Poll of polls

Norfakta: Flere KrF-gjerdesittere

Publisert 14. september 2016. Sist endret 14. september 2016.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap33,8-2,47,5
H27,10,76,7
Frp15,12,93,5
SV3,3-0,6-4,3
Sp6,5-0,4-7,0
KrF3,8-1,20,0
V4,60,90,0
MDG2,9-0,6-1,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 10. september 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for avisens generøsitet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) KrF ble målt under sperregrensen, i likhet med TV2 mandag 5. september.

2) Et trekk ved KrFs velgerstruktur synes nå å være et økende antall gjerdesittere.

3) Norfaktas matrise har bl.a. kategoriene "vet ikke", "vil ikke svare" og "vil ikke stemme". Summen av KrFs 2013-velgere i disse kategoriene har vært 17.500 (juni) – 28.500 (juli) – 36.500 (august) – 54.000 (september).

4) Av de tre største partiene var Frp (+2,9) og Høyre (+0,7) i pluss mot august, Ap i minus (-2,4). Hovedårsaken er at regjeringspartiene har noe styrket lojalitet og bytteforhold mot Ap, sammenlignet med august. Se tabellene.

5) Denne uken har det også vært målinger i Bergen og Hordaland. Vi kommer tilbake til disse de nærmeste dagene.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Frp til Ap 19000 14000 19000 23000 23000 37000 5000 14000
Ap til Frp 11000 9000 9000 17000 17000 9000 9000 9000
Nto pluss Frp vs Ap -8000 -5000 -10000 -6000 -6000 -28000 4000 -5000
H til Ap 52000 30000 46000 53000 68000 68000 68000 30000
Ap til H 17000 26000 17000 17000 17000 17000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 35000 4000 29000 36000 51000 51000 59000 13000
H til Frp 44000 38000 30000 38000 38000 61000 53000 53000
Frp til H 44000 46000 65000 70000 32000 19000 56000 23000
Nto pluss H vs Frp 0 8000 35000 32000 -6000 -42000 3000 -30000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
SV til MDG 5500 7000 0 2000 5000 6000 9000 8000
MDG til SV 2000 5000 0 0 0 3000 4000 0
Nto pluss MDG vs SV 3500 2000 0 2000 5000 3000 5000 8000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
V til Ap 14500 18000 25000 12000 9000 13000 9000 16000
Ap til V 12500 9000 9000 17000 0 9000 9000 35000
Nto pluss V vs Ap -2000 -9000 -16000 5000 -9000 -4000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til Ap 2500 5000 2000 0 3000 6000 0 0
Ap til R 5000 0 9000 9000 0 9000 0 9000
Nto pluss R vs Ap 2500 -5000 7000 9000 -3000 3000 0 9000

Senterpartiets bytteforhold 2017 – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til Sp 15000 9000 17000 35000 17000 9000 9000 9000
Sp til Ap 8500 11000 12000 2000 14000 9000 3000 9000
Nto Ap til Sp 7000 2000 5000 33000 3000 0 6000 0
Frp til Sp 9500 5000 9000 19000 9000 9000 0 14000
Sp til Frp 500 0 0 0 0 2000 3000 0
Nto Frp til Sp 9000 5000 9000 19000 9000 7000 -3000 14000
H til Sp 9000 8000 23000 8000 8000 8000 0 8000
Sp til H 2500 3000 0 0 2000 0 5000 6000
Nto H til Sp 6500 5000 23000 8000 6000 8000 -5000 2000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
R til SV 1000 2000 3000 2000 0 0 0 0
SV til R 6000 2000 0 9000 7000 5000 0 19000
Nto pluss R vs SV 5000 -1000 -3000 7000 7000 5000 0 19000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 15000 17000 17000 9000 26000 17000 9000 9000
SV til Ap 26500 39000 31000 24000 17000 22000 39000 14000
Nto pluss Ap vs SV 11500 22000 14000 15000 -9000 5000 30000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 34 40 46 26 24 39 30 32
Frp 15 8 6 24 9 24 18 14
H 19 20 21 13 24 9 18 29

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 78 76 80 73 79 81 78 76
Frp 68 70 58 64 66 77 68 76
H 69 73 70 74 61 64 70 71
KrF 66 45 71 66 65 76 74 62
R 71 68 64 83 54 76 85 67
Sp 72 73 78 72 66 73 69 75
SV 53 42 59 55 66 54 37 60
V 54 35 48 50 63 56 69 60
MDG 57 58 61 77 56 37 59 54

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap 11 14 8 13 10 10 13 11
Frp 12 11 16 7 17 5 16 9
H 13 12 13 11 17 12 11 13
KrF 15 27 23 18 9 9 3 15
R 6 0 3 6 17 4 0 9
Sp 14 14 8 21 20 10 19 6
SV 11 8 12 9 7 16 19 3
V 19 25 17 19 25 25 9 11
MDG 16 15 11 19 24 13 18 9

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Sum antall 2013-velgere "vet ikke", "vil ikke stemme", "vil ikke svare". Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – SV 116.021 – Sp 155.357 – KrF 158.475 – V 148.275 – MDG 79.152 – R 30.751.

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16
Ap 131000 87000 122000 114000
Sp 22000 16000 34000 33000
SV 10000 15000 10000 8000
R 0 2000 2000 5000
MDG 13000 13000 15000 24000
Ap+Sp+SV+R+MDG 176000 133000 183000 184000
Frp 74000 97000 32000 93000
H 99000 106000 99000 160000
KrF 54000 36000 28000 17000
V 41000 25000 28000 37000
Frp+H+KrF+V 268000 264000 187000 307000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16
Ap 36,5 37,4 32,9 34,8
Frp 11,8 10,3 12,3 12
H 28,4 26,9 26,4 24,9
KrF 3,8 3,4 4,3 4,2
MDG 2,6 2,6 2,9 2,8
R 1,4 1,8 3 1,6
Sp 5,7 8,2 8,4 7,1
SV 3,5 5,2 4,4 6,5
V 4,3 3,6 4,4 5,7

Hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer 2013.

Snitt sep.16 aug.16 jul.16 jun.16
Til Ap 4500 0 9500 4500 3000
Til Frp 1000 3000 0 0 0
Til H 3500 8000 0 6500 0
Lojale KrF 97500 71000 112500 104500 103000
Til MDG 3000 5000 0 3000 4500
Til R 0 0 0 0 0
Til Sp 6000 0 0 0 24000
Til SV 0 0 0 0 0
Til V 6500 17500 0 6500 3000
Til andre 2000 0 0 4500 3000
Vet ikke 31000 43000 36500 28500 14500
Vil ikke stemme 2500 11000 0 0 0
Vil ikke svare 1000 0 0 0 3000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF