7,5 (1) 8,6 (2) 7,1 (1) 1,0 (0)
Respons/Venstre 25/8-2017 27,4 (6) 28,4 (6) 11,9 (2) 7,2 (1) 3,1 (0) 2,7 (0) 5,8 (1) 6,6 (1) 6,3 (1) 0,6 (0)
Sentio/KK 21/8-2017 26,7 (5) 29,5 (6) 8,3 (2) 9,6 (2) 2,8 (0) 3,5 (0) 3,5 (0) 7,7 (1) 7,9 (2) 0,5 (0)
Respons/Aftenp 23/6-2017 30,1 (6) 28,3 (6) 11,6 (2) 7,1 (1) 2,2 (0) 2,2 (0) 6,0 (1) 5,5 (1) 6,2 (1) 0,8 (0)
Sentio/SV 20/6-2017 29,0 (5) 29,8 (6) 6,7 (1) 8,1 (2) 4,0 (1) 3,0 (0) 6,9 (1) 6,0 (1) 4,7 (1) 1,8 (0)
Respons/Aftenp 23/3-2017 32,1 (6) 29,2 (6) 10,4 (2) 6,2 (1) 3,4 (0) 2,7 (0) 5,4 (1) 4,4 (1) 5,0 (1) 1,2 (0)
Respons/Aftenp 19/12-2016 36,1 (7) 28,5 (5) 8,4 (2) 6,6 (1) 1,2 (0) 1,9 (0) 8,0 (2) 5,7 (1) 3,5 (0) 0,1 (0)
Respons/Aftenp 26/9-2016 33,5 (6) 28,8 (6) 9,8 (2) 6,1 (1) 2,1 (0) 2,5 (0) 7,3 (1) 4,8 (1) 4,2 (1) 0,9 (0)
Respons/Aftenp 16/6-2016 33,4 (6) 30,0 (6) 10,5 (2) 6,1 (1) 1,0 (0) 2,9 (0) 6,4 (1) 4,6 (1) 4,2 (1) 0,9 (0)
Respons/Aftenp 19/3-2016 30,3 (6) 30,2 (6) 10,7 (2) 6,9 (1) 0,9 (0) 2,6 (0) 6,6 (1) 6,8 (1) 4,6 (1) 0,4 (0)
InFact/Ap 15/2-2014 33,8 (7) 27,8 (5) 9,8 (2) 6,4 (1) 0,8 (0) 2,6 (0) 8,0 (2) 6,4 (0) 3,6 (0) 0,9 (1)
Sentio/KK 3/9-2013 25,5 (5) 31,7 (6) 10,4 (2) 9,5 (2) 1,1 (0) 2,8 (0) 6,1 (1) 7,6 (0) 3,7 (1) 0,9 (1)
Respons/Aftenp 30/8-2013 27,8 (6) 35,0 (7) 9,8 (2) 6,2 (1) 1,3 (0) 2,7 (0) 7,5 (1) 6,2 (0) 3,4 (0) 0,1 (1)
Respons/Aftenp 21/6-2013 30,0 (5) 35,5 (7) 9,5 (2) 6,2 (1) 0,7 (0) 4,1 (1) 6,0 (1) 4,1 (0) 3,8 (0) 0,1 (1)
Sentio/KK 19/6-2013 26,0 (5) 34,5 (6) 13,6 (3) 6,9 (1) 0,5 (0) 2,2 (0) 8,7 (2) 4,0 (0) 3,0 (0) 0,6 (1)
InFact/MDG 13/6-2013 34,0 (7) 36,9 (7) 7,5 (2) 5,4 (1) 0,5 (0) 3,0 (0) 6,7 (1) 2,4 (0) 2,4 (0) 1,1 (0)
Sentio/KK 14/5-2013 29,5 (6) 35,0 (7) 13,5 (3) 6,9 (1) 0,7 (0) 2,5 (0) 6,0 (1) 2,0 (0) 3,7 (0) 0,1 (0)
Respons/Aftenp. 5/4-2013 31,8 (6) 39,5 (8) 8,0 (2) 6,3 (1) 0,4 (0) 2,0 (0) 6,4 (1) 2,4 (0) 2,9 (0) 0,3 (0)
Respons/Aftenp. 20/12-2012 31,1 (6) 38,2 (8) 7,3 (1) 5,5 (1) 0,4 (0) 2,5 (0) 9,9 (2) 1,7 (0) 2,6 (0) 0,8 (0)
Respons/Aftenp. 20/9-2012 29,6 (6) 40,9 (8) 6,5 (1) 6,1 (1) 0,8 (0) 1,8 (0) 8,3 (2) 1,7 (0) 3,7 (0) 0,6 (0)
Respons/Aftenp. 26/6-2012 31,7 (6) 39,1 (8) 7,1 (2) 6,3 (1) 0,3 (0) 2,5 (0) 7,4 (1) 0,0 (0) 3,1 (0) 2,5 (0)
Respons/Aftenp. 28/3-2012 34,9 (6) 37,0 (7) 7,9 (1) 5,6 (1) 0,5 (0) 2,3 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 2,2 (0) 1,9 (0)
Respons/Aftenp. 20/12-2011 33,6 (6) 35,2 (7) 7,1 (1) 7,2 (1) 0,5 (0) 3,4 (0) 7,9 (1) 0,0 (0) 2,2 (0) 2,9 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 629 313
Godkjente stemmer stortingsvalget 367 101
Stortingsmandater i valgkretsen 19, endres til 20 fra 2021 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Ine Eriksen Søreide Nikolai Eivindssøn Astrup Astrid Nøklebye Heiberg Guri Melby
Møtende representanter fra valgkretsen Jonas Gahr Støre Marianne Marthinsen Jan Bøhler Siri Gåsemyr Staalesen Espen Barth Eide Michael Tetzschner Heidi Nordby Lunde Mudassar Hussain Kapur Stefan M. B. Heggelund Mathilde Tybring-Gjedde Camilla Strandskog Siv Jensen Christian Tybring-Gjedde Kari Elisabeth Kaski Petter Eide Trine Skei Grande Ola Elvestuen Une Aina Bastholm Bjørnar Moxnes
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.5 26.8 10.4 8.8 2.2 2.1 6.8 6.3 6.7 1.7
Valgting 28,2 26,1 8,8 9,7 2,0 2,2 9,9 5,6 5,9 1,2
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 28,4 26,4 9,5 9,3 2,1 2,1 8,4 6,0 6,3 1,5
2013 30,4 29,8 11,7 6,3 0,9 2,8 8,2 5,6 3,2 1,2
2009 35,0 21,7 17,6 10,3 1,0 2,7 6,4 0,6 4,0 0,7
2005 31,5 19,8 17,3 13,4 1,1 3,6 9,3 0,2 3,0 0,9
2001 22,4 29,1 13,0 16,9 0,7 6,1 5,9 0,2 3,0 2,8
1997 33,4 21,7 17,9 8,8 1,3 6,8 4,2 0,4 4,0 1,4
1993 36,8 27,6 8,4 7,2 4,4 3,6 3,5 0,2 5,2 3,1
1989 29,8 31,9 15,0 11,6 0,7 3,8 2,7 0,6 0,0 4,0
1985 34,0 43,0 5,1 7,0 0,8 4,0 2,8 0,0 1,7 1,5
1981 33,0 42,4 7,0 6,7 0,7 4,8 2,8 0,0 1,7 1,0
1977 40,0 39,0 2,0 5,7 0,0 0,0 2,4 0,0 1,5 9,5
1973 33,6 30,1 6,4 13,5 0,0 7,4 0,0 0,0 0,9 8,1
1969 44,5 36,2 0,0 4,7 0,0 7,3 6,0 0,0 0,0 1,3
1965 40,2 38,6 0,0 7,8 0,0 5,1 6,8 0,0 0,0 1,5
1961 42,8 38,5 0,0 6,3 0,0 5,3 4,5 0,0 0,0 2,6
1957 46,5 38,2 0,0 0,0 0,0 5,4 5,8 0,0 0,0 4,2
1953 43,0 38,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,5 0,0 0,0 6,3
1949 43,5 36,1 0,0 0,0 0,0 5,4 6,9 0,0 0,0 8,1
1945 40,2 29,9 0,0 0,0 0,0 9,6 3,7 0,0 0,0 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned