Poll of polls

Ap+Sp 69 pst av hjemmesitterne – ?

Publisert 25. september 2016. Sist endret 25. september 2016.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap38,41,612,1
H22,91,32,5
Frp14,7-0,53,1
SV4,41,4-3,2
Sp7,4-0,1-6,1
KrF4,4-0,10,6
V3,7-1,0-0,9
MDG1,8-1,5-2,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Sentio for Dagens Næringsliv – publisert dn.no 22. september 2016 og DNs papiravis 23. september 2016 sidene 10 og 11.

Se DNs nettavis 22. september 2016.

Se også redaktør Alstadheims kommentar.

Vi retter en hjertelig takk til redaktør Alstadheim i DN for tillatelse til å gjengi bakgrunnstall.

1) Arbeiderpartiet og Senterpartiet var vinnerne med 45,8 pst og 83 mandater (Ap 38,4 + Sp 7,4).

2) Netto lekkasje fra Frp og Høyre til Ap var knapt 42.000. Dette er nær det vi ofte har sett i år. Snitt netto lekkasje fra Frp+H til Ap fra mars til september i år fra Norfakta for Nationen og Klassekampen var 43.000.

3) Arbeiderpartiets lojalitet var 81. Snitt lojalitet fra mars til august var rundt 79 på målinger vektet mot 2013.

4) Et særtrekk ved Sentios målinger i august og september er fordelingen av hjemmesitterne, eller mer presist aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

a. Arbeiderpartiet hentet 56 pst av disse hos Sentio/DN i september mot 35 pst hos NRK/Norstat og 40 pst hos Aftp/BT/Respons i samme måned.

b. Ap+Sp hentet 69 pst av de aktiviserte hjemmesitterne hos Sentio/DN.

c. Andelen av hjemmesitterne for Ap+Sp hos Norstat/NRK og Respons/Aftp/BT i september var 43 pst (Norstat) og 42 (Respons).

d. Se tabellene om andelen av aktiviserte hjemmesittere hos Sentio/DN, Norstat/NRK og Respons/Aftp/BT i august og september. Det spesielle hos Sentio er at Høyre hentet null hjemmesittere i august, og at tre stortingspartier i begge månedene hentet null. Respons for Aftp og BT har til sammenligning målbar oppslutning (mer enn null) blant aktiviserte hjemmesittere hos alle stortingspartiene i alle åtte landsmålinger i år.

5) Fire partier er i september i kamp mot sperregrensen iflg Sentio for DN.

a. Til tross for at SV fikk barometertall 4,4 pst, er matrisen brukbar med lojalitet 66 og begrenset lekkasje til Ap (netto minus 7.000).

b. Kristelig Folkeparti har også barometertall 4,4 pst. Lojaliteten er 70. Problemet er, som ofte før, at KrF henter få velgere. Tilførselen er fra Sp og Høyre, flest fra sistnevnte. Skulle Høyre stanse sin lekkasje til KrF, vil KrFs avstand til sperregrensen iflg Sentio være en – 1 – promille.

c. Venstres barometertall er 3,7. Lojaliteten er 53. Lekkasjen til Ap er netto nesten 23.000. Venstre henter null hjemmesittere iflg Sentio. Partiet hentet i september syv pst av de aktiviserte hjemmesitterne iflg Norstat/NRK, åtte pst hos Respons/Aftp/BT.

d. MDG fikk barometertall 1,8 pst. Partiet hentet iht Sentio også null blant hjemmesitterne. MDG har til sammenligning et snitt på seks pst av aktiviserte hjemmesittere hos Respons for Aftp og BT i år. MDG lekker til konkurrentene på venstresiden.

6) Vår oppmerksomhet mot hjemmesitterne må ikke skygge for det faktum at Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde solide matriser.

7) Det vi skriver om hjemmesitterne, må heller ikke gi det inntrykk at målingen er ”feil”. Vi bruker aldri slike karakteristikker. Vi legger uten videre til grunn at Sentio og andre byråer gjør en faglig forsvarlig innsats.

8) Snittet for Ap i august og september er 35 pst. Det er da ikke overraskende at den sterkeste viser 38, som Sentio for DN i september. Det er mindre metodeforskjeller mellom byråene, og når tusen spurte skal representere nesten fire millioner stemmeberettigete blir det nyanser mellom utvalgene.

Sentio for Dagens Næringsliv – september 2016

"Hjemmesittere" = Aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013. Vi takker Terje Sørensen for beregningen av Sentio/DN uten hjemmesittere.

Barometertall Uten hjemmesittere
Ap 38,4 35,9
Sp 7,4 6,7
SV 4,4 4,1
R 1,1 1,2
MDG 1,8 2
Frp 14,7 15
H 22,9 24,5
KrF 4,4 5,1
V 3,7 4,3

Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 – august 2016

Sentio/DN Norstat/NRK Rsp/Aftp/BT
Ap 27 36 46
Frp 36 16 1
H 0 21 22
KrF 0 0 3
Sp 18 8 3
SV 0 6 3
V 9 3 9
MDG 9 6 7

Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 – september 2016

Sentio/DN Norstat/NRK Rsp/Aftp/BT
Ap 56 35 40
Frp 13 14 15
H 13 27 14
KrF 0 2 5
Sp 13 8 2
SV 6 3 1
V 0 7 8
MDG 0 3 10

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp