Poll of polls

Frp og Venstre opp

Publisert 8. september 2016. Sist endret 8. september 2016.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap33,7-0,77,4
H25,00,84,6
Frp16,20,84,6
SV3,7-0,5-3,9
Sp6,9-0,2-6,6
KrF4,3-0,20,5
V4,51,2-0,1
MDG3,10,1-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 959 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK – publisert 7. september 2016.

Vi retter en hjertelig takk til NRK, ved kommentator Lars Nehru Sand, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Partiene som inngikk en samarbeidsavtale i Nydalen (Frp+H+KrF+V) vinner 91 av 169 mandater.

2) Arbeiderpartiet får iflg målingen regjeringsmakt hvis partiet kan samle en koalisjon av (mandater i parentes) Arbeiderpartiet (61) – Senterpartiet (13) – Kristelig Folkeparti (8) – Sosialistisk Venstreparti (2) og Miljøpartiet De Grønne (1) eller Rødt (1).

3) Sammenlignet med forrige måling fra Norstat for NRK (august), har Venstre størst pluss med +1,2. Fremskrittspartiet og Venstre er mest opp på når de tre målingene hittil i september sees samlet, og sammenlignes med forrige måling fra samme kilde. Se tabellen nederst. Arbeiderpartiet har størst pluss sammenlignet med stv 2013.

4) Lojalitet

(i) Partiene med sterkest lojalitet er Fremskrittspartiet (78) – Arbeiderpartiet og Senterpartiet (begge 77). I målingen fra samme kilde i august var lojaliteten for disse tre Ap 80 – Frp 72 – Sp 89.

(ii) Høyres lojalitet er 70 mot 68 i august.

(iii) KrF har på denne målingen 63 pst lojale velgere, som er partiets svakeste hos Norstat for NRK i år. Lojaliteten for KrF har normalt vært så høy at lojale velgere alene kan bringe partiet trygt over sperregrensen. På denne målingen er det ikke slik.

5) Overganger

(i) Arbeiderpartiets pluss mot regjeringspartiene samlet er over 50.000, som er Støres hyggeligste bakgrunnstall i denne målingen. Se tabellene.

(ii) Frp har stadig et (marginalt) positivt bytteforhold mot regjeringskollega Høyre.

6) Blokkstilling

(i) Målingen gir som nevnt Nydalen 91 mot opposisjonen 78.

(ii) SV ble målt under sperregrensen med 3,7. Settes SV til fire blank og de øvrige uendret, vinner Nydalen flertall med 88 mandater (44+28+8+8). Opposisjonen vinner 81 (Ap 60 + SV 7 + Sp 12 + MDG 1 + R 1).

(iii) KrF ble målt til 4,3. Settes KrF til 3,99 og de øvrige som på målingen, vinner Nydalen flertall med 88 mandater (47+31+2+8). Dette gir også flertall for Frp+H+V med 86. Opposisjonen vinner 81 (64+2+13+1+1).

(iv) Settes KrF under sperregrensen med 3,99 og SV gis fire blank og ikke 3,7 som på målingen, vinner Nydalen flertall med 86 mandater (46+30+2+8). Med denne forutsetningen oppnår Frp+H+V 84. Opposisjonen får 83 (61+13+7+1+1).

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Frp til Ap 22000 12000 15000 13000 12000 7000 11000 5000
Ap til Frp 12000 3000 17000 0 7000 22000 24000 13000
Nto pluss Frp -10000 -9000 2000 -13000 -5000 15000 13000 8000
H til Ap 60000 33000 64000 38000 37000 43000 33000 46000
Ap til H 19000 19000 15000 25000 21000 16000 22000 19000
Nto pluss Ap 41000 14000 49000 13000 16000 28000 10000 27000
H til Frp 19000 33000 35000 32000 15000 67000 33000 31000
Frp til H 23000 28000 21000 6000 31000 30000 38000 37000
Nto pluss H -4000 -5000 -14000 -26000 16000 -37000 5000 6000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 21000

Norstat for NRK – lojalitet

sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 77 85 77 77 79 79 80 77
Frp 78 72 76 78 81 81 82 80
H 70 68 63 73 71 69 68 74
KrF 63 79 78 79 80 79 72 78
R 92 73 74 87 81 38 63 37
Sp 77 89 78 76 81 86 86 83
SV 66 73 61 71 68 63 55 64
V 47 46 45 53 48 50 41 60
MDG 69 64 42 58 65 61 72 73

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013-velgere

sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til V 14000 9000 7000 13000 11000 17000 3000 3000
V til Ap 17000 19000 14000 13000 19000 8000 17000 9000
Netto pluss Ap 3000 10000 7000 0 8000 -9000 14000 6000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013-velgere

sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16
Ap til SV 0 3000 11000 26000 7000 17000
SV til Ap 11000 10000 10000 5000 5000 6000
Netto pluss SV -11000 -7000 1000 21000 2000 11000

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

sep.16 aug.16 jun.16
Ap 15 9 14
Frp 11 16 13
H 15 20 19
KrF 18 8 6
R 0 27 13
Sp 10 7 10
SV 19 10 22
V 25 25 25
MDG 5 23 30

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

sep.16 aug.16
Ap 35 36
Frp 14 16
H 27 21
KrF 2 0
R 1 3
Sp 8 8
SV 3 6
V 7 3
MDG 3 6

Norstat for NRK – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013, overgangstallene avrundet til nærmeste fem hundre.

Snitt 16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 5500 10000 4000 5500 5000 7000 7500 0 5000
Frp 3000 0 0 12000 0 3000 8000 0 2500
H 7000 11000 10500 4500 6500 0 8500 10500 2500
KrF 120500 100000 124500 124000 125500 127500 124500 114500 123000
R 500 0 0 0 3500 0 0 0 0
Sp 2000 6000 0 0 5500 0 3500 0 0
SV 500 0 0 3000 0 0 0 0 0
V 1000 3500 0 0 0 0 0 4500 0
MDG 1000 0 4000 0 4500 0 0 0 0
Andre 500 0 3500 0 0 0 0 0 0
Ikke sikker 17500 28500 12000 9500 8000 21000 6500 29000 25000

Norstat for NRK – overganger til KrF fra Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

Snitt 16 sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Fra Ap 500 4000 2500 0 0 0 0 0 0
Fra Frp 500 0 0 5000 0 0 0 0 0
Fra H 2500 0 0 0 0 2500 4500 10000 3000

Norstat for Vårt Land og NRK og TNS Gallup for TV2 – september 2016

Endring mot forrige måling fra samme kilde. Publisert 1. sep (Norst/VL), 5. sep (Gallup/TV2), 7. sep (Norst/NRK).

Norstat/VL TNS Gallup Norstat/NRK Snitt
Ap -1 -0,4 -0,7 -0,7
Sp -0,1 1,3 -0,2 0,3
SV -0,5 -0,2 -0,5 -0,4
MDG -2,6 -1,3 0,1 -1,3
R 0,3 0,1 0,2 0,2
Frp 0,9 1,6 0,8 1,1
H 1,8 -0,2 0,8 0,8
KrF 0,5 -0,9 -0,2 -0,2
V 1 1,1 1,0 1
Ap+Sp+SV+MDG+R -3,9 -0,5 -1,1 -0,4
Ap+Sp+KrF 0,6 0 -1,1 -0,2
Frp+H 2,7 1,4 1,6 1
Frp+H+KrF+V 4,2 1,6 2,4 0,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp